Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Měkkožraví chovanci našich voliér - Vousáci
Sdílet:

Měkkožraví chovanci našich voliér - Vousáci

V dnešním díle si představíme další druhy vousáků z čeledi Capitonidae (v současnosti je tato čeleď rozdělována na více čeledí), chované v České republice. (O vousákovi senegalském a vousákovi (perlákovi) červenožlutém byly již uveřejněny články ve Fauně číslo 5 a 6/2010.)

Vousák (perlák) Darnaudův

(Trachyphonus darnaudii)
Třída: ptáci (Aves)
Řád: šplhavci (Piciformes)
Čeleď: vousákovití (Capitonidae)
Druh: vousák (perlák) Darnaudův (Trachyphonus darnaudii)
Výskyt: východní Afrika
Velikost: 16 cm
Hmotnost: 51 g
Počet vajec: 2 až 4, bílá
Hnízdění:     dutina v zemi
Potrava: plody, bezobratlí a příležitostně malí obratlovci

Jedná se o druhý „nejčastěji“ chovaný druh vousáka rodu Trachyphonus v naší vlasti. Několikrát byl u nás již i odchován. V současné době jej můžeme vidět například v pražské zoo. V přírodě východní Afriky obývá savany a jiné suché stepi s řídkým porostem. Hnízdí v zemi – v písčitých stráních, kde si hrabe vertikální hnízdní dutiny. Chodba tunelu je obvykle dlouhá 60 až 90 cm. Do hnízdní komůrky pak snáší 2 až 4 bílá vejce. V době hnízdění se sdružuje i do skupin o třech až pěti ptácích, přičemž starší mláďata mohou také „fungovat“ jako hnízdní pomáhači. Rodičovský pár se při toku i hnízdění ozývá zvláštním, jakoby mechanickým voláním.
Živí se podobně jako ostatní vousáci tohoto rodu, a to plody, hmyzem a příležitostně i malými obratlovci (například ptačími holaty). Vytváří čtyři poddruhy. Jsou jimi T. d. darnaudii, T. d. böehmi, T. d. emini a T. d. usambiro. V současné době jsou chováni v Zoo Dvůr Králové nad Labem.

Vousák černoskvrnný

(Capito niger)
Třída: ptáci (Aves)
Řád: šplhavci (Piciformes)
Čeleď: vousákovití (Capitonidae)
Druh:     vousák černoskvrnný (Capito niger)
Výskyt: Jižní Amerika
Velikost: 18 až 19 cm
Hmotnost: 20 až 22 g
Počet vajec: 3 až 4, bílá
Hnízdění: v dutinách stromů
Potrava: plody, bezobratlí a příležitostně malí obratlovci

Vousák černoskvrnný (Capito niger) je v současnosti jediný jihoamerický vousák chovaný v České republice. Najdeme jej v Kolumbii, Peru, Brazílii, Guyaně, Francouzské Guyaně, Surinamu a Venezuele. Západní hranicí jeho výskytu je východní Venezuela (převážně její pohraniční oblasti) a jižní hranicí pak brazilský stát Roraima, kde se vyskytuje pouze na východním břehu severně tekoucí řeky Branco. Obecně se vyskytuje pouze na sever od Amazonky. V Brazílii se vyskytuje v severovýchodním povodí Amazonky, ve státech Roraima, Pará a Amapá. Obývá tak jeden velký region s centrem na Guyanské vysočině a severovýchodním amazonském povodí. Jeho životním prostředím jsou subtropické a tropické nížinné deštné lesy, suché lesy, horské lesy, okraje lesů, zahrady, subtropické a tropické močály, ovocné sady, plantáže, ale také těžbou silně poškozené lesy. Dříve byl jako jeho poddruh uváděn vousák zlatistý (Capito auratus) z jižního a západního povodí Amazonky. V současnosti je ale vousák černoskvrnný brán jako monotypický druh. Jiné prameny však uvádí až devět poddruhů. Jsou jimi:
1.    C. n. aurantiicinctus
2.    C. n. niger
3.    C. n. punctatus
4.    C. n. nitidior
5.    C. n. hypochondriacus
6.    C. n. auratus (viz výše)
7.    C. n. amazonicus
8.    C. n. orosae
9.    C. n. insperatus
Některé prameny uvádí však až patnáct poddruhů, což značí, že jeho taxonomie není doposud dobře zmapována.
Pohybuje se většinou v párech nebo samotářsky. Obývá především koruny stromů, občas sestupuje do nižších pater lesa. Příležitostně se přimíchává do hejn lejsků, klouzálků, pipulek a tangar. Při krmení, prohledávání listoví, lišejníků a staré kůry předvádí typické akrobatické dovednosti, často na koncích tenkých větviček.
Živí se hmyzem a plody mnoha druhů, 80 % potravy však tvoří právě plody a olejnatá semena. Velké plody a tvrdý hmyz je schopen držet nohou a zobákem pak trhat na kusy. Obě pohlaví hloubí dutiny, do kterých pak samice snáší 3 až 4 bílá vejce. Ta jsou inkubována oběma rodiči, délka inkubace je však neznámá. Mláďata vylétají z dutiny ve věku 34 dní a přibližně dalších 23 dnů jsou krmena rodiči. V ČR je v současnosti chován pouze u soukromých chovatelů.

Vousák modrolící

(Megalaima asiatica)
Třída: ptáci (Aves)
Řád: šplhavci (Piciformes)
Čeleď: vousákovití (Capitonidae)
Druh: vousák modrolící (Megalaima asiatica)
Výskyt: Indočína
Velikost: 23 cm
Hnízdění: v dutinách stromů
Potrava: plody, bezobratlí a příležitostně malí obratlovci

Jedná se o druh vousáka z rodu Megalaima. O těchto vousácích je obecně velice málo informací a v chovech jsou naprostými raritami. Vousák modrolící (Megalaima asiatica) je 23 cm dlouhý vousák pocházející z jihovýchodní Asie, konkrétně z oblasti zahrnující Indočínu až ostrov Borneo. Vyskytuje se ve stálezelených deštných lesích a také v sekundárních porostech. Obývá nadmořskou výšku 400 až 2 400 m (hlavně však oblast mezi 600 až 1 830 m). V současné době je chován v Zoo Plzeň (konkrétně poddruh M. a. davisoni), což je opravdová rarita.

Vousák šedolící

(Psilopogon pyrolophus)
Třída: ptáci (Aves)
Řád: šplhavci (Piciformes)
Čeleď: vousákovití (Capitonidae)
Druh: vousák šedolící (Psilopogon pyrolophus)
Výskyt: jihovýchodní Asie
Velikost: 28 cm
Hnízdění: v dutinách stromů
Potrava: plody, bezobratlí a příležitostně malí obratlovci

Jedná se o jediný druh monotypického rodu Psilopogon. Nejvíce příbuzný je vousákům rodu Megalaima. Je přibližně 28 cm dlouhý. Vyskytuje se ve stálezelených (vzácně v opadavých) deštných lesích v nadmořské výšce 1 070 až 2 010 m. Konkrétně pak horské svahy poloostrova Malajsie a Sumatry. V poslední době jsou také záznamy jeho výskytu z nejjižnějších oblastí Thajska. V chovech je velice vzácný, v Evropě jej chová pouze Zoo Plzeň a Krefeld (DE). Kdysi byl chován také v Zoo Praha.

Autor textu: Adam Bura
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru