Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Náš seriál o krmení: Extrudované krmení v chovu andulek
Sdílet:

Náš seriál o krmení: Extrudované krmení v chovu andulek

V německém časopise AZ-Nachrichten č. 6/99 píše chovatel Th. Rosga o svých zkušenostech s extrudovaným krmivem. Článek mne zaujal a myslím, že bude...

V německém časopise AZ-Nachrichten č. 6/99 píše chovatel Th. Rosga o svých zkušenostech s extrudovaným krmivem. Článek mne zaujal a myslím, že bude téma zajímat mnohé naše čtenáře.

Především si ještě připomeňme, co extrudované krmivo je. Extruse je moderní výrobní proces při kterém se jednotlivé složky v zrní působením vody a páry krátkým povařením uvolní a stanou se stravitelnější. Extruse probíhá při vysokých teplotách (až okolo 150 stupňů C), které zničí veškeré choroboplodné zárodky. Tím se snižuje nebezpečí infekce a prašnost. Extrudované krmení ve formě granulí je bezezbytku stravitelné. Dnes je na našem trhu široká nabídka různých značek, je tedy z čeho vybírat. Připomínám, že výrobek, který chovatel vyzkoušel a který se mu osvědčil, by měl být na jídelníčku jeho ptáků pravidelně.

Th. Rosga se rozhodl krmit své andulky granulemi. Podstoupil velmi náročnou, ale nutnou cestu s uvykáním andulek na granule. Nahradil jimi plně dosud podávané zrniny, tak jak to doporučuje výrobce. Po osmi týdnech podávání se v chovu (XI/98) objevily určité problémy. Některé andulky byly pohublé, téměř věechny byly nápadně klidné, načepýřené a vypadaly jako nemocné.

V tomto čase bylo chladno a stále pršelo. Jelikož měly andulky trvalý přístup do výletové části voliéry, přikládal R. tento stav počasí. Výletové okénko proto uzavřel a současně provedl odčervení andulek. Ke zlepšení stavu nedošlo, naopak někteří ptáci vypadali tak kriticky, že R. počítal s úhyny. Situace konzultoval s veterinářem a dal provést vyšetření trusu, protože předpokládal epidemickou nákazu. Naštěstí se jeho předpoklad nesplnil. Stav byl přičítán nachlazení, poněvadž veterinář žádné důkazy pro konkrétní nemoc nenašel. Nápadná byla vysoká spotřeba vody k pití, trus byl vodnatý a objemný, téměř srovnatelný s trusem holubů.

CHOV

Asi dva týdny před tím, než se objevily popsané problémy v hejnu andulek, přemístil sedm párů do chovných boxů. Tito ptáci byli ve výborné kondici a čtyři páry měly v hnízdě první vejce. Tito ptáci byli krmeni granulemi s vyšším obsahem bílkovin určené pro dobu hnízdění. Následně se také u těchto ptáků vyskytly negativní změny. Ptáci více pili a produkce trusu byla veliká. Chovatel R. musel velice často odstraňovat hromadící se trus. Vylíhlá mláďata byla krmena 14 dnů pouze granulemi a vyvíjela se sice výborně, ale i ta měla trvale řídký trus. R. Nabyl přesvědčení, že všechny mají na svědomí granule a proto od 16.12. 98 obnovil krmení semeny a tradiční míchanicí. Změna u hnízdících párů proběhla dobře. Ze skupiny ptáků umístěných ve voliéře uhynuli dva ptáci a tři dosud nejsou v pořádku.

Jak krmí chovatel R. své andulky dnes?

Chovní ptáci dostávají zrniny tohoto složení: 60 % proso, 30 % lesknice, 10 % směs nigru, ovsa, trochu semence a lněného semene. Dále suché vaječné krmivo zvlhčené strouhanou mrkví a čajovou lžičkou jedlého oleje, trochu zeleného, naklíčené, grit, sepiovou kost a minerálie.

Ptáci ve voliéře dostávají tutéž směs jako ptáci při hnízdění, ale lesknice pouze 20 %, suchou vaječnou směs 1x v týdnu se strouhanou mrkví a jablkem, zeleninu všeho druhu z vlastní zahrádky podle nabídky a ročního období, polozralé semena divoce rostoucích rostlin, ptačinec žabinec, smetánku pampelišku, sušené i čerstvé jeřabiny, grit, sepiovou kost a směs minerálií.

Všechny andulky dostávají pouze tolik krmiva, které stačí v průběhu dne zkonzumovat. Pravidelně jsou dávány čerstvé větve ovocných stromů, břízy nebo vrby. Vodu na pití dostávají andulky denně čerstvou.

Podle popsaných zkušeností usuzuje R., že zdravotní problémy andulek zavinilo granulované krmivo. Od doby, co dává zrniny jsou opět andulky v prvotřídním stavu. Dosavadní dobré výsledky potvrzují, že se více práce s přípravou krmení vyplatila.

Chovatel R. ve svém příspěvku záměrně neuváděl jméno výrobce. (Pozn.: považuji to za velice správné. Mohlo se totiž jednat o ojedinělou příhodu. Bylo by v zájmu chovatelů, kdyby se svými zkušenostmi s krmením granulovanými krmivy přihlásili ti naši chovatelé, kteří toto krmení již vyzkoušeli. Nemělo by být rozhodující pro jejich článek, zda byly výsledky dobré či špatné).

Podle zahraničních materiálů
Autor textu: Rudolf Vít
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru