Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Sedmé evropské mistrovství jezdeckých koní Brusel 2002
Sdílet:

Sedmé evropské mistrovství jezdeckých koní Brusel 2002

Tak by se přímo mohl přeložit název soutěže pořádané v rámci zemědělské výstavy Agribex v Bruselu konané od 12. - 17. února 2002. Přesněji by však vlastní soutěž vystihl název Evropský šampionát plemenných knih sportovních koní zemí EU.

Komplexně pojatá zemědělská výstava

Zemědělská výstava Agribex, která se pořádá vždy po dvou letech, snese srovnání například s mnichovskou Grüne Woche nebo hannoverskou Eurotier. Je to tedy komplexně pojatá zemědělská výstava, která celkem ve 13 halách demonstrovala novinky v zemědělství od prvovýroby až po finální produkty - tedy potraviny. Každý den probíhal specialisovaný program zaměřený na jednotlivé druhy hospodářských zvířat. Koně teplokrevných plemen měli svůj den 16.2., kdy boxy uvolňovali chladnokrevníci a na jejich místo byly ustájeny klisny teplokrevné. Nebylo tedy možné naše klisny ustájit dříve, než bylo pořadatelem určeno.

Program

V hale se nacházely ukázky plemen chovaných v Belgii, tedy skladba podobná jako u nás - od shetlandů až po mohutné brabantské chladnokrevníky s kupírovanými ocasy. Kolekce živých koní doplňovaly stánky svazů a výrobců chovatelských potřeb. Součástí haly bylo prostorné kolbiště s tribunami. Jednotlivé plemenné knihy (dále jen PK) se prezentují jen na pozvání pořadatele, který obesílá jen ty největší a nejznámější. Evropského mistrovství se v roce 2002 zúčastnili zástupci PK z Německa a to plemeny hannoverským, holštýnským, westfálským, oldenburským, Holandsko KWPN, Belgie belgickým sportovním teplokrevníkem, belgickým teplokrevníkem a ČR českým teplokrevníkem. Nominované klisny musely být narozeny v r. 1998 a zapsány do PK. Dle propozic měl každý svaz možnost prezentovat 2 hřebce, 3 klisny a mít jednu náhradní. Všechny svazy se však jistě z praktických důvodů zúčastnily bez hřebců, pouze s klisnami. Jednotlivé loty byly sestaveny dle data narození klisen, tak aby předváděné klisny vždy jedna z každé PK se lišily věkem co nejméně. 

Vlastní hodnocení se skládalo ze dvou částí - hodnocení na ruce na klasickém trojúhelníku v kroku a klusu, významnost 60 % a ze skoku ve volnosti- významnost 40 %. Stupnice hodnocení byla 0 - 20 bodů, vždy celá čísla. Mezinárodní komise rozhodčích byla složena ze zástupců jednotlivých PK jmenovaná svazem. ČR zastupoval Dr. Dražan. Komise určovala vítězku jednotlivých lotů. Celkový počet dosažených bodů poté určil evropskou šampiónku. Hodnotící komisaři se vždy museli zdržet hodnocení vlastních koní. Zvláštní komise dále vyhodnotila nejlépe předvedeného koně. Druhé kolo soutěže byl skok ve volnosti na trojskoku (6,3 - 6,8 m)s oxerem do 130 cm. Hodnotící komise byla složena z mezinárodně uznávaných bývalých jezdců a to: Jan Van der Schans z Holandska, Sonksen Sänke z Německa a Peter Potlemans z Belgie. Jednotlivé známky byly ukazovány okamžitě, jako u krasobruslení.

Výsledky

Vítězná klisna z první série byla holštýnská NATALIQUE po Linaro-Landgraf - Cascavelle s 75,6 b, naše klisna HILARY po Voltaire - Furioso II-Quoniam II pana Z. Poláška skončila před hannoverskou klisnou na 7. místě s 62,3 b.
Druhá serie - 1. místo opět holštýnská klisna NANNET I po CorofinoI-Corrado- Landgraf s 80,8 b. a na 8. místě naše ELSA p. F. Marka po 425 Libero 69 - Libero - Sapo s 57,88 b.
Třetí série - 1. místo KWPN klisna. RILENA po Flemmingh - Lacapo - Nimmerdor s 82,38b a naše klisna SAVANA po Fetyš - Fedor - 2125 Sahib-5 p. P. Wagnera na 8. místě s 62,00b.
Soutěž o nejlépe předvedeného koně vyhrál Martin Dieterman z oldenburské PK, 2. Místo Nicolette Van Lierp z KWPN a 3. Místo Johan Veldeman z PK belgického teplokrevníka.
Soutěž plemenných knih:

1.holštýnská PK s232,2b.
2.KWPN PK229,9 b.
3.westfálská PK219,3 b.
4.oldenburská PK s218,9 b.
5.belg. sport. teplokrevník205,1 b.
6.belg. teplokrevník203,3 b.
7.hannoverská PK199,7 b.
8.český teplokrevník182,17 b.

Vítězka 7. Evropského šampionátu se stala ryzka, klisna RILENA z PK KWPN . Vícešampiónkou se staly klisny NANETTE I po Corofino a St.Pr. A PIK LADY z oldenburské PK po Lady sKing - Landadel - Atatuerk.

Máme stále co dohánět

Podle dosažených umístění v hodnocení bychom mohli konstatovat, že máme stále co dohánět. Ve srovnání s našimi klisnami byly ostatní ušlechtilejší, velkého tělesného rámce, dobře osvalené a hlavní rozdíl byl patrný v mechanice pohybu. Klus byl prostorný, dynamický a kmihuplný, vycházející z přirozeně podsazených zadních končetin s výrazným posunem od zadu. Naše klisny naopak působily unaveným dojmem, čemuž se ovšem nemůžeme divit. Dlouhý transport, na byť pohodlném kamiónu zapůjčeném f. Mustang p. Csabiho a neznámé prostředí plné nových neobvyklých zvuků způsobilo, že si klisny neodpočinuly ani během noci. Rovněž, i přes maximální snahu předvaděče p. Ptáčka, klisny neukázaly, co v nich doopravdy je. Vlastní předvedení vyžaduje dlouhodobý trénink a profesionální přístup. Přestože klisny byly před odjezdem týden na soustředění v PP Písku, zdá se, že to byla doba velice krátká. 

To, co ztrácely naše klisny při předvedení na ruce, tedy prostornost, energičnost a elasticitu pohybu, doháněly, myslím si, ve skoku ve volnosti. Do skokové řady chodily zcela klidně a suverénně. Skoky působily spolehlivým dojmem a stylem se výrazně od ostatních nelišily. Snad jen zase menší energičnost a výbušnost odskoku způsobená únavou. Významnost hodnocení (40%) a obdržené známky, které byly někdy výrazně podhodnocené, už ztrátu dohnat nemohly. Zde i v celkovém hodnocení byla cítit rivalita mezi jednotlivými svazy a síla ekonomických lobů a vlivů na trh s koňmi. Jako nováčci jsme si tento handicap museli uvědomovat. Od pořadatelů byla naše účast vysoce hodnocena a vážena. Rovněž úbor naší ekipy, kterou ASCHK vystrojila předváděče ( modrá mikina s logem ČT na prsou a ASCHK ČR na zádech s kšiltovou čepicí s vyšitým ČT, bílé kalhoty a boty) byly bez nadsázky a patriotismu nejhezčí. Jako velmi úspěšnou hodnotím naši účast i po stránce společenské, protože na společném setkání zástupců všech PK se podařilo navázat velmi dobré kontakty hlavně s německými PK. Velmi nadějně se vyvíjí i dopad komerční. Byli jsme kontaktováni zájemcem o koupi klisny Elsy, za pro nás nevídanou sumu.

Nešlo však jen o individuální zájem, ale o snahu vybudovat obchodní stáj v Belgii s našimi chovnými klisnami pro belgické chovatele a opačně zajistit v ČR odchov belgických hříbat.

Čím jsme zaujali?

Když jsem zjišťoval, co zaujalo i přes naše dosažené výsledky zájem belgické strany o naše klisny, bylo řečeno, že je to právě jejich menší ušlechtilost, pevná a mohutná kostra, která dává dobré předpoklady pro využití ušlechtilých, hlavně francouzských hřebců, kteří jsou v Belgii velmi oblíbeni. Jejich využití na ušlechtilé, někdy přejemnělé západní klisny je proto problematické. Sám mohu z vlastního hodnocení konstatovat, že na první dojem zaujmou hlavně koně holštýnští, KWPN, vestfálští aj., ale při hodnocení končetin se nadšení ztrácí. Úzké, někdy zaškrcené a dlouhé holeně, špalkovitá nebo naopak plochá kopyta s těsnými patkami a nekorektní hlezenní klouby nejsou konstatováním vad, ale určitého snížení pozornosti v selekční práci za cenu ekonomického prospěchu. Je logické, že předčasně vyřazený kůň ze sportu vyvolá poptávku po dalším novém a o to v byznysu přece jde.

Z celkového pohledu si myslím, že naše účast byla prvním krůčkem k přípravě půdy pro realizaci našich koní na území chovatelsky vyspělých západních států EU. Pokud se budeme propagaci našich koní v zahraničí bránit a vyhýbat nebo se podceňovat, že tam nepatříme, budeme se potom muset smířit jen s velmi omezeným tuzemským trhem, což by byla jistě veliká škoda. Neznám důvod ani příčinu, proč by zahraniční zájemci neměli být informováni o kvalitách našich chovných koní, když se nám to zatím nedaří na zahraničních sportovních kolbištích, kde startujeme převážně na cizím genofondu. Nemyslím tím nevyužívat cizí genofond, ale naopak mít na těchto koních značku PKČR! Vždyť naše auta Škoda také žene dopředu motor VW. Prosadit se na zahraničním trhu nebude nikdy jednoduché. Velmi důležité jsou osobní kontakty, snaha a vůle chtít spolupracovat. To vše jsem od hlavního pořadatele pana Van de Sompeleho cítil. Kdybych však nevyjel na körung do Holandska, kde jsme se seznámili a domluvili naši účast na Agribexu, tak by tento první krůček dodnes nebyl. Přeji si, abychom tuto šanci nepromarnili, ale naopak se ji chytili a dále ku prospěchu našeho chovu koní rozvíjeli. Závěrem bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, který se úkolu zhostil na jedničku a pro prezentaci našich koní odvedl maximum. Dík patří majitelům klisen, kteří kromě vlastní iniciativy do akce vložili i nemalé finanční prostředky a sami se akce osobně zúčastnili, čímž prezentovali, že jejich chovatelské srdce bije na správném místě!

Autor textu: MVDr. Jaroslav Dražan
Autor fotografií zdroj: MVDr. Jaroslav Dražan
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru