Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Informace pro majitele a chovatele českého teplokrevníka
Sdílet:

Informace pro majitele a chovatele českého teplokrevníka

Koně
Všeobecné

V minulém článku se čtenáři mohli dozvědět několik základních údajů o plemeni český teplokrevník (ČT). Jelikož je toto plemeno nejpočetnější v České...

V minulém článku se čtenáři mohli dozvědět několik základních údajů o plemeni český teplokrevník (ČT). Jelikož je toto plemeno nejpočetnější v České republice, chtěla bych zmínit ještě několik informací o svazu chovatelů českého teplokrevníka (dále jen SCHČT). Cílem tohoto svazu je organizace chovu koní plemene český teplokrevník. SCHČT je dobrovolnou organizací chovatelů a majitelů koní plemene ČT a dalších osob, vzniklou za podmínek zákona č.83/1990Sb. O sdružování občanů, která rozvíjí svoji činnost na území České republiky. Je samostatným občanským sdružením s právní subjektivitou - tedy právnickou osobou. Řádní členové SCHČT jsou fyzické osoby starší osmnácti let a právnické osoby, respektující řád plemenné knihy ČT, vlastnící nejméně jednoho koně zapsaného v plemenné knize českého teplokrevníka.
Členský příspěvek SCHČT pro rok 2008 byl stanoven ve výši: 200Kč (pokud neodvádíte členský příspěvek Asociaci svazů chovatelů koní české republiky prostřednictvím jiného regionálního chovatelského svazu) a 100Kč (pokud členský příspěvek ASCHK ČR platíte prostřednictvím regionálních chovatelských svazů). Pokud jste dosud nebyli členy SCHČT, je nutno uhradit zápisné ve výši 200Kč.

Pro členy SCHČT jsou poskytovány finanční podpory na:
Akcelerační program klisny - výběrový program pro držitele špičkových plemenných koní, jehož cílem je urychlení selekční práce v chovu sportovních koní. Snahou tohoto programu vytvořit tzv. plemenné jádro s vlastní prokázanou sportovní výkonností a kvalitním rodokmenem. Výše podpory do 5000Kč.
Ověřování původu (pro členy i nečleny SCHČT). Výše podpory do 1000Kč.
Zkoušky výkonnosti klisen plemene český teplokrevník. Pro klisny v akceleračním programu je výše podpory do 16000Kč, pro klisny zapsané v hlavní plemenné knize klisen je výše podpory do 12000Kč a pro klisny zapsané v plemenné knize klisen je výše podpory do 6000Kč.
Všechny formuláře k těmto žádostem jsou na webových stránkách SCHČT (www.schct.cz). Pokud budete tedy žádat o některou z uvedených podpor, je nutné tento formulář zaslat na adresu SCHČT nejpozději do 30.9.2008!
Autor textu: Jana Burešová
Autor fotografií zdroj: Jana Burešová
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru