Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Mini horse a jejich potíže
Sdílet:

Mini horse a jejich potíže

Koně
Druhy a plemena

Mini Horse je nové plemeno malých koní, které se k nám dovezlo z Anglie, Kanady a poslední plemenný hřebeček dokonce z Nového Zélandu. Dovážejí je nejen chovatelé, ale i lidé, kteří s chovem koní a jejich evidencí nemají žádné zkušenosti. Protože první z chovatelů Mini Horse pan Antonín Sádlo se obrátil na RPK shetland pony, je dnes toto plemeno koní evidováno v plemenné knize shetlandů.

Prokazatelný původ

Dnes již je několik chovů těchto koníků a dokonce jsou již tři licentovaní hřebci. Ve spolupráci s pražskou zemědělskou universitou byl vypracován velmi solidní ŘPK Mini Horse. Jediným problémem je malý stav těchto koní v Ústřední evidenci koní, proto ani celkový počet koní tohoto plemene není znám. Tak, jak je tomu u většiny plemen malých koní. Také je sporné, jestli se jedná o Mini Horse britské, protože byli dovezeni i Mini Horse kanadští. Proto bylo s chovateli dohodnuto, že se bude používat pro všechny tyto koně název Mini Horse bez udání země původu, abychom plemeno dále nedělili. Velikým kladem tohoto chovu je, že všechna zvířata tohoto plemene v ČR mají prokazatelný původ, ale to jen proto, že je SCHSHP vzal do své PK. 

Je nutné, aby se všichni majitelé koní tohoto plemene co nejdříve spojili se členem předsednictva SCHSHP panem JIŘÍM GLATTEM, Pražská 40, Nehvizdy 25081, tel.: 326 996 404, mob.: 602 331 739, který uvnitř tohoto svazu chovatele plemene Mini Horse zastupuje. Vzhledem k tomu, že začlenění tohoto plemene koní k shetlandům může být pouze provizorní, je nutné a také již dohodnuté, že chovatelé plemene Mini Horse, ve spolupráci s pražskou ZU, vytvoří skupinu, která bude úzce spolupracovat s RPK shetland pony, ale bude samostatně řídit plemenitbu tohoto plemene koní. Nesmíme dopustit, aby pro administrativní potíže bylo plemeno Mini Horse uvrženo do takového stavu, kam jedna plemenná kniha pro všechna plemena pony dovedla chov shetlandů, kteří budou ještě léta zápolit s bezpůvodovostí klisen a příbuzenskou plemenitbou, včetně jejich následků, o živelném křížení nemluvě.

Málopočetné plemeno?

Tento osud tomuto novému a ještě plně neustálenému plemeni koní nepřejeme. Námitka, že Mini Horse je málopočetné plemeno a že by mělo být v PK v Anglii, je z výše uvedeného diskutabilní. Dále je vedení koní v zahraniční PK finančně velmi nákladné, to mohou potvrdit chovatelé koní, kteří mají PK v cizině. Všechna plemena koní si zaslouží podporu a to i ta nejmenší. Dnes máme u plemene Mini Horse u všech klisen i hříbat prokazatelný původ, proto musíme dělat vše, abychom to nezničili a potom opět, jako u shetlandů, velmi pracně nehledali.

Proto velmi prosím, aby se majitelé klisen Mini Horse co nejdříve spojili s panem Jiřím Glattem, abychom měli podklady pro další práci ve prospěch plemene Mini Horse.

Autor textu: Ing. Dušan Jakovljevič
Autor fotografií zdroj: Ing. Dušan Jakovljevič
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru