Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Již 65. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů v Martině
Sdílet:

Již 65. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů v Martině

Ve dnech 7. ledna 2001 až 14. ledna 2001 se v Martině na Slovensku konala již 65. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů. Soutěž se konala v prostorách Středního odborného učiliště strojírenského, ul. Červené armády 25, Martin. Zúčastnilo se celkem 44 kolekcí a to 25 kolekcí z ČR, 15 kolekcí ze Slovenska a 4 kolekce z Polska.

Soutěž byla anonymní

Místnosti pro posuzování, uskladnění kanárů, místnost pro předvádění kanárů, ostatní místnosti i sál pro vyhlášení výsledků, dále ubytování a stravování - vše bylo v jednom místě. Kanáři byli do Martina dopraveni v neděli 7. ledna 2001. Odběr se konal od 6 do 17 hodin. Samotný závod začal v 9 hodin ráno dne 8.1. 2001 a pokračoval do 18 hodin. První den bylo hodnoceno 16 kolekcí. Druhý den rovněž 16 kolekcí a třetí den 12 kolekcí od 10 hod. do 17 hodin. Členové výstavního výboru přidělili jednotlivým soutěžním kolekcím číslo. Los určil, v jakém pořadí budou kolekce zpěvných kanárů hodnoceny. Kolekce byli sestaveny vždy ze čtyř kanárů - samců roku 2000. Soutěž byla anonymní.

Porotu tvořili posuzovatelé:
Vavřena Karel - ČR
Ing. Holý Jan - ČR
Jankovič Mir. - SR
Ciernecki Z. - PR

Garant a organizační výbor

Garantem za ČR byl pan Scholz Rudolf a za SR pan Štefanovič Josef. Organizační výbor pracoval v tomto složení: předseda pan Kubák Vlad., tajemník Josef Petráš, pokladník Petráš Marek, ošetřovatel kanárů pan Chlebek Rudolf, člen výboru Kranec Tibor. Všem patří vřelé poděkování. Kdybych měl hodnotit úroveň zpěvu, mohu zodpovědně říci, že jsme udělali jeden krok vpřed. Špička 10 kolekcí byla velmi vyrovnaná, kde 4. místo mělo 354,5 bodu a 14. místo 353 bodů. Trestáno bylo 18 kanárů, nezpívalo 8 kanárů. Potěšující bylo, že poznámek na tlukot bylo celkem 3. Žádný tlukot nebyl bodován. Jistě mělo na zpěv vliv také počasí, kde teplota se pohybovala + 2 až 4 st. C. Taktéž kolekce, které byly vylosovány ráno šly špatně a nejhorší první den. V sobotu v 10 hodin se předváděly kolekce chovatelů pro veřejnost a odpoledne ve 14 hodin pro chovatele.

Slavnostní večírek a ocenění

Slavnostní večírek s předáváním odměn nejlepším kolekcím se konal v 19. hodin v čele s předsedou Slovenského svazu Ing. Šujanem Milanem a tajemníkem Ing. Štefanem Michalíkem za ČR - pan Ing. Richard Konrád.
Ceny předával za SR pan Kubík Vladimír, za ČR pan Vrňata Jiří. Velmi pěkná byla ukázka vystoupení mažoretek, ukázka různých společenských tanců, bohatá tombola s první cenou „grilované prasátko“ pro všechny přítomné. Následovala společenská zábava s tancem až do rána!!!
Příští 66. mezinárodní mistrovská soutěž se bude konat u nás a to v Třinci!

Výsledky

65. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů

Pořadí Body Chovatel Stát Titul
1. 360 Fábera Bohumil ČR Mezinárodní mistr
2. 357 Sikora Josef ČR 1. mezinárodní mistr
3. 356 Petráš Josef SR 2. mezinárodní mistr
4. 354,5 Rychter Ryšart PR
5. 354,5 Štauber Jan ČR

65. mistrovství ČR ve zpěvu kanárů

Pořadí Body Chovatel Stát Titul
1. 360 Fábera Bohumil ČR Mistr ČR
2. 357 Sikora Josef ČR 1. vicemistr ČR
3. 354,5 Štauber Jan ČR 2. vicemistr ČR
4. 354,5 Klimeš Martin ČR
5. 354,5 Jarošová Milada ČR - im memoriam

Soutěž základních organizací:

1. 1060,5 ZO Doubrava (Jarošová M. 354,5, Noga O. 353, Scholzová Milada 353 bodů)
2. 1054,5 ZO Martin
3. 959,5 ZO Třinec

Poznámka: u 65. MS v Martině se uplatnil nový systém, že nejvyšší a nejnižší součet se vyhodil a střední zbylé dvě listiny se sečetly a podělilo dvěma a vyšel průměr kolekce. Příklad: 353 a 354 = 707, 707:2 = 353,5 bodu.

Autor textu: Scholz Rudolf
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru