Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Ionizátor
Sdílet:

Ionizátor

Většina chovatelů určitě o ionizátoru slyšela, mnozí ho již používají. Chtěli bychom Vám tento přístroj, sloužící k čištění vzduchu, trochu víc přiblížit.

Potřebné záporné ionty

Vzduch je přibližně z 78 % tvořen dusíkem, z 21 % kyslíkem a zbytek představují jiné plyny jako oxid uhličitý, vodní pára a vzácné plyny. Kromě plynů kolem nás létají částice prachu, bakterie, viry, spory plísní, pylové částice atd., které mají vliv jak na naše zdraví, tak na zdraví chovaných zvířat. Mimoto zdravotní stav i náladu živočichů ovlivňuje koncentrace kladných a záporných iontů ve vzduchu. Ionty jsou molekuly (shluky atomů), které buď ztratily elektron (pak mají kladný náboj) anebo elektron získaly (pak mají záporný náboj). K vzniku iontů dochází např. při blesku, účinkem kosmického záření, při tříštění vody ve vodopádu, v gejzírech a nebo při dešti. Kladné ionty ovlivňují stav živočichů negativně, záporné ionty kladně. 

Co záporné ionty způsobují?

Jejich vyšší koncentrace činí vzduch svěžejší, dýchatelnější, dýchání ovzduší s vyšší koncentrací záporných iontů zlepšuje průchodnost vzduchu v plicích, působí příznivě i na krevní oběh, kůži a nervovou soustavu. Záporné ionty také usmrcují bakterie. Tuhé částice, které se nachází ve vzduchu (prach, pyl, mikroorganismy), se váží na záporné ionty, jsou k nim přitahovány. Společně pak klesají k zemi. Tím se vzduch pročistí. Proto je také po dešti svěží vzduch. Na stejném principu je založen ionizátor. Umělá ionizace je několika typů, nejčastěji se používá elektrická. Emitor ve tvaru hrotu vysílá do vzduchu záporné ionty a dochází pak k výše popsanému jevu. Pokud chcete přispět ke zdraví svých svěřenců, můžete pro ně ionizátor pořídit.

Autor textu: Alena Fraňková
Autor fotografií zdroj: Alena Fraňková
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru