Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Teplota a vlhkost vzduchu v odchovnách
Sdílet:

Teplota a vlhkost vzduchu v odchovnách

Často se v odborných časopisech píše o významu vlhkosti a teploty v chovných prostorách, případně v hnízdních budkách. Před několika lety provedl pr...

Často se v odborných časopisech píše o významu vlhkosti a teploty v chovných prostorách, případně v hnízdních budkách. Před několika lety provedl prof. dr. J. R. Baker z univerzity v Liverpoolu, ve spolupráci se skupinou chovatelů, šetření, které mělo dát laickým pokusům vědecký základ.

Skupina pracovníků z univerzity navštívila v průběhu chovné sezóny šest chovatelů. Poprvé se tak stalo v době, kdy byla venkovní teplota blízko k nule, podruhé v horkém ročním období.

Až na jednoho, měli chovatelé v odchovnách teploměry a čtyři z nich také vlhkoměry. Všichni se domnívali, že to postačí a účel bude splněn. Ukázalo se však, že tomu tak není. V témže prostoru, ale v různých výškách a na různých místech byly zjišťovány markantní rozdíly. Na pěti kontrolovaných místech byly shledány při podlaze teploty nižší, u stropu vyšší, diference činila 4-5 stupňů C. Na jiném kontrolním místě byla diference 14 stupňů C (u stropu byla teplota 18 stupňů C, při podlaze jen 4 stupně. Je třeba připomenout, že v tomto prostoru nebylo vytápění, teplota byla zajišťována slunečními paprsky.

Relativní vzdušná vlhkost byla ve většině sledovaných odchoven při podlaze vyšší než u stropu, ale vyskytly se i vyjímky. Když teplota stoupá, zvyšuje se také relativní vlhkost a to proto, že teplý vzduch může vázat více vodních par než vzduch chladný (viz dále poznámka). Relativní vlhkost byla jen ojediněle odvislá od vnější relativní vlhkosi (viz dále poznámka). Ve všech navštívených chovech byl odchov uspokojující. Nebyly shledávány žádné velké rozdíly mezi docílenými chovnými výsledky v suchém a teplém prostředí, nebo v prostředí chladnějším a vlhčím.

To vše jsou údaje z časopisu AZN 4/99

Poznámky:

Není vůbec pochyb o tom, že teplotě a relativní vlhkosti v chovatelském zařízení má každý chovatel věnovat největší pozornost! Na obou těchto činitelích závisí především zdraví chovaných ptáků i úspěch při reprodukci. To mohu z vlastní chovatelské praxe plně potvrdit!

Při nízké teplotě bývá vyšší, někdy i velice vysoká, relativní vlhkost. Ke snížení této vysoké vlhkosti na stupeň, aby se atmosféra v odchovně ozdravila, je třeba teplotu zvýšit. Nemohu souhlasit s údajem v článku, že když stoupá teplota, zvyšuje se současně relativní vlhkost.

Po roce 1950 jsem si vybudoval z betonového bazénu o rozměrech 4x6 m a hloubce asi 1,30 cm zahradní skleník. Celá střecha byla prosklená, větrání bylo možné pouze menším oknem na boční zdi umístěným těsně pod střechou. Prostor byl rozčleněn na několik různě velkých voliér, při jedné stěně byly situovány klece různého provedení. V té době jsem choval především astrildovité pěvce, proto byly voliéry osázené různou zelenou vegetací.

Za letních slunečných dnů byla ve skleníku enormně vysoká teplota (až 40 stupňů C) a nízká relativní vlhkost 30 %. Bylo nutno betonovou podlahu polévat často vodou, aby se odpařovala a vlhkost zvyšovala. Musel jsem přistoupit k pokládání zahradnických rohoží na střechu a vytvářet pro ptáky stín.

Když byla obloha zatažená a po několik dnů bylo deštivé počasí, klesala ve skleníku teplota a současně se zvyšovala relativní vlhkost až na 100 %. Ptáci to velice těžko snášeli a docházelo k úhynům. Většinou se jednalo o ptáky právě dovezené z odchytu.

Hledal jsem řešení a našel jsem je instalováním naftových kamen. Zjistil jsem, že stačilo v průběhu 24 hodin topit cca 3 hodiny a atmosféra se úplně ozdravila.

Z toho je zřejmé, že není pravda, jak se v originále uvádí, že by venkovní počasí jen ojediněle ovlivňovalo vlhkost v odchovně. Počasí působí vždycky. Snad bych mohl ještě dodat, že v zimě při mrazivém počasí se daří udržovat relativní vlhkost na zdravé úrovni snáze, než když padá mokrý sníh.

Budeme-li v chovných prostorách trvale zajišťovat vhodné ovzduší, budeme mít zdravé ptáky a bohatý odchov.

Na závěr uvedu několik dat z mého chovu:

20.X. - jasná noc + 2 st. C
prostor A bez topení ráno 7.00 h 9 st. 85 %
prostor B temper. elektr. 10 st. 82 %
 
prostor A top. kamny 9 h 12 st. 74 %
prostor B temper. elektr. 10 st. 84 %
 
prostor A top. kamny 13 h 15 st. 70 %
prostor B tepl. z prost. A 13 h 13 st. 80 %
 
 
21.X. - jasná noc + 4 st. C vítr
prostor A bez top. 7 h 9 st. 81 %
prostor A top. kamny 15 h 17 st. 69 %
 
prostor B temp. el. 7 h 10 st. 82 %
prostor B tepl. z
prostor A 15 h 14 st. 78 %

Bylo by v zájmu všech chovatelů, kdyby se se svými zkušenostmi ozvali další čtenáři naší Fauny

 
Autor textu: Rudolf Vít
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru