Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Kontrola chovu evropského ptactva Českou inspekcí životního prostředí
Sdílet:

Kontrola chovu evropského ptactva Českou inspekcí životního prostředí

V měsíci lednu 2009 proběhla kontrola našeho chovu evropského ptactva pracovníky České inspekce životního prostředí oblastního inspektorátu Brno. Na uvedenou kontrolu jsme byli předem upozorněni doporučeným dopisem, ve kterém byla stanovena doba kontroly, byl uveden den a přesný čas, kdy kontrola započne.

Pracovníci inspekce dorazili

Ve stanovenou dobu se skutečně dostavili dva pracovníci uvedené inspekce, kteří se prokázali služebními průkazy, které je zplnomocňují uvedenou kontrolu provést. Dále nás seznámili s průběhem kontroly, zejména co bude předmětem kontroly, jaké doklady máme předložit, a že po ukončení této kontroly bude proveden zápis, ke kterému se budeme moci vyjádřit a odsouhlasit zápis svým podpisem. Pracovníky inspekce jsme nejprve provedli celým chovatelským zařízením a seznámili je s jednotlivými druhy ptáků ve voliérách. Následně kontrola probíhala tím způsobem, že si namátkové nechali některé ptáky odchytit, zkontrolovali jejich kroužky a stav v jakém se nacházejí, zda nejsou nemocní nebo podvyživení.

Z každého druhu tři až čtyři kusy

Z každého druhu námi chovaného evropského ptactva si nechali odchytit tři až čtyři kusy z různých voliér. Každý odchycený jedinec byl pracovníky nafocen, včetně evidenčního kroužku a ke každému takto zadokumentovanému ptáku byl nafocen i jeho evidenční list, vydaný odborem životního prostředí. Dále si nafotili naši evidenci chovu, kde je uveden název chovaných ptáků, evidenční číslo kroužku samičky a samečka. U každého chovného páru je uveden počet snesených vajíček, datum nasazení a líhnutí, počet vylíhlých mláďat a jejich čísla kroužků. Evidenci provádíme stejně jako u kanárů. Dále zkontrolovali, zda byl dodržen termín hlášení odchovů do třiceti dnů po vylíhnutí, jak máme stanoveno v podmínkách povolení tohoto chovu. Pracovníky inspekce byla zkontrolována i čistota chovatelského zařízení a jeho zajištění proti vniknutí škodné. Kladně bylo hodnoceno zajištění voliér dvojitým pletivem a jejich ostraha psem. Dále se zajímali, jakým způsobem odchov probíhá, jak jsou jednotlivé voliéry obsazeny a zda mají ptáci dostatečný prostor pro své životní podmínky. Naši evidenci evropského ptactva máme vedenu ve složkách podle jednotlivých druhů. Tuto písemnou formu máme ještě jištěnou evidencí v počítači. Pracovníky inspekce rovněž zajímalo, jak je nakládáno s evidenčními listy ptáků kteří uhynou, případně jsou přenecháni jiným chovatelům.

Kontrola trvala asi tři hodiny

Kontrola trvala asi tři hodiny a po jejím ukončení byl proveden zápis z této kontroly, včetně jejího výsledku. Závady žádné zjištěny nebyly, zápis byl podepsán a obdrželi jsme kopii tohoto zápisu. Tento článek píši z toho důvodu, aby se chovatelé nebáli chovu evropského ptactva a naše řady se dále rozšiřovaly. Evidence chovu evropského ptactva nejí o nic složitější než evidence papoušku uvedených na CITES. V naší základní organizaci chovatelů barevných, postavových kanárů a evropského ptactva K–1 Brno takových chovatelů přibývá, a kladně je nutno hodnotit skutečnost, že se o své chovatelské zkušenosti dělí svojí publikací v časopise Fauna. Těší nás i ta skutečnost, že se jedná o poměrně mladé chovatele, které v našich stárnoucích řadách potřebujeme.

Zhodnocení práce inspektorů

Co se týká pracovníků inspekce, kteří u nás kontrolu provedli, je nutno konstatovat, že své práci rozuměli, postupovali se znalostí věci a korektně. Na uvedenou kontrolu byli připraveni, a tak proběhla v klidu a bez emocí. Jejich práci si dovoluji posuzovat z toho důvodu, že jsem přes patnáct let pracoval na Inspekci ministra vnitra, a proto vím, co tato práce obnáší.

Autor textu: JUDr. Rudolf Kocián
Autor fotografií zdroj: JUDr. Rudolf Kocián
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru