Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Hem rex je na světě …
Sdílet:

Hem rex je na světě …

Perličkou každé výstavy je ukázka novinek a novošlechtění nových barevných rázů králíků. Novinkou je nazýváno prvně dokladované vystavení plemene...

Perličkou každé výstavy je ukázka novinek a novošlechtění nových barevných rázů králíků. Novinkou je nazýváno prvně dokladované vystavení plemene na klubové speciálce a na českých výstavách. Novošlechtění je také novinkou, ale vyššího řádu – jedná se o plemeno nebo barevný ráz, který je vystavován poprvé i v králíkářsky vyspělých zemí EU. Letos tomu tak bude v Týništi nad Orlicí, na klubové speciálce Rex Klubu. Vystaveni budou zakrslí bílí modroocí rexi, zatím v jedné linii o 4 jedincích ze tří matek. To je výsledek mé pětileté chovatelské práce.
Proč právě zakrslý bílý modrooký rex? Nu proto, že chovám již více než 35 let bílé modrooké rexe a zakrslý bílý modrooký rex mi u nás tak nějak chyběl. Neviděl jsem ho na žádné evropské výstavě a nebyl vystaven ani na žádné národní a klubové výstavě v Německu nebo v Rakousku. Tento bílý modrooký ráz je považován za obtížný a jeho vyšlechtění má mnoho úskalí. I to mne motivovalo.


• První Hem rex, který se narodil.

Vycházel jsem z klasického modelu křížení, tj. z chovných párů Zca×Hem a Hem×ZCa. V první F1 generaci jsem od 1. páru získal tři divoce zbarvené a jednoho černého zakrslého králíka a od 2. páru dva divoce zbarvené a dva černé zakrslé králíky. Do dalšího šlechtění jsem sestavil chovné páry ze sourozenců F1 generace od 1. páru a po jednom králíku od 1. páru a 2. páru, všichni byli divoce zbarvení. Již tady jsem musel přimhouřit oči, protože divoce zbarvení králíci měli sice krátká ouška, ale hmotnostně byli nad požadovanou hmotností podle Vzorníku. Černí byli „vzorníkově“ naprosto dokonalí, ale ty jsem použít nechtěl, protože bych si jejich genetické vlohy musel ověřit.
V F2 generaci jsem získal v jednom vrhu 6 mláďat, z toho 4 dlouhosrsté králíky (Hem, černý, černý bílopesíkatý, Heč) a 2 rexovité (Ca a černý). Od druhého páru 5 mláďat a z toho 3 dlouhosrsté (heč, divoce zbarvený, černý) a dva krátkosrsté králíky (černý a černý stříbřitý s modrým okem).


• Vedle dalšího Hem rex se objevil i Hol div. zb.

V dalších křížení jsem volil chovné páry F1 generace, získal jsem početné pětičlenné vrhy, opět jen Heč rex, Zčerný rex a ZCa, ale žádný Hemrex, tj. zakrslý bílý modrooký rex se neobjevil. Chovný cíl byl v nedohlednu. Je tedy pravidlem i v genetice, že ne všechno funguje tak, jak by mělo. Je to dáno genetickými vlohami výchozích Hem.
Nabízela se možnost sestavit chovné páry s využitím 0,1 černou bílopesíkatou a 1,0 černého stříbřitého zakrslého rexe s divoce zbarvenými protějšky. Byla to ode mne improvizace, volil jsem divoce zbarvené králíky, kteří měli náznak na modré oko. A to se ukázalo jako šťastná volba … .
Zajímavý byl vrh samice černé bílopesíkaté, která v prvním a jediném vrhu dala 8 mláďat a to v šesti barevných rázech: Heč, Heč rex, Hem (2), Zčerný, Zčerný rex, Z divoce zbarvený modrý. Samička po 2 měsících „padla“ na zadní nohy a toto zajímavé spojení jsem již nemohl opakovat.


• Další tři Hem rex z jedné linie po otci, ze tří matek.

V dalším vrhu 0,1 divoce zbarvené s modrou tečkou v oku v křížení se 1,0 Z černý stříbřitý rex s modrým okem to přišlo. Ve vrhu čtyř mláďat se narodilo: Hem, Zčerný, Zčerný rex a Hem rex. Zakrslý bílý modrooký rex = Hem rex byl na světě. Byla to pro mne veliká radost se špatným koncem. Pochlubil jsem se v hospodě o svém úspěchu a tím si zadělal. Celý tento vrh mláďat mi někdo ukradl. Naštěstí zůstala samička. V opakovaném spojení se ale žádný Hem rex neobjevil. Neplatí tedy zásada, že co se jednou narodilo, se narodí i podruhé.
V dalším chovném roce jsem do chovu zařadil dvě samičky divoce zbarvené s modrou skvrnou v oku a samce Hem z F2 generace a k nim připářil 1,0 černého stříbřitého s modrým okem. A světe div se. V každém vrhu byl vždy jeden Hem rex, tedy hned tři Hem rexi. U silnější divoce zbarvené samičky jsem spojení opakoval a byl tam opět jeden Hem rex. Tedy čtyři Hem rexi v jednom roce. Ale všichni to byli samečkové, to proto, aby to nebylo tak jednoduché.
Rok 2005 se tedy stal rokem zrodu nového barevného rázu zakrslých králíků, další mezera ve Vzorníku plemen králíků byla zaplněna. Všichni 1,0 Hem rex jsou typově vyhovující, ale ještě je co zlepšovat v srsti a ve tvaru. Ale to je již rutinní chovatelská práce. Bude třeba sestavit vhodné chovné páry pro Hem rexe, opakovat již „osvědčené“ spojení rodičovských párů, které daly vzniknout Hem rex. A odchovat úplný chovný pár Hem rexů, kde 1,0 i 0,1 budou již jen Hem rexi. Pootevřel jsem si dveře k dosažení chovného cíle. Je to taková malá detektivka a již netrpělivě čekám na novou chovnou sezónu.
Počátkem ledna roku 2006 se koná v Týništi nad Orlicí speciální klubová výstava Rex klubu, kde bude toto novošlechtění vystaveno. Klubová speciálka Rex klubu je již po několik let největší klubovou výstavbou v České republice a i letos je přihlášeno 700 králíků, z toho 60 zakrslých. K vidění bude 22 barevných rázů, třetina králíků je prodejných.

Schéma novošlechtění Hem rexe

1) ZCa×Hem 1. pár Hem×ZCa 2. pár
F1 gen. 3 Zdiv. zb., 1 Zčerný 2 Zdiv. zb., 2 Zčerný

2) Zdiv. zb.×Zdiv. zb. souroz. Zdiv. zb.×Zdiv. zb. 1+2. vrh
F2 gen. Hem, Zčerný, Heč, ZCa, Heč, Zdiv. zb., Zčerný,
Zčerný rex, Zčerný bílopesík. Zčerný rex, Zčerný stř. rex
Opakované spojení:
Heč rex, Zdiv. zb., Zčerný rex, ZCa, Hem

3) F1 Zdiv. zb.×Zčerná bílopes. Zčerný stř.×F1 Zdiv. zb.
8 mláďat: Heč, Heč rex, Hem rex, Hem, Zčerný rex,
2 Hem, Zčerný, Zčerný rex, Zčerný
Zdiv. modře zb. = perlový Objevil se 1. Hem rex
Opakované spojení:
2 Hem, Zčerný, Zčerný rex
Žádný další Hem rex.

4) Zčerný stř. rex×Zdiv. zb. – 1. pár 1,0 modré oko, obě oči
Zčerný, Zčerný rex, ZCa, Hem rex 0,1 s modrou skvrnou v oku
Opakované spojení:
Zdiv. zb., Zčerný, Hem, Zhol. div. zb.
Hem rex
Zčerný stř. rex x Zdiv. zb. – 2. pár 1,0 modré oko, dtto 1. pár
2 Zdiv zb., Zčerný, Zčerný rex, 0,1 s modrým okem
Hem rex
Zčerný stř. rex×F2 Hem 1,0 dtto 1. a 2. pár
2 Hem, Hem rex

Poznatky z tohoto šlechtění:
• Zdiv. zb. a částečně i Zčerní v F1 generaci mají vyšší hmotnost, patrně heterozní efekt?
• ZCa v otcovské generaci je původem z Německa, není znám původ z jeho strany, proto Zčerná bílopesíkatá.
• Modré oko nebo modrá skvrna v oku v F1 divoce zbarveného králíka dává předpoklad pro narození Hem rex – projev genetické vlohy?
Autor textu: Ing. František Hovorka
Autor fotografií zdroj: Ing. František Hovorka
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru