Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Reining a jeho manévry I.
Sdílet:

Reining a jeho manévry I.

Koně
Výcvik

Manévry, prvky, cviky - v reiningu se pod těmito obecnými označeními skrývají westernové drezurní lahůdky jako spiny, rollbacky, sliding stopy, cval na kruzích i přímo, couvání či cvalové přeskoky. Společně tvoří základ westernové drezurní úlohy - patternu. Reiningové patterny jsme si už přiblížili v minulém čísle, teď si vysvětlíme jednotlivé pojmy a jejich hodnocení. Vycházíme přitom z pravidel westernového ježdění WRC ČR. 

Cval v kruzích

Je základem každé reiningové úlohy. Správný cval – na správnou nohu koně – by v žádném případě neměl být podceňován, protože každá odchylka je přísně penalizována. Kůň musí pracovat svižně, ale být v každém okamžiku pod kontrolou. V úloze bývají obsaženy jak velké kruhy v rychlém cvalu, tak kruhy pomalé ve cvalu pozvolném. Změna z rychlého tempa na pomalé a naopak se nazývá speed control. Kruhy mohou následovat po sobě na jednu či druhou stranu nebo být prostřídány a kombinovány (jako osmičky). Jejich počet i pořadí se liší podle jednotlivých úloh. Při změně kruhu z levého na pravý je vždy předepsán cvalový přeskok. O těch však později.

Hodnocení
U cvalu se hodnotí zejména jde-li kůň na správnou (tedy vnitřní) nohu. Když kůň naskočí na špatnou nohu, ztrácí 1 bod za každou čtvrtinu kruhu. Za celý kruh na nesprávnou nohu se tedy nasčítají až čtyři trestné body! A protože bývají většinou dva až tři kruhy po sobě jdoucí na jednu stranu, měl by jezdec nesprávný cval okamžitě změnit. Pokud jezdec koně opraví po naskočení do cvalu hned v první čtvrtině kruhu, počítá se mu "jen" dvoubodová penalizace za přerušení chodu, ale není to bráno za manévr navíc – což by znamenalo celkové skore 0. Důležité je také dodržení chodu. Půl trestného bodu jezdec získá za zahájení cvalového kruhu v klusu do 2 kroků, při více klusových krocích až do poloviny kruhu už ztrácí body dva. Pokud kůň stále necválá a kluše více jak půlku kruhu, je výsledkem nulové skore.

Cvalový přeskok

Přeskok bývá předepsán ve středu arény při současné změně cvalového kruhu – na tzv. osmičce. Při tomto manévru se mění vedoucí noha koně. Předepsán bývá letmý přeskok, který kůň provádí zároveň předníma i zadníma nohama. Dříve se v lehčích úlohách objevoval i přeskok jednoduchý, kdy měl kůň povolen přechod do kroku či klusu na max. tři kroky. Všechny přeskoky by měly být hladké a včasné.

Hodnocení
Za opožděný letmý přeskok jedním cvalovým skokem ztrácí jezdec půl bodu. Pokud kůň přeskok odmítá, vede to k horšímu ohodnocení, ale neznamená to pro jezdce diskvalifikaci.

Spin

Jedná se o obrat kolem zadní nohy koně o 360°. Vnitřní zadní noha je pivotní, měla by při spinu zůstat bez pohybu a přední nohy se kříží pokud možno v klusovém tempu. Při opravdu dobře provedeném spinu se kůň uvolní ve vazu a otáčí se na podsazené zádi plynule bez poskakování či úkroků stranou. Jezdec sedí v těžišti a nenahýbá se vlevo ani vpravo, krk koně má zarámován ve středu mezi otěžemi a udržuje pouze neznatelné přilnutí. Série spinů by měla být prováděna přesně, plynule, pokud možno i rychle – ale ne na úkol přesnosti. Zahájení spinu je předepsáno v patternu. Vždy je to z klidové pozice ve středu arény, kdy jezdec buďto stojí čelem nebo bokem k rozhodčím. Většinou se jedná o sérii 4 (výjimečně i 2 – u lehkých úloh pro mládež) nebo 4 a 1 spinu na každou stranu tak, aby soutěžící končil vždy otočky čelem k rozhodčímu (resp. k levé stěně arény). Série levých a pravých spinů nemusí následovat bezprostředně po sobě, může být mezi nimi cval nebo jiné manévry.


Hodnocení
Největším úskalím pro jezdce, obzvláště ty na rychle spinujících koních, je riziko přetočení nebo nedotočení spinu. Přetočení nebo nedotočení má za následek trestné body – do 1/8 obratu je to 1/2 bodu, do 1/4 celý bod, při přetočení o více než čtvrt otáčky už získává jezdec 0 skore a není tedy hodnocen. Při spinu by kůň neměl ani tzv. zamrznout – tedy nedotočit spin o více než čtvrtinu. Tato chyba se projeví dvěma penaltami – což se na výsledném skore určitě projeví. Připomínáme, že výchozí skore je 70 bodů, za provedení manévru se udělují plusové či mínusové body a za vážné chyby navíc penalty.

PS: Vlastní zkušenost ze spinování na rychlém koni (klisna JJS Spit Shine na Čeladné u pí. Šalkové) mě přesvědčila o tom, že jezdci nejenže v té rychlosti nemohou počítat spiny (naštěstí někdy publikum včas hvízdne) ale navíc se jim musí neskutečně motat hlava!

Autor textu: Míša Zachová
Autor fotografií zdroj: Jiří Zach
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru