Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Reprodukce koní - aneb produkce našich nadějí - 3. část
Sdílet:

Reprodukce koní - aneb produkce našich nadějí - 3. část

Koně
Všeobecné

Inseminace klisen Umělá inseminace je osemenění klisny čerstvým nebo krátkodobě či dlouhodobě konzervovaným spermatem. Čerstvé sperma je neředěné s...

Inseminace klisen

Umělá inseminace je osemenění klisny čerstvým nebo krátkodobě či dlouhodobě konzervovaným spermatem. Čerstvé sperma je neředěné sperma získané pomocí umělé vagíny a použitelné ihned k inseminaci klisny. Krátkodobě konzervované sperma je sperma ředěné a zchlazené na teplotu kolem 4 °C. K inseminaci je použitelné 12–48 hodin po jeho odběru. Dlouhodobě konzervované sperma je konzervované převážně zmrazením a uchováním v kapalném dusíku. Takto si sperma zachovává svou oplozovací schopnost po desítky let. K tématu inseminace je dobré si připomenout i pojem, jakým je oplozovací schopnost spermií. U čerstvého spermatu bývá oplozovací schopnost 36–48 hodin, u zmrazeného spermatu 12–24 hodin.

Dnes bych se věnovala především tématu inseminace čerstvým spermatem, jelikož ta bývá chovateli v poslední době velmi využívaná. Opět se dostávám ke katalogu (seznamu) hřebců, kde jsme si vybrali pro naši klisnu hřebce, který působí v inseminaci čerstvým spermatem.V tomto případě nám odpadnou starosti s převozem klisny ke hřebci, vyřizování formalit týkajících se výtěrů z pohlavních orgánů klisny a serologického vyšetření krve před převozem koně, avšak je důležité mít na paměti, že k inseminaci naší klisny budeme potřebovat pomoc veterinárního lékaře či inseminačního technika, který má k dispozici sonograf. Dále je zde mnoho dalších důležitých informací, na které by neměl majitel klisny zapomínat. Ve většině případů daní hřebci připouští formou inseminace pouze po dobu, kterou určí jejich držitel, zpravidla se jedná o dobu od počátku jara do konce letních prázdninových měsíců, ale není to pravidlem, proto je důležité znát toto časové hledisko. Dalším základním bodem je, že inseminovány mohou být pouze klisny zaregistrované v příslušné plemenné knize, to znamená, že klisna musí být zaregistrována ve stejné plemenné knize, ve které je zaregistrován vybraný hřebec. Pokud není, je nutné klisnu nechat zaregistrovat (pokud majitel klisny neví jak nechat klisnu zaregistrovat, je dobré se informovat na Asociaci svazu chovatelů koní ). Sperma se objednává v dané dny a hodiny, které určí držitel hřebce na inseminační stanici. Pokud klisně veterinární lékař či inseminační technik provedl sonografické vyšetření folikulu a určil, kdy by bylo vhodné klisnu inseminovat, majitel klisny zavolá na inseminační stanici a objedná sperma daného hřebce. Sperma je zasíláno ve speciálním přepravním kontejneru na dohodnuté místo vlakem, popřípadě jiným způsobem a doručeno v den objednávky. Zásilka obsahuje inseminační dávku spermatu hřebce, sterilní inseminační rukavici a inseminační zavaděč na provedení inseminace. Prázdný kontejner potom majitel klisny zasílá zpět. Inseminaci klisny provádí veterinární lékař nebo inseminační technik. Po inseminaci je dobré klisnu chvíli provádět. Po 11–16 dnech po ovulaci nechá majitel klisně provést kontrolní sonografické vyšetření, které určí, zda-li klisna zabřezla či nikoliv. Pokud klisna zabřezla oznámí majitel klisny výsledek vyšetření na inseminační stanici.

Poplatky: na většině inseminačních stanic jsou určeny ceny za sperma jednotlivých hřebců. Většinou to je základní poplatek, který se platí při prvním převzetí inseminační dávky a doplatek za březost, který majitel klisny zaplatí v případě, že klisna zabřezla a zaplatí jej k datu, které určí inseminační stanice. Někteří majitelé klisen provádí ještě kontrolní vyšetření své klisny před datem určeným k doplatku ceny za březost klisny.

Neměli bychom zapomínat na to, že po narození hříbátka je nutné provést test paternity, který je podkladem k vystavení průkazu o původu koně.

Oproti přirozené plemenitbě nabízí inseminace různé výhody. Je to například možnost několikanásobného využití nejlepších hřebců. Vzhledem ke snadné přepravě má chovatel větší výběr hřebců. Dlouhodobě konzervované sperma dále nabízí možnost výběru hřebců z jiných zemí i hřebců již nežijících. Přesto se však nedá říci, která metoda reprodukce koní je lepší. Vždy je dobré si udělat chvíli času, vzít si tužku a papír a rozvrhnout si výhody i nevýhody obou metod. Při tomto rozhodování hraje většinou nejdůležitější roli kvalita hřebce a také finance.

Autor textu: Jana Malíková
Autor fotografií zdroj: Jana Malíková
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru