Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Školení posuzovatelů králíků
Sdílet:

Školení posuzovatelů králíků

Stalo se již tradicí, že první sobota měsíce března zavede posuzovatele králíků do Čáslavi na školení posuzovatelů králíků. Nebylo tomu jinak ani le...

Stalo se již tradicí, že první sobota měsíce března zavede posuzovatele králíků do Čáslavi na školení posuzovatelů králíků. Nebylo tomu jinak ani letos. Účastnilo se ho 89 posuzovatetelů ze 119 evidovaných . I letos jme minutou ticha uctili ty, kteří naše řady opustili. Byli to přátelé ing. Fingerland, Kohoutek, Patka a Polanecký. Sbor pak doplnili noví posuzovatelé př. Caithamlová a Doboš, kteří úspěšně složili zkoušky loni v červnu. K dnešnímu dni čítá sbor posuzovatelů králíků113 členů. V roce 2000 působilo 101 posuzovatelů na 1158 výstavách, kdy průměr na jednoho činí cca 12 výstav (může to být více, protože někteří hlášení nedodali) a tak lze podle čísel usoudit, že výstav neubývá. Bylo konstatováno,že ale ubývá stolní posuzování. Činnost ukončili kolegové Vymětal, Švejda, Kubát a Rec.

Školení bylo rozděleno na dvě části, kdy první polovina byla věnována informacím o činnosti jednotlivých komisí ÚOK a sboru posuzovatelů. Účastníci byli seznámeni s tím, že bude na celostátních výstavách udělen i titul mistr republiky na čtyřčlennou kolekci a ta musí dosáhnout 376 bodů a navíc musí být vystaveno nejméně 20 ks králíků plemene. (podle mne jsou diskriminována málo chovaná plemena) Také nově se bude udělovat titul šampion na dospělého králíka s oceněním 96 bodů. Posuzovatelé dále vyslechli podmínky pro získání plemenných chovů. Také informace o výstavách ve Šternberku, Brně a rakouském Welsu. Na velkých výstavách musí být bezpodmínečně dodrženy veterinární předpisy (stačí potvrzení privátního veterináře na předepsaném tiskopise) jinak hrozí pořadatelům velké pokuty.

Ing Zadina začne shromažďovat podněty chovatelů a klubů k jednotlivým plemenům králíků tak, aby se v horizontu několika let mohl vydat nový vzorník. Podobně př. Zenst jedná o prosazení národních plemen do evropského vzorníku. Po diskusi se posuzovatelé rozdělili do čtyř skupin, kde v každé skupině posoudili a prodiskutovali čtyři až pět plemen ve skupině. Snad poprvé byla možnost důkladně se seznámit s jednotlivými plemeny a vyslovit i své stanovisko tak, aby na výstavách bylo co možná nejméně rozdílů v posouzení. O to více mě zaráží skutečnost, že přes velmi zajímavý program se našlo několik posuzovatelů, kteří vážili někdy dalekou cestu, aby toto zajímavé školení přečkali v restauraci. A byli to právě ti, kteří by vědomosti potřebovali nejvíce. Převážná většina zúčastněných konstatovala, že tak hodnotné školení mnoho let nebylo(pokud vůbec někdy ano). A ještě jedno nakonec: pořadatelé mají povinnost potvrdit posuzovatelům kopie soupisových archů, které posléze zašlou komisi sboru posuzovatelů, respektive jeho předsedovi.

Velkou zásluhu na zdárném průběhu má ing. Zadina, který zabezpečil vše potřebné. Ubytování, stravování, prostory,diaprojektor aj. Věřím, že takto vysoká úroveň vydrží, což jistě bude mít dobrý dopad na vystupování posuzovatelů na výstavách.

Autor textu: Milan Jedlička
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru