Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Měkkožraví chovanci našich voliér Tukani – dokončení
Sdílet:

Měkkožraví chovanci našich voliér Tukani – dokončení

V dnešním díle vám budou představeny poslední tři druhy tukanů rodu Ramphastos. Bohužel je o nich k nalezení velice málo informací, a tak předkládám alespoň to málo.

Tukan žlutohrdlý

(Ramphastos ambiguus)
Třída: ptáci (Aves).
Řád: šplhavci (Piciformes).
Čeleď: tukanovití (Ramphastidae).
Druh: tukan žlutohrdlý (Ramphastos ambiguus)
Výskyt: sever Jižní Ameriky.
Velikost: 46 až 61 cm (zobák 18 cm).
Hnízdění: v dutinách stromů.
Potrava: plody, příležitostně bezobratlí a drobní obratlovci.

Tukan žlutohrdlý pochází se severu Jižní Ameriky. Oblast jeho rozšíření kopíruje východní svahy And od Peru, severně přes Ekvádor a Kolumbii až po pobřežní oblasti Venezuely. Vyskytuje se v nadmořských výškách 100 až 2400 m. n. m.. Zde dává přednost vlhkým lesům, ve kterých obývá především koruny stromů.
Jeho celková délka těla činí 47 až 61 cm. Zobák samotný je pak dlouhý přibližně 18 cm.

Vytváří celkem dva poddruhy:
1) R. a. ambiguus – obývá JZ Kolumbii (od horního toku Rio Magdalény), jižní oblasti podél východních svahů And do středního Peru (oblast Junin).
2) R. a. abbreviatus – obývá SV Kolumbii a SZ a severní Venezuelu.

Občas je jako jeho poddruh uváděn R. a. swainsonii, který je však v systému, ze kterého jsem vycházel, uveden jako samostatný druh – tukan hnědohřbetý (R. swainsonii).
Z evropských zoo jej chovají pouze dvě instituce, a to v izraelském Zoo Center Tel Aviv – Ramat Gan a ve španělském Bioparcu Valencia.

Tukan hnědošíjný

(Ramphastos brevis)
Třída: ptáci (Aves).
Řád: šplhavci (Piciformes).
Čeleď: tukanovití (Ramphastidae).
Druh: tukan hnědošíjný (Ramphastos brevis).
Výskyt: severozápad Jižní Ameriky.
Počet vajec: tři až čtyři.
Hnízdění: v dutinách stromů.
Potrava: plody, příležitostně bezobratlí a drobní obratlovci.

Jedná se o velký druh tukana vyskytující se ve vlhkých nížinných lesích a v lesích rostoucích v podhůří na pobřeží Pacifiku ve státech Kolumbie a Ekvádor. V oblasti jeho výskytu stále probíhá značné odlesňování, ale přesto je ještě místně poměrně běžný. Obývá vlhké lesy Chocó, podle kterých dostal i některá cizojazyčná jména, například anglické Choco toucan. Celková rozloha jím obývané plochy je odhadována na 110 000 km2. Je velice podobný tukanovi hnědohřbetému (Ramphastos swainsonii), který je však větší. Dalším rozdílem je, že tukan hnědošíjný má tmavou oblast zobáku pouze černou, na rozdíl od tukana hnědohřbetého, u kterého zde najdeme i zřetelně hnědou barvu. Nejjednodušším rozpoznávacím znakem jsou však jejich hlasy. Hlas tukana hnědošíjného je skřípavý, u tukana hnědohřbetého kňučivý. Snáší 3 až 4 čistě bílá vejce, která jsou inkubována 16 dní. Mláďata jsou vzletná ve věku přibližně 45 až 50 dní. V Evropě je chován pouze v jedné zoologické zahradě, a to v holandské Zoo Veldhoven.

Tukan pestrý

(Ramaphastos dicolorus)
Třída: ptáci (Aves).
Řád: šplhavci (Piciformes).
Čeleď: tukanovití (Ramphastidae).
Druh: tukan pestrý (Ramaphastos dicolorus).
Výskyt: Jižní Amerika.
Hmotnost: 350 gramů.
Hnízdění: v dutinách stromů.
Potrava: plody, příležitostně bezobratlí a drobní obratlovci.

Tukan pestrý obývá východní Brazílii, východní Paraguay a severo–východní Argentinu. Primárně se vyskytuje v regionu “Mata Atlantica“, což je původní, specifický typ ekosystému na východním pobřeží Brazílie. Celkově je v místě výskytu považován za běžný druh tukana. Jedná se o jeden z nejmenších druhů rodu Ramphastos, jehož váha je přibližně 350 gramů. Jeho zobák také patří mezi nejkratší tohoto rodu a dosahuje délky přibližně 10 cm. V Evropě je chován pouze v jediné zoologické zahradě, a to na Slovensku v Zoo Bojnice.
(Příště – v Evropě chované druhy arasariů.)

Autor textu: Adam Bura
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru