Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Pojištění přepravníku a přepravovaných koní
Sdílet:

Pojištění přepravníku a přepravovaných koní

Koně
Všeobecné

Občas převážím ve svém vleku vlastního koně. Lze jej na danou přepravu pojistit? A co když současně povezu koně mého známého, mohu se pojistit pro případ, že by z mé viny došlo k poranění tohoto koně? Co když zadám převoz mých koní profesionálnímu přepravci? Je on nějak paušálně pojištěn proti jím způsobeným škodám – – např. při dopravní nehodě s následným zraněním koní? A co případ kdy můj kůň znehodnotí cizí (půjčený) přepravník?“ Toto jsou jen některé z otázek, které jistě napadly každého, kdo už aspoň jednou koně převážel nebo komu byli koně převáženi druhou osobou.

Dopravní pojištění

Nemusíme být žádnými odborníky na koňskou problematiku, abychom nepostřehli, jakým tempem se v našich končinách rok od roku zvyšuje počet koní, jejich příznivců, majitelů a chovatelů. Jen se rozhlédněte kolem sebe a zkuste zavzpomínat, kde všude ve vašem okolí bylo možné (nebo spíš nemožné) najít koně např. před deseti nebo patnácti lety. A dnes? V každém větším městě několik velkokapacitních stájí, ve vesnicích spousty soukromých koní atd. Je logické, že se vzrůstajícími počty se zvyšuje i nutnost koně transportovat z místa na místo. Stále častěji a na čím dál větší vzdálenosti. Také jmenovitá i tržní hodnota zejména sportovních koní neustále roste do astronomických výšin.
Z výše uvedených vět vyplývá jeden logický, ale nepříjemný závěr: podle zákona pravděpodobnosti roste s narůstajícím počtem převozů i riziko potenciálního zranění nebo bohužel i uhynutí přepravovaných zvířat. Ať už vlivem nesprávné techniky jízdy, podceněním rizika transportu problémového koně nebo např. z důvodu dopravní nehody.
Věřte mi, že bych osobně nejraději tuto tématiku vůbec neotvíral. Jestliže jsem si však stanovil za cíl podat v oblasti přepravy koní co nejobsáhlejší informace, jsem nucen věnovat se i této, pro nás všechny velmi citlivé, problematice.

Se získáváním informací o možnostech pojištění přepravovaných koní mám své osobní zkušenosti. Sám jsem se z profesních i osobních důvodů o tuto problematiku hluboce zajímal. Kontaktoval jsem a požadoval informace po všech velkých ústavech působících na našem pojišťovacím trhu. Předem podotýkám, že jsem z přístupu našich pojišťoven poměrně zklamán, neboť v současné době žádná nenabízí obecné paušální pojištění koní při přepravě a nikde (až na malou výjimku) jsem ani nedostal všechny mnou požadované informace. Reputaci pojišťoven, alespoň co se podávání informací týče, zachraňuje pojišťovna Generali. Podobně jako ostatní nenabízí sice požadovanou obecnou formu pojišťění, její zástupce mi však poskytl podklady, které (jak jsem doufal) by mohly pomoci vytvořit si představu o možnostech pojištění. Kurzívou je uvedeno doslovné vyjádření zástupce pojišťovny Generali:
V rámci produktů dopravního pojištění nabízíme
– pojištění zboží během přepravy a
– pojištění odpovědnosti silničního dopravce za škodu na přepravovaném nákladu.

Přeprava živých zvířat

V obou produktech však patří přeprava živých zvířat k vyloučeným druhům přepravy. Nepopírám však, že na základě individuálního posouzení a zvláště v případech obchodního zájmu na klientovi jsme schopni pojištění nabídnout na základě samostatného ujednání. Předpokladem je:
– klient (vlastník koně) je skutečně klientem Generali i v jiných odvětvích a
– koně jsou pojištěni proti úrazu a uhynutí celoročně.

Naše pojištění potom kryje uhynutí, zranění nebo utracení a příp. „ztrátu“ v důsledku
– nehody dopravního prostředku,
– požáru, úderu blesku, výbuchu,
– pádu těles a zřícení staveb,
– přírodních katastrof.
Přičemž je možné sjednat, že pojištění se vztahuje jak na přepravy prováděné pojištěným (pak musí být předem udán typ vozu a jeho registrační značka) tak smluvním dopravcem.

Vaše dotazy však směřovaly též k jiným škodám resp. k jiným druhům pojištění, zvláště k tzv. „povinnému ručení“ (kdy ke škodě na koních dojde v důsledku zavinění jiného vozidla). V žádném případě však nenabízíme pojištění pro případ, kdy vlastní nebo cizí kůň se poškodí sám svým chováním nebo kdy poškodí přívěs, ve kterém je přepravován. Musím se přiznat, že sám z odpovědí zástupce pojišťovny nejsem příliš moudrý. Pokud bych vám tedy chtěl v tomto článku poradit jak koně pojistit na přepravu, mohu kromě přetlumočení výše uvedeného vyjádření pouze připojit své vlastní poznatky, které jsem získal při zjišťování informací k této problematice. Níže popsané závěry jsou obecným shrnutím informací od různých pojišťovacích subjektů. Bohužel zde nelze dopodrobna rozepsat co a za jakých podmínek ta která pojišťovna nabízí. Během přepravy se každý z nás může nacházet v odlišném právním postavení. Jednou převáží naše koně kolega ze stáje ve svém vleku, jindy např. vezeme své koně sami apod. Na základě těchto faktů jsem vytvořil přehled potenciálních variant a snažím se vysvětlit, jak daný stav ošetřit odpovídající formou pojištění.

Během přepravy mohou nastat tyto situace:

1. Mám vlastního koně a přepravuji si ho ve vlastním přepravníku.

Doporučuji, aby koník byl připojištěn na úraz a uhynutí! Pokud váš kůň cestuje často a jeho úraz, trvalý následek či smrt by pro vás znamenaly finanční ztrátu (emocionální ztrátu bohužel nahradit nelze) takovéto pojištění je skutečně základní „výbavou“.

2. Vlastního koně přepravuji v cizím přepravníku, řídím já sám jako majitel koně.

Doporučuji, aby koník byl připojištěn na úraz a uhynutí! Vznikne-li škoda z důvodu dopravní nehody, zaviněné jiným vozidlem, lze požadovat plnění ze zákonného pojištění tohoto vozidla. Má-li vámi používaný přepravník uzavřeno havarijní pojištění odpovídajícího charakteru, bylo by možné plnění i z něj.

3. Ve svém vleku jednorázově přepravuji cizího koně.

Doporučuji, aby koník byl připojištěn na úraz a uhynutí! Pokud tomu tak není, případné plnění lze uplatnit z vašeho povinného ručení. K němu je však nutné mít připojištěnu „Přepravu nákladu“. Jedná se o odpovědnost za škodu. Pojišťovna totiž plní z povinného ručení jen v případě dostatečného upevnění nákladu. Na koně se pro potřeby pojištění nahlíží jako na věc, i když to odporuje logice. Koně nemůžeme dostatečně upevnit a chtít po něm, aby se nehýbal už vůbec ne. Proto je nutné připojistit „Přepravu nákladu“.

4. Jsem profesionální přepravce, z 90 % převážím cizí koně nepojištěné proti úrazu a uhynutí.

Takový podnikatel by měl mít připojištěný náklad. Pro přepravce, který se přepravou jakéhokoli nákladu živí na základě koncese toto není zřejmě novinka. Jako podnikatelé máte jistě pojištěné prostory, auta a doplňkově zaměstnance, ušlý zisk a přepravované věci. Pozor koně jsou výjimkou díky nedostatečnému upevnění. Pro tyto případy je nutné speciální připojištění.

Závěr

Ideální variantou je mít koně pojištěného obecnou pojistkou proti zranění a úhynu. Podobně též případ kdy kůň poškodí cizí věc (přepravník) řeší pojistka koně na škody jím způsobené. Žádná pojišťovna působící na našem trhu však nenabízí paušální (např. celoroční) pojistku přepravníku a v něm přepravovaných zvířat. Jistou alternativní možností by mohlo být uzavření jednorázové pojistky daného koně na určitou přepravu v ten daný den. Cena se pohybuje okolo 500 Kč a poskytuje ji Česká pojišťovna.
Je mi líto, že jsem v tomto příspěvku nemohl podat obsáhlejší, ale hlavně pozitivnější informace. Pojišťovny mají ke svému postoji jistě svoje důvody, jen mi přijde líto, že z jejich jednání je až příliš cítit potřeba zisku, mnohdy zastiňující zájmy zákazníka.

Autor textu: Pavel Čechovský
Autor fotografií zdroj: Pavel Čechovský
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru