Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Zebřička pestrá - černolící skořicová
Sdílet:

Zebřička pestrá - černolící skořicová

Tento barevný ráz zebřičky pestré pomalu nachází své místo mezi chovateli, přesto není zdaleka tak rozšířený jako např. zebřičky černolící šedé či černolící mramorové. Odchovat ptáky černolící skořicové v takové kvalitě, která odpovídá požadavkům standardu není vůbec jednoduchá záležitost, jak by se na první pohled zdálo a vyžaduje mnoho trpělivosti a samozřejmě kousek toho chovatelského štěstí.

Počátky chovu černolících

Počátky chovu černolících skořicových zebřiček u nás nejsou prokazatelně doloženy. Jedním z prvních chovatelů, který tento ráz ve svém chovu měl, byl přítel Ryšavý, následně se sporadicky začaly tyto zebřičky objevovat i u jiných chovatelů (Beneš M., Brodský V.). Předpokládat se dá, že původ všech černolících skořicových byl u chovatele Ryšavého, mimo ptáků, kteří byli dovezeni ze zahraničí.

V roce 1995 se nám podařilo získat jednu samičku černolící skořicovou právě od přítele Ryšavého, který bohužel již není mezi námi, a právě tato samička se stala základem dalšího chovu. S mnohaletými zkušenostmi pana Ryšavého, které nám ještě stačil sdělit a napsat, ačkoliv psal velice nerad, jsme se dali na cestu šlechtění s cílem získat kvalitní chovný kmen.

Této samičce byl „přidělen“ sameček černolící šedý, silný v postavě a s výraznou černou barvou boků a sytě černými lícními skvrnami. U takto sestaveného páru se řídíme platnými zákony dědičnosti. To znamená, že faktor skořicový dědí pohlavně vázaně a recesívně vůči šedému, naopak faktor šedý je dominantní nad skořicovým. Zbarvení lícních skvrn je u obou partnerů stejné, tedy černé, tudíž by měl být i odchov černolící. Z tohoto spojení tedy 1,0 černolící šedý x 0,1 černolící skořicová získáme samečky šedé štěpitelné na skořicové, samičky pouze šedé. Ty jsou pro další šlechtění černolících skořicových bezcenné. Využít je můžeme dále v chovu černolících šedých nebo mramorových. Pro další práci jsou důležití samečci.

Přísnou selekcí byl vyčleněn sameček

Jednodušší situace by nastala, pokud by byl rodičovský pár sestaven obráceně, tedy 1,0 černolící skořicový x 0,1 černolící šedá. Zde bychom získali v F1 samečky černolící šedé, štěpitelné na skořicové a samičky již černolící skořicové a pro další chov můžeme využít oboje pohlaví. Jelikož my jsme měli k dispozici jen samičku, volili jsme jinou možnou cestu. Následovala další hnízdění abychom získali více jedinců a mohli vybrat ty nejlepší pro další chov.

Přísnou selekcí byl vyčleněn sameček černolící šedý/skořicovou a spojen se svou matkou, tj. černolící skořicovou. Toto spojení přineslo již několik černolících skořicových. Kvalita však byla nevyrovnaná, pomineme-li drobnější postavy, drobné vady v barvě a kresbě nebyly tak velké, jak jsme předpokládali. Odchov byl zdravý a vitální, mláďata začala velice brzy přijímat sama potravu. Vzhledem k tomu, že rodiče vylétlá mláďata nenapadali, byla ponechána s rodiči co nejdéle. Odstavena byla až když jejich rodiče měli další snůšku před líhnutím. Přepeřování odchovu probíhalo poměrně zdlouhavě a teprve ve věku 6-7 měsíců se dalo říci, že jsou ptáci přepeřeni. Celkově skořicové zbarvení bylo poměrně vyrovnané, stejného odstínu, pouze u jednoho samečka jsme zjistili, že drápky byly zbarveny tmavě až černě, ostatní ptáci měli drápky rohově zbarvené.

Dalším krokem bylo spojení 1,0 černolící skořicový x 0,1 černolící skořicová (původní pták, tedy neúplný matčin liniový chov). Z tohoto páru bylo odchováno 7 mláďat ze dvou hnízd (4,3). Projevila se zde různorodost ve zbarvení a kresbě, přesto by se dalo říct, že bylo možno z těchto ptáků již vybrat jedince pro další chov a mohlo by se hovořit o již skutečně černolících skořicových ptácích.

Tato činnost však vyžaduje velkou dávku trpělivosti a času. V žádném případě to není otázka jednoho roku či dvou let.

Vzhledem k tomu, že dosud nebyl publikován standard černolících skořicových, uvádíme pro orientaci návrh na doplnění standardu.

Černolící skořicová Zebřička pestrá

Taeniopygia guttata
Popis 1,0:
Velikost: pták velký 120 mm
Celkové zbarvení: skořicové až tmavě isabelové
Hlava: hněděskořicová, stejného odstínu
Oči: tmavohnědé, jiskrné
Zobák: korálově červený, přiměřeně dlouhý a široký, hladký bez rýh a prasklin
Slzní čárka: černá až černohnědá, po obou stranách hlavy, od spodního okraje oka směrem dolů, není však viditelná, jelikož je součástí černé lícní skvrny
Zobáková čárka: černé barvy, lemuje kořen zobáku na jeho obou stranách
Zrcátko: bílá plocha mezi slzní a zobákovou čárkou, může mít slabý krémový nádech
Lícní skvrna: černé barvy, na obou stranách hlavy, pravidelného tvaru, kulatá až mírně oválná, zřetelně ohraničená
Brada a spodní krk: šedobéžové se stejnoměrnou černou kresbou - zebrováním, dosahující k příčnému prsnímu proužku
Prsa: příčně se táhne 5 mm široký, černý proužek, oddělující prsa od břicha
Břicho: bělavé s krémovým nádechem, přednost dáváme bílému zbarvení
Boky: černé s bílými, kulatými tečkami, rovnoměrně rozloženými na celé barevné ploše boků. Skvrny nesmí být podlouhlé.
Záda: hnědá, bez lemování a skvrnitosti
Kostřec: béžový
Křídla: hnědá, bez lemování, 65 mm dlouhá
Horní krovky ocasní: černo-bílé, příčně pruhované
Dolní krovky ocasní: světlebéžové
Ocas: béžově skořicový, 45 mm dlouhý
Nohy: oranžověčervené, hladké, bez hrubých šupin, přiměřeně dlouhé
Prsty: tři dopředu (střední je delší), jeden dozadu, nedeformované
Drápky: rohově zbarvené, krátké, nepřerostlé, nedeformované

Černolící skořicová Zebřička pestrá

Taeniopygia guttata
Popis 0,1:
Velikost: pták velký 120 mm
Celkové zbarvení: skořicově až tmavě isabelové
Hlava: hněděskořicová, stejného odstínu
Oči: tmavohnědé, jiskrné
Zobák: červený, o stupeň světlejší než u 1,0, přiměřeně dlouhý a široký, hladký, bez rýh a prasklin
Slzní čárka: černá až černohnědá, na obou stranách hlavy, od spodního okraje oka směrem dolů, není viditelná, jelikož je součástí lícní skvrny
Zobáková čárka: černé barvy, lemuje kořen zobáku na jeho obou stranách
Zrcátko: bílá plocha mezi slzní a zobákovou čárkou, může mít slabý krémový nádech
Lícní skvrna: černé barvy, na obou stranách hlavy, pravidelného tvaru, kulatá až mírně oválná, zřetelně ohraničená
Brada a spodní krk: šedobéžové až skořicové, stejného odstínu po celé ploše
Prsa: béžověskořicová, bez skvrnitosti, bez kresby, stejnoměrného odstínu
Břicho: bělavé s krémovým nádechem, přednost dáváme bílému zbarvení
Boky: béžověskořicové, mírně tmavšího odstínu
Záda: světlehnědavá, bez lemování a skvrnitosti
Kostřec: béžový
Křídla: hnědá, bez lemování a skvrnitosti, 65 mm dlouhá
Horní krovky ocasní: černo-bílé, příčně pruhované
Dolní krovky ocasní: světlebéžové
Ocas: béžověskořicový
Nohy: oranžověčervené, hladké, bez hrubých šupin, přiměřeně dlouhé
Prsty: tři dopředu (střední je delší), jeden dozadu, nedeformované
Drápky: rohově zbarvené, krátké, nepřerostlé, nedeformované

Autor textu: Anna a Lumír Justovi
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru