Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Reakce na článek pana Zyky - Kdo mi odpoví - ve Fauně č. 1/2000
Sdílet:

Reakce na článek pana Zyky - Kdo mi odpoví - ve Fauně č. 1/2000

Vážený pane,

rád bych reagoval na Váš výše zmíněný článek. Jako první věc je nutné uvést, že Vaše dotazy a poznatky se opírají na Standard z roku 1978 (pokud je to jinak, pak mě opravte). Od této doby uplynulo již více než dvacet let a částečné úpravy tohoto Standardu nemohou postačit tempu, ve kterém se odvětví soutěžních kategorií okrasného ptactva vyvíjejí. Z tohoto důvodu jsem v minulé Fauně také inicioval diskusi k tématu Sbor posuzovatelů - neboť kdo jiný než posuzovatelé by měli řídit funkčnost při posuzování okrasného ptactva. Právě v části Standardu týkající se organizace výstav, podmínek pro přijetí ptáků na výstavu, či posuzování a delegování na výstavu jsou již dnes zcela nevyhovující podmínky.

No a nyní k Vašim dotazům. Na výstavě 8. Memoriál V. Janatky na Kladně jsou vypsány čtyři kategorie: ANDULKY, PAPOUŠCI, DROBNÍ EXOTI a KANÁŘI. Pro další členění těchto kategorií se již stanovují "SKUPINY" a další členění skupin pak "TŘÍDY". Standard sice upravuje hodnocení ve třídách a skupinách a je samozřejmě k tomuto přihlíženo, ale na druhé straně co tato úprava řeší?

Dám příklad na modelové situaci: Mistrovství republiky např. andulek - zúčastní se pouze dva chovatelé, tudíž nebude vyhlášen republikový vítěz. Ale proč? Tu možnost se zúčastnit přeci měli všichni!!! Nikomu není odpírána účast a tak proč by Ti, co se účastní, měli býti tímto poškozeni???

Tuto restrikci bych ze Standardu bez jakékoliv lítosti vyškrtl, nebo lépe jen doporučil jako kritérium pro výstavní výbor. Ano, pravomoc oceňování dnes již plně leží na výstavním výboru!!! Proto jedině výstavní výbor může určit, za jakých podmínek bude vyhlášen vítěz, bude udělena cena, bude předán pohár, bude předán diplom atd. Určí-li tedy výstavní výbor, že vítěz třídy bude třeba i jen jediný zúčastněný pták, pak jím prostě bude. Určí-li výstavní výbor, že např. medaili získá každý vítěz třídy pokud třída bude obsazena nejméně 7 ptáky od 3 vystavovatelů, pak tomu tak bude. A to je i příklad kladenské výstavy. Zde výstavní výbor určil kritérium, že kokardu za vítěze třídy nebo skupiny vítězové obdrží při počtu 5ti ptáků od 2 vystavovatelů ve třídě popř.skupině. Pokud je organizace finančně dost silná může samozřejmě věnovat ceny na jakékoliv umístění (druhá, třetí místa ve třídě atd.). Dnes Vám nikdo z ČSCH nic nedá, jen se vybírají členské příspěvky a zpět do organizací nic nejde. Tudíž pokud kladenská organizace vydá na ceny a určí za jakých podmínek budou tyto ceny rozdány, pak je to zcela v pořádku a plně v kompetenci výstavního výboru!!! Pokud Vám sponzor dá pohár na nejlepší třeba albino andulku a ta tam bude jen jedna - pak jí ten pohár budiž přán, vždyť každý chovatel mohl vystavit albino andulku!

Tím končí pravomoci výstavního výboru a dostávám se k dalším Vašim dvěma dotazům. Ve skupině Neofém byli vyřazeni někteří ptáci, protože měli dva nánožní kroužky (druhý byl otevírací, používaný pro lepší vizuální identifikaci). Tak a jsem u otázky, zda může druhý kroužek ovlivnit posuzování? Ano, může! Podmínky, za kterých se vystavovaní ptáci posuzují musí být stejné pro všechny vystavovatele a tudíž pokud je stanoveno, že ptáci musí býti kroužkováni uzavřeným nánožním kroužkem - musí tuto podmínku dodržet všichni bez výjimky!!! Proto posuzovatel vyloučil ptáky s dvěma kroužky zcela oprávněně!!!

U kategorie kanárů, kdy byli posouzeni ptáci označení nejen nánožním kroužkem, ale také bužírkou uvádím, že zde měl posuzovatel jednoznačně uvést NU - neklasifikováno a ptáky vyloučit ze soutěže. Pokud někdo namítne, že toto má udělat pořadatel při přejímce ptáků budu opět oponovat. Pořadatelé přeci nemohou diskriminovat přihlášené ptáky a nejsou vyškolenými posuzovateli! Nemohou tudíž zasahovat do věcí, které předepisuje Standard či ukládá posuzovateli. Ano posuzovatel má vyloučit ptáky označené nestandardně. Pořadatel ručí za jiné věci, např. za to ,že na výstavu budou přijati ptáci pouze zdraví (nutnost zajistit veterinární dozor). Ale vše co se týče soutěžení musí řešit posuzovatel. Proto se mi jeví jako velká nutnost zlepšení fungování sboru posuzovatelů, neboť jak jste se sám mohl přesvědčit, každý posuzovatel si nyní může vykládat jednu a tu samou věc jinak - a to jak sám vidíte je veliký problém. Proto se mi jedná o zkvalitnění práce posuzovatelů, aby nepřicházela vniveč celoroční práce chovatelů, pořadatelů a aby také návštěvník si odnášel z výstavy ponaučení, příklad a ne jen smíšené pocity a chaos, proč je to na jedné výstavě tak a na druhé jinak.

Celou tuto reakci na Vaše otázky bych uzavřel asi takto: Je nutné, aby si všichni uvědomili, že jsou dnes trochu jiné podmínky a tudíž tomu přizpůsobili pravidla. Je nutné rozlišovat, které věci musí být dány a brány jako zákon (např. vše co se týče regulérnosti posuzování, tzn. jednotnosti klecí, kroužků, jasně dané rozdělení do výstavních tříd a skupin, prostě podmínek pro vystavovatele) a na druhé straně věci, které jsou důležité pro výstavu samotnou, ale ne již pro posuzování jako takové (např. počet rozdělených odměn či kritéria pro vyhlášení vítězů tříd či skupin - ta budou určitě odlišná v místních výstavách, velkých výstavách a mistrovstvích). Jako prvotní je zde určitě problém nejednotnosti v posuzování, nejednotnost ve výstavních pravidlech a regulích. Z toho všeho pramení pak i různé výsledky. Z toho pak i pramení mé poznání, že konkrétně u výstavních andulek chci-li uspět na výstavách v Německu, musím připravit jiné ptáky než když jedu vystavovat tady u nás. V současné době jsou tu pouze dva posuzovatelé výstavních andulek, kteří posuzují stejně jako se posuzuje např. Evropský šampionát. Pokud vím, že tuzemskou výstavu nebudou tito posuzovatelé posuzovat, pak musím na výstavu připravit úplně jiné ptáky než ty, které mají úspěch v zahraničí. Není to také paradox a otázka k zamyšlení???

S pozdravem, Milan Habrcetl

P.S: Jsem velice rád za Vaše postřehy a děkuji Vám za ně! Kéž by lidí jako Vy, kteří se problémy zabývají bylo více! Snad bychom se společnou diskusí dostali zase o krůček dál. A o to nám přece jde ne?
Autor textu: Milan Habrcetl
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru