Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Co nového přináší ORNITHO info
Sdílet:

Co nového přináší ORNITHO info

Redaktor časopisu belgického svazu chovatelů agapornisů D.V. den Abeele byl před delším časem, společně s dalšími redaktory mezinárodních chovatelsk...

Redaktor časopisu belgického svazu chovatelů agapornisů D.V. den Abeele byl před delším časem, společně s dalšími redaktory mezinárodních chovatelských časopisů, pozván firmou Versele-Laga ke konzultaci výrobku NutriBird Pellets (granule). Píše: byl jsem velice kritický a měl jsem pochybnosti. V našich očích byl klasický způsob krmení stále ještě ten nejlepší.

Známým chovatelem jsem byl informován, že on své agapornise růžohlavé krmí už delší čas granulemi NitriBird a s výsledky byl zřejmě spokojen. Já jsem zkoušel dávat toto krmení bez znatelných pozitivních výsledků. Použil jsem NutriBird G14 (denní krmení pro střední papušky), který jsem zamíchal do běžných zrnin. Pečlivé sledování výsledku zkoušek prokázalo, že agapornisové granule vůbec nebrali především proto, že to bylo pro ně krmení zcela neznámé. Z misky je vyhazovali. Z konzultací s pracovníky firmy Versele-Laga vyplynulo, že je nutno ptáky na nové neznámé pro ně krmení postupně navykat. Doufám, že to bude něco platné!!

Ptákům jsem dal zrniny v množství denní dávky - 90 % a přimícháním 10% zmíněných granulí. Ty zůstaly samozřejmě opět ležet bez povšimnutí. Druhý den činila dávka zrnin 80 %, zbytek 20 % tvořily opět granule, o které již agapornisové projevily zcela nepatrný zájem. Třetí den bylo podáno 70 % zrnin doplněné o 30 % granulí. Někteří z mých fišerů začali již granule žrát. Pozvolna byl podíl granulí v denní dávce dále zvyšován, až byl dosažen poměr 20 % zrnin, 80 % granulí. Ověřil jsem si, že se agapornisové snažili granule loupat (jak to dělají při konzumaci zrnin), čímž vznikal značný odpad. Znovu jsem se obrátil na mého známého a ten mi doporučil používat granule NutriBird „B“, které mají menší velikost. Po několika dnech začali brát agapornisové granule bez problémů, tedy bez snahy o jejich loupání.

Tímto způsobem se mi podařilo převést úspěšně agapornise na podávané granule. Nyní musím vyčkat, jaké budou chovatelské výsledky. Budou chovní ptáci krmit svá mláďata granulemi? Druhý den po vylíhnutí byla provedena kontrola a bylo při ní zjištěno, že mláďata byla nakrmena, měla plná volátka.

Nyní, po uplynutí více měsíců dávám ptákům stále 80 % granulí a 20 % zrnin, k tomu také zelené krmení, proso v klasech a další „pochoutky“. Vaječné krmivo jsem přestal dávat úplně, což nemělo žádný negativní vliv na výsledky chovu. Jednoznačně mohu říci, že NutriBird je plnohodnotná potrava. Dnes mám v průběhu prvních měsíců méně ztrát a také se mi zdá, že u ptáků probíhá pelichání snadněji.

V rámci svého pravidelného působení v chovatelské organizaci se snažím hovořit na téma krmení. Když se zmíním o granulích, jsou se strany účastníků schůze reakce většinou negativní. Zeptám-li se, kdo ze zúčastněných již granulemi krmil, zjišťuji, že to jen několik jednotlivců, ostatní hovoří jen o tom, co zaslechli od druhých. Také o cenách granulí jsou informace nepřesné. NutriBird stojí sice více než zrniny, ale to, že ptáci granulemi již neplýtvají a já nemusím krmit vaječnou míchanicí s přídavkem vitamínů, nejsou výdaje na krmení vyšší, než tomu bylo v minulé době. A co ptáci? Jsou nesporně ve špičkové formě.“

Tolik uvádí zpráva novináře D.V. den Abeeleho.

Snad by bylo užitečné zmínit se ještě o podávání vápníku ptákům. Vápník společně s fosforem tvoří 3/4 minerálních substancí v ptačím těle, z toho je 90% využíváno k tvorbě kostí. Dále působí vápník na stahování svalstva, převádění nervových podnětů, působí na srážlivost krve, jakož i na tvorbu vaječných skořápek. Skořápky vajec ptáků obsahují 97 % vápníku. Poněvadž je většina semen, kterými krmíme ptáky, zvláště chudá na vápník, často pozorujeme u chovaných ptáků zřejmý nedostatek vápníku. Vysoký obsah tuku v zrní (slunečnice, řepka, burské oříšky) snižuje resorpci vápníku a zvyšuje rizika spojená s nedostatkem vápníku. Také vitamín D hraje při látkové výměně vápníku velmi důležitou úlohu: je naprosto nepostradatelný pro vstřebávání vápníku v těle.

U mláďat dochází při nedostatku vápníku k poruchám růstu, kosti se nedostatečně mineralizují, jsou měkké a dochází k jejich deformacím. Také klouby bolí. V době hnízdění je spotřeba vápníku zvláště vysoká. Rezervy v těle samiček nestačí připravit tak velké množství vápníku, který je v době snůšky potřebný. Nedojde-li včas k nápravě, dochází k nesnášivosti a špatné tvorbě skořápek.

Jak lze předcházet nedostatku vápníku? Do každodenního krmení přidáváme více vápníku než fosforu. Mnoho chovatelů dává grit s obsahem drcených lastur ústřic, grit z korálů, vápníkové bloky, sepiovou kost, vhodně upravené skořápky z vajec aj. Nikdy ale nemáme úplnou jistotu, že ptáci takto přijmou potřebné množství. Dávka vaječného krmiva, obohacená směsí semen zn. Prestige Premium nebo granule zaručují vždy minimální příjem vápníku.

Jednoduchým způsobem, jak nabýt jistoty, že námi chovaní ptáci přijali potřebné množství vápníku je podávání vápníku prostřednictvím pitné vody. Např. výrobek Calci-Lux obsahuje calciumlaktát, calcium gluconat. Jedná se o kombinaci dvou přípravků s vápníkem, které jsou dokonale rozpustné ve vodě a které ptáci spolehlivě přijímají. V době hnízdění se Calci-Lux podává denně, mimo dobu hnízdění jednou za týden. Pto ptáky, kteří trpí nedostatkem vápníku je přípravek Calci-Lux velice vhodný. V případech, kdy je pták silně postižen nedostatkem vápníku, se doporučuje svěřit věc veterinárnímu lékaři, který mu aplikuje vápník glucanátu ve formě injekce. Její účinek je velmi rychlý.

Autor textu: Rudolf Vít
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru