Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Svod a aukce klisen hafling v Meránu
Sdílet:

Svod a aukce klisen hafling v Meránu

Všem, kdo chovají haflingy, doporučuji jednou navštívit jihotyrolský svod tříletých klisen na dostihovém závodišti v Meránu. Je to ideální příležitost pro srovnání dvou set klisen jednoho ročníku a také možnost porovnat kvalitu chovu v Itálii s tou naší.

196 klisen po 60 hřebcích

V letošním roce se svodu zúčastnilo celkem 196 klisen po zhruba 60 hřebcích. Nejvíce dcer na svodu měli hřebci Akrobat (9), Antinor (8), Belarex (9), Nils (10), Novaris (10) a Silver (9). Podle linií měly tradičně největší zastoupení klisny linie A (99) a následovala linie N (41). Ostatních pět linií mělo něco kolem deseti zástupkyň.
Dva dny probíhalo prvotní hodnocení. Klisny byly nejprve změřeny, byl jim zkontrolován čip a odznak na hlavě, následně byly předvedeny na ruce na prostoru ve tvaru trojúhelníku v kroku a v klusu a na gumovém pásu, který byl položen hned vedle předvadišť, se zkontroloval pravidelný rytmus kroku. Na ruce hodnotil klisnu pouze jeden komisař, který udělil klisně čtyři známky – za typ a ušlechtilost, harmonii tělesné stavby, končetiny a pohyb. Mezi třemi předváděcími trojúhelníky pak pobíhal hlavní jihotyrolský rozhodčí Andrea Sgambati a pomáhal jednotlivým komisařům rozhodnout v méně jasných případech. Jakmile hodnotitel rozhodl o zařazení klisny do chovu, nastoupili ke své práci paliči, aby na krk označili nyní již chovnou klisnu protěží s písmenem H. Hlasatel ihned po ohodnocení zveřejnil všechny čtyři známky a zařazení klisny do třídy. V případě, že klisna dosáhla třídy I, zůstaly známky prozatím utajeny a klisna postoupila do nedělního finále, kde se před kompletní čtyřčlennou komisí předvedla v pohybu ve volnosti.

Vítězka klisna Mendy BZ23607

Po divácky atraktivním volném předvedení byly všechny finálové klisny seřazeny před tribunu, jednotlivě představeny publiku a byly vyhlášeny jejich dosažené výsledky. Poté komise rozhodla o konečném hodnocení a o šampiónce a dvou rezervních šampiónkách. Rozhodování bylo letos zase o něco těžší, než předchozí rok, protože kolekce klisen je ročník od ročníku díky poctivé chovatelské práci vyrovnanější. Vítězkou nakonec byla vyhlášena klisna Mendy BZ23607 po otci Nils a matce Farabella po Anton Südtirol, která dostala výslednou známku IB (elitní hodnocení IA neudělila komise vůbec). Šťastným majitelem, který při závěrečném defilé doslova zářil, byl Konrad Grünberger, kterého si možná někteří naši chovatelé pamatují z jeho první návštěvy České republiky, kdy se coby prezident Italského národního svazu chovatelů haflinga zúčastnil diskuse s chovateli, kterou SCHH pořádal v Kladrubech.

Rezervní šampiónka Malina

První rezervní šampiónkou pro rok 2009 se stala klisna Malina po otci A–Darvin z matky Bellamona po Nabucco (klisna dostala v hodnocení 9 bodů za typ). Třetí umístěnou klisnou je Mitzi (toto jméno bylo v ročníku 2006, tedy v ročníku se jmény od písmene M, nejfrekventovanějším) po hřebci Wind–F z matky Rity po Silas. Zajímavým faktem je, že v rámci vyhlášení výsledků byly zvlášť ohodnoceny klisny pocházející z importu, tedy nenarozené v Itálii.

Aukce klisen

V sobotu večer přímo na závodišti v obrovském stanu se také konala tradiční aukce klisen, z nichž některé se účastnily svodu, jiné byly dovezeny na závodiště pouze na aukci. U klisen tříletých a starších, tedy těch, které již byly ohodnoceny a zapsány do plemenné knihy, se vyvolávací cena odvíjela od zařazení do třídy. První třída začínala s cenami na 2 000 EUR, IIA na 1 500 EUR, IIB na 1 200 EUR a třída III na 1 000 EUR. Klisny dvouleté bylo možno zakoupit od 800 EUR výše a roční začínaly na 600 EUR.

Největší zájem byl o tříletky

Největší zájem byl pochopitelně o tříletky. Nejdráže se tak prodala Marianka po Welcome Südtirol z matky Clarina II po Liz. Standschütz. O Marianku se strhla doslova bitva a bylo vidět, že nový majitel věděl, co kupuje, protože Marianka byla nakonec vyhlášena pátou nejlepší klisnou svodu. Výslednou cenou, na níž se licitátor zastavil byla 10 300 EUR. Další klisny následovaly již s velkým cenovým odstupem – Maryleen po Amsterdam za 5 600 EUR, zájem byl také o Madame po Newman (4 220 EUR) a Monalisu po stejném otci (4 000 EUR). Všechny tři jmenované klisny se dostaly do nedělního finále a byly ohodnoceny výslednou třídou IB. Překvapivě se nad hranici 4 000 EUR prodala také teprve dvouletá klisna Nicki po Navarro.

Svod klisen

Svod klisen je vždy dobrá příležitost, jak se učit hodnotit exteriér koní a zároveň získávat kontakty na dobré chovatele v zahraničí. Kromě italských chovatelů se na svod totiž každoročně jezdí podívat také zahraniční chovatelé – Švýcaři, Němci, Rakušáci, Francouzi a další. Kromě toho pro vážné zájemce není těžké při této příležitosti koupit na aukci kvalitní klisnu. Pokud tedy máte o skutečně kvalitní chov zájem, doporučuji se této, nebo podobné akce v Tyrolsku – ať už italské nebo rakouské části – zúčastnit.

Akce s haflingy v České republice

I v České republice se samozřejmě konají chovatelské akce, na nichž mohou zájemci vidět haflingy v akci. Nejbližší je regionální výstava haflingů ve Vrchovanech u Doks, kde se 13. června sjede několik desítek haflingů a utká se o titul šampiona výstavy. Kromě toho zde proběhne i svod klisen. Další příležitostí bude 30. července licentace hřebců, svod klisen a zkoušky výkonnosti v Tetčicích u Brna, další termíny zkoušek výkonnosti jsou pak 26. srpna ve Svobodě nad Úpou a 23. září v Písku. Největší chovatelskou akcí bude bezesporu šampionát mladých klisen na pardubickém závodišti, která již tradičně proběhne v rámci výstavy Koně v akci v sobotu 5. září.

Mistrovství malých koní ČR

Sportovní využití haflingů pak bude ideální shlédnout na Mistrovství malých koní ČR 8. a 9. srpna v Hodějicích u Slavkova u Brna. Kromě toho se haflingové představí i na dalších výstavách koní (Tlumačov, Brno, Lysá nad Labem) a koná se také spousta regionálních akcích. Veškeré informace jsou k dispozici na www.haflingove.cz.
A pokud vás neodradí osm hodin cesty autem, vyražte do Merána a to na evropské mistrovství haflingů ve dnech 23. až 25. října. Budete mít možnost vidět haflingy z celé Evropy na jednom místě v parkuru, drezuře, všestrannosti, závodech spřežení i ve westernových disciplínách.

Autor textu: Ing. Veronika Kutilová
Autor fotografií zdroj: Věra Marková
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru