Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Zakrslíci, kam s vámi?
Sdílet:

Zakrslíci, kam s vámi?

Králíci
Všeobecné

K napsání těchto řádků mě přivedla debata s některými chovateli zakrslých králíků, kteří jsou členy klubu chovatelů králíků standartních plemen, ted...

K napsání těchto řádků mě přivedla debata s některými chovateli zakrslých králíků, kteří jsou členy klubu chovatelů králíků standartních plemen, tedy plemen výchozích, ze kterých byla vyšlechtěna plemena zakrslá. Jde například o zakrslíky plemen rhonský, rex aj.


• zakrslý rhonský - pěkná kresba

Existuje poměrně početný klub chovatelů králíků zakrslých, kde jsou ( pokud chtějí ) sdruženi chovatelé většiny barevných rázů zakrslých králíků. Protože však někteří chovatelé jsou členy klubu plemene výchozího (pro názornost budu uvádět již zmíněné plemeno rhonský) a navíc také chovají toto plemeno i v zakrslé formě (např. pro oblibu zbarvení nebo kresby), jsou členy tohoto klubu. Také chovatelé zakrslé formy (kteří nechovají výchozí plemeno) jsou členy tohoto klubu. A zde se „vytvořil“ problém , který ve skutečnosti ani problémem není. Jak tyto zakrslíky klubově registrovat? Klub králíků zakrslých plemen totiž v pravém uchu tetují písmeno S a pořadové číslo králíka registrované klubově dle plemene a barevného rázu. Taktéž to činí i chovatelé zakrslíků sdruženi v klubu výchozího plemene . A tak by se mohlo teoreticky stát, že se na výstavě potkají dva stejně tetovaní králíci v pravém uchu a pokud by se narodili ve stejný den, mohli by mít i stejné tetování v uchu pravém (pravděpodobnost 1 ku 10.000 a jen teoretická). Dvojí tetování registrační řád nepřipouští. Domníval jsem se, že je tato možnost vyloučena, protože jsem již loni byl svědkem diskuse členů ústřední odborné komise chovatelů králíků a také při školení posuzovatelů králíků se o tom poměrně rozumně hovořilo. Bylo navrhováno těmto plemenům rezervovat určitý počet čísel, protože chovatelů takto sdružených není mnoho. Jenže… dnes se dozvídám, že tento problém není dořešen a naopak těchto několik chovatelů v každém klubu je nuceno si „vybrat“ klub, a to klub chovatelů plemen zakrslých ! Nebo : čtěte dobře - být členem klubu a registrovat okresně !

Tak pánové, to snad ne! Další verze: být členy klubu a registrovat v klubu zakrslíků!!! Ptám se, proč by chovatel měl být členem klubu? Co tímto komise sleduje: likvidaci chovu již tak prořídlých řad chovatelů ? Je jasné, že současný registrační řád je tzv. dožívající a se vstupem do EU bude nutné ho radikálně změnit, ať se nám to líbí či nikoliv. To přijde časem.

Podobně bude nutné i změnit několik roků „vymýšlené“ směrnice pro plemenné a kmenové chovy. Vrátím se však k tomu, co výše uvedená rozhodnutí budou znamenat pro kluby výchozích plemen a je jedno jaké, protože obě jsou pro chovatele nepřijatelná. Především by to znamenalo jistý (byť ne velký) úbytek členů a to klubů s poměrně úzkou chovatelskou základnou, kde každý člen znamená existenci. Chceme tímto likvidovat záměrně méněpočetné kluby? Myslím si že nikoliv, rozhodně by to bylo škoda nejen pro chovatele samotného, ale i pro existenci plemene jako takového.

Autor textu: Milan Jedlička
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru