Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Výstavní podmínky národní výstavy okrasného ptactva s mezinárodní účastí Exota Olomouc 2001
Sdílet:

Výstavní podmínky národní výstavy okrasného ptactva s mezinárodní účastí Exota Olomouc 2001

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
tel. 02/688 34 37, fax 02/688 14 51

 

Mistrovství České republiky Klubu chovatelů domestikovaného ptactva
Mistrovství České republiky Klubu chovatelů barevných a postavových kanárů
Mistrovství České republiky Klubu chovatelů loriů
Mistrovství České republiky Klubu chovatelů korel
Ukázková expozice ÚOK chovatelů zpěvných kanárů

 

Výstavu pořádá odborná komise chovatelů okrasného ptactva ve spolupráci se ZO č.4 ČSCH Olomouc ve dnech 2.10.-7.10.2001 v pavilonech A, E a G výstaviště Flora Olomouc.
Pro veřejnost je výstava otevřena ve dnech 5.a 6.10. 2001 od 8 do 18 hodin, dne 7.10.2001 od 8 do 17 hodin.

1. Na výstavu je možné přihlásit: na bodování 6 kusů jednotlivců v každé výstavní třídě, páry a kolekce bez omezení, je možné vystavovat ročníky 1997 - 2001. Nebodovaní ptáci bez omezení. Do velikosti korely budou ptáci umístěni v klecích, ostatní ve voliérách.
2. Příjem exponátů dne 3.10.2001 od 8 do 20 hodin v pavilonu A výstaviště Flora Olomouc.
3. Při příjmu je nutné doložit veterinární potvrzení z místa bydliště ne starší než 3 dny a dále je třeba předložit složenku o zaplacení klecného a katalogu.
4. Klecné na výstavu 20Kč za kus u bodovaných exponátů, u nebodovaných exponátů bez poplatku. Při dodání 21 - 30 ptáků bodovaných činí klecné 400 Kč, u 31 - 40 ks 580 Kč, u 41 - 50ks 680 Kč a nad 50 ks činí klecné 800 Kč.
5. Přihlášky na výstavu je možné získat na adrese: Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy, na všech OO ČSCH a spec. ZO CHOP a klubech CHOP. Tisk přihlášek bude uveden i v odborných časopisech.
6. Na přihlášené ptáky nebude pořadatel potvrzovat příjem přihlášek, pouze v případě nepřijaté přihlášky bude vystavovatel vyrozuměn písemně.
7. Vystavovatel je povinen odebrat katalog v ceně 60 Kč.
8. Vystavovatel, který chce vystavené exponáty nabídnout k prodeji, označí je v přihlášce s uvedením ceny - ty pak budou zájemcům prodány během výstavy a vydány až po skončení výstavy, po domluvě s výstavním výborem dne 7.10.2001 v době od 14 hodin. Pořadatel si vyhrazuje právo na poplatek ve výši 10% z prodejní ceny exponátu za zprostředkování prodeje.
9. Výdej exponátů po výstavě se uskuteční dne 7.10.2001 od 17 hodin.
10. Vystavovatelé, kteří jsou členy chovatelských klubů, uvedou v přihlášce o jaký klub se jedná - jejich členství v klubu bude uvedeno v katalogu výstavy
11. Posuzování bude provedeno dne 4.10.2001 od 8 hodin sborem posuzovatelů, delegovaných ÚOK CHOP ČSCH.
12. Krmení po dobu výstavy zabezpečí pořadatel standardními krmivy. U druhů vyžadujících speciální krmení bude dohodnuto mezi vystavovatelem a výstavním výborem.
13. Po dobu výstavy zajistí pořadatel veterinární dozor. V případě úhynu exponátu zaplatí pořadatel vystavovateli náhradu ve výši průměrných cen na základě veterinárního vyšetření.
14. Jakákoliv manipulace s ptáky po dobu výstavy je ze strany majitele a vystavovatele zakázána!!!
15. Ceny budou vystavovatelům vydávány dne 6.10.2001 na společenském večírku od 20 hodin, který se bude konat ve vinárně VIOLA (bývalý Dům československé armády), dále pak v 9 hodin v sekretariátu výstavního výboru v areálu výstaviště Flora Olomouc, v pavilonu A.
16. Uzávěrka přihlášek je 5.9.2001. Na přihlášky došlé po termínu nebude ze strany pořadatele brán zřetel!!!
17. Přihlášky zasílejta na adresu: Vladimír Dlouhý, Dělnická 13, 779 00 Olomouc.
18. Každý vystavovatel obdrží volnou vstupenku na jeden den konání pro sebe a rodinného příslušníka.

Pavilon A bude opět rozdělen na dvě části, a to na část soutěžní, kde budou vystaveni bodovaní ptáci a část exhibiční, která bude věnována velkým papouškům, jež zde budou rozděleni podle kontinentů. Na výstavě bude prezentována rozsáhlá kolekce velkých jihoamerických papoušků (cca 4 druhy arů, 8 druhů amazoňanů), 10druhů arating, 5druhů pyrur, aymary, papoušíčkové, atd. Australsko-oceánskou oblast bude reprezentovat 15druhů loriů, 6 druhů papoušků kakadu, expozice ploskoocasých papoušků a jejich mutace, neofémy a jejich mutace, aj. Afro-asijskou sekci budou tvořit alexandři, žakové, papoušci senegalští, konžští, kapští, agapornisové, atd. Perlou výstavy by se pak měla stát expozice drobných exotických ptáků, která bude umístěna ve více než 20 prosklených a temperovaných klecích. Zklamáni nebudou ani příznivci měkkozobých ptáků. Ti zde budou zastoupeni kolekcí cizokrajných špačků, slavíků, drozdů, loskutáků, timalií, sojkovců a mnoha jiných druhů.
Pavilon E bude opět koncipován jako park s řekou a s přemostěním. V tomto pavilonu budete moci zhlédnout rozsáhlou expozici Klubu chovatelů bažantů, vodního ptactva a holoubků, zejména pak vodní drůbeže.
Pavilon G bude věnován velké expozici cizokrajných holubů, hrdliček, bažantů, křepelek a pávů s důrazem na jejich ochranu, rozmnožování a tím i záchranu kriticky ohrožených druhů.
Na výstavu Vás srdečně zvou pořadatelé!
Autor textu: Redakce Fauny
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru