Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Niekoľko faktov o fretkách I.
Sdílet:

Niekoľko faktov o fretkách I.

Ako zadovážiť fretku alebo inú kunovitú šelmičku.

Zhromaždíme všetky dostupné informácie

Každý chovateľ by si mal uvedomiť, že každé zviera má určité nároky na chov a odchov. Najlepšie ak zhromaždíme všetky dostupné informácie o danom zvierati a rozhodneme sa, či budeme mať možnosť dodržať všetky zásady chovu. V dnešnej dobe sa v chovateľských obchodoch objavili aj fretky v rôznych farebných mutáciách. Ich cena závisí od veku, sfarbenia fretky a lokality i postavenia daného obchodu. Vo väčšine prípadov fretky sú neočkované a predávajúci vám často nevie zodpovedať presný vek či pohlavie jedinca. Ďalšou možnosťou je zakúpiť chovateľské časopisy napr. Chovateľ, Hobbyfauna, Fauna, kde nájdete množstvo inzerátov a môžete sa telefonicky informovať o cene a veku zvieratka. V týchto prípadoch by cena nemala presiahnuť 600,-. Zvieratá sa dajú kúpiť aj s kožušinových fariem či chovateľských búrz. Mladé fretky sa dajú najlacnejšie zakúpiť v Čechách, kde sa cena pohybuje cena od 300,- Kč, no musíme si vybaviť veterinárne potvrdenie na prevoz štátnej hranice. Ak máte záujem o iné kunovité zvieratá, musíte zistiť či nie sú chránené. Tieto zvieratá sa dajú kúpiť výhradne od chovateľov alebo na inzerát.

Fretky a zákony

V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje chovu rôznych exotických zvierat v domácnostiach, najmä z hľadiska ich výskytu vo voľnej prírode. Človek má svojimi necitlivými zásahmi do životného prostredia na svedomí stav, že na Zemi mnohým živočíchom a rastlinám hrozí vyhubenie. Preto vznikli dohovory, ktoré sa na medzinárodnej úrovni zaoberajú ochranou takýchto zložiek prírody. Jedným z najznámejších a najrozsiahlejších je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi volne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Táto konvencia obsahuje zoznam všetkých druhov živočíchov a rastlín roztriedených podľa stupňa ich ohrozenia a obmedzuje alebo určuje podmienky obchodovania s nimi. V celosvetovom rozsahu sa tým zabraňuje obchodovaniu a pašovaniu s ohrozenými, chránenými živočíchmi a rastlinami. Fretky do zoznamu tohto Dohovoru nepatria. Taktiež nepatria ani do iných dohovorov, zaoberajúcich sa ochranou ohrozenej fauny a flóry. To znamená, že pri dodržaní základných nariadení stanovených Štátnou veterinárnou správou, zákonov a vyhlášok, týkajúcich sa prevažne povinností a práv chovateľov a predajcov, sa fretky môžu volne predávať a chovať.

Chov v paneláku

Podmienky chovu zvierat v bytoch v obytných budovách s viacerými bytmi (v panelákoch) stanovujú vo väčšine prípadov Domové poriadky. V nich sú pokyny na chov zvierat určené väčšinou všeobecnými záväznými nariadeniami o podmienkach držania a chovu zvierat na území mestských častí, ktoré vydávajú príslušné miestne úrady. Vo všeobecnosti platí, že v bytoch v paneláku sa nesmú chovať úžitkové zvieratá (kozy, ovce, hydina a pod.), nebezpečné a jedovaté živočíchy (hady, šelmy, jedovatý hmyz). Keďže fretky do týchto skupín zvierat nepatria, pri vytvorení základných opatrení týkajúcich sa hlavne zabezpečenia proti ich úteku a pri dodržaní zásad spolunažívania, môžu sa chovať aj v panelákoch bez strachu z porušovania predpisov.

Spolužitie s inými živočíchmi

Pri zvažovaní umiestnenia fretiek v chovnom priestore spolu s inými živočíchmi musíme dbať predovšetkým na bezpečnosť obidvoch druhov chovancov. Aj keď máme doma zviera, ktoré vyžaduje podobné podmienky pre svoj život ako fretky, nie vždy môžu spolu priateľsky nažívať. Ak už máme môže sa stať, že napríklad pes či mačka fretku neprijme do svojho prostredia a bude ju zakaždým napádať. To sa nemusí však stať a poväčšine si na seba zvyknú a všetko je v poriadku. Často sa stáva pri prechádzke, môže fretku napadnúť venčiaci sa pes. Fretky môžu byť nepríjemnými spoločníkmi pre iné živočíchy. Najme pre papagáje alebo škrečky, morčatá a pod. Najlepšie preto je, keď má každý druh živočíchov, ktoré doma chceme chovať, svoj vlastný priestor na bývanie, čo mu zaručí zdravý vývoj a rast.

Autor textu: Martina Hindická, Igor Heriban
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru