Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Výzva adresovaná všem chovatelům kakaduů!!
Sdílet:

Výzva adresovaná všem chovatelům kakaduů!!

Vážení přátelé!

Před několika lety zveřejnil dipl. biolog H.-J. Künne z Osnabrücku v časopisu Papageien výzvu k vyplnění dotazníku, který vypracoval společně s několika účastníky záchranného a záchovného programu pro kakaduy (GEP). Od jeho výsledku si slibovali nalézt určitá odhalení souvislostí stran agresivity samců kakaduů vůči svým partnerkám. Tento vážný problém je noční můrou mnoha chovatelů a ve větší či menší míře se objevuje skoro u všech druhů.

Agresivita samců kakaduů vůči svým partnerkám

Vysvětlit tento fenomén se v uplynulých letech pokusilo mnoho odborníků, profesionálních a zájmových chovatelů i vědeckých pracovníků v oblasti etologie, ale dosud se nikomu nepodařilo nalézt a podat dostatečně přesvědčivou odpověď na smysl tohoto chování a na to, jak tuto agresivitu potlačit resp. jí včas předcházet.

O problémech s napadáním samců pravidelně slýcháme diskutovat při různých setkáních, burzách a posezeních i u nás a jsem si jist, že určité zkušenosti s ním má skoro každý chovatel kakaduů. Bohužel mnoho chovatelů si u svých ptáků tyto problémy nepřipouští, nevidí je, ba co víc ani je vidět nechce. Tito chovatelé často tvrdí, že když jejich páry pravidelně po několik let odchovávají a po většinu roku výtečně harmonizují, jsou občasné honičky součástí toku a svatebních rituálů a nepředstavují nikterak vážné nebezpečí. Útoky sice zaznamenávají občas i chovatelé jiných druhů papoušků, ale u kakaduů je agresivita výrazným charakterovým rysem, který nelze podceňovat a jejím následkem bývají těžká poranění zobáku, hlavy či nohou a výjimkou není ani usmrcení partnerky. To, že k těmto tragickým případům dochází u párů, které spolu žily dlouhá léta v nejlepší shodě a které starostlivě odchovaly množství mláďat, by mělo být varováním. Agresivita kakadů je jevem, který existuje a se kterým je nutné počítat.

Možné příčiny

Příčiny tohoto chování mohou být velice různorodé. Spočívat mohou například v dnes převažujícím způsobu chovu (v párech), v chovatelských podmínkách, v nabídce potravy, v kolísavém množství slunečního svitu (pozor neplést se, kolem rovníku trvá den a noc celoročně prakticky stejně a to cca 12 hodin!!) a klimatických podmínkách celkově, a co já vím v čem ještě. Ve snaze získat odpovědi na tyto otázky vypracovali již zmiňovaní členové GEPu dotazník, který jsem se snažil přeložit co nejvěrněji, abychom jej mohli vyhodnotit stejným způsobem jako němečtí chovatelé. Jeho výsledky by také mohli pomoci rozšířit a upřesnit údaje, které získali oni. Stejně jako oni prosím, abyste pro každý pár vyplnili jeden dotazník a v případě potřeby si jej pro více párů okopírovali. Odpovědi budou samozřejmě zveřejněny bez uvedení jmen a zúčastněným chovatelům slibuji, že jejich data nezneužiji a v případě zájmu jim velice rád zprostředkuji kontakt na německé autory. Samozřejmostí je, že ti kdo se akce zúčastní, dostanou odpovědi a výsledky nejen prostřednictvím tisku, ale přímo na svou adresu, pokud ji uvedou. Je možné zúčastnit se anonymně, ale apeluji na všechny, uvádějte jen pravdivé údaje, neboť chybné by celou záležitost velice poškozovali. V některých příštích vydáních bych chtěl nechat otisknout překlad originálního článku H. -J. Künneho a také velice přínosný článek jiného chovatele, který se tímto problémem zabývá.

Prosba

PROSÍM VŠECHNY CHOVATELE KAKADŮ, POMOZTE ZÚČASTNIT SE!!!

Petr Zeman, Máchova 1416, 397 01 Písek. Tel./fax: 0362/214 632, 0608/366 770, e-mail: [email protected]

DOTAZNÍK K AGRESIVNÍMU CHOVÁNÍ KAKADŮ

Prosím vyplňte pro každý pár či skupinu kakaduů samostatný dotazník a okopírujte si jej v případě potřeby. Vyplněné dotazníky zasílejte na adresu: PETR ZEMAN, Máchova 1416, 397 01 Písek. Údaje o odesílateli jsou dobrovolné. Se všemi údaji bude nakládáno velice důvěrně a nebudou zneužity!!

Dotazník - je nutné jej stáhnout a vytisknout (Formátu Word2000)

Autor textu: Petr Zeman
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru