Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Zemřel Rudolf Vít
Sdílet:

Zemřel Rudolf Vít

Zastihla nás smutná zpráva. V pondělí 17. října opustil chovatelský svět téměř v 89 letech pan Rudolf Vít. Zemřela významná osobnost města Dvůr Králové nad Labem, chovatel exotického ptactva, autor odborných článků a knih.

Rudolf Vít se narodil 20. října 1922 ve Dvoře Králové n. L. Vystudoval Obchodní akademii ve Dvoře Králové n. L. V letech 1942 až 1945 pracoval v Praze ve zbrojním průmyslu. Po válce byl zaměstnán jako úředník u firmy Tamm, později jako dispečer nákladní dopravy v ČSAD. Po roce 1968 byl nucen z politických důvodů odejít a poté až do odchodu do důchodu pracoval jako dělník ve firmě OZAP.

Rudolf Vít byl nejméně 15 let činný v České ornitologické společnosti v Praze jako kroužkovatel a praktický ochranář. Společně s kolegou Z. Procházkou okroužkovali tisíce ptáků, vyvěsili a každý rok kontrolovali na 500 hnízdních budek v širokém okolí Dvora Králové n. L. Těsně v poválečných létech se mu podařilo okroužkovat nejvíce našich ptáků, ze všech našich kroužkovatelů.

Všechen svůj volný čas věnoval budování chovatelského zařízení, chovu exotického ptactva, studiu odborné literatury, publikování svých poznatků v odborných časopisech nejen u nás, ale i v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Svého času byly jeho chovy považovány za největší u nás. Zpočátku drobných ptáků, později pak papoušků. Podnikal cesty po naší vlasti, aby navazoval kontakty s dalšími chovateli. V rámci tehdejších možností navštěvoval také chovatele v zahraničí. Věnoval se překladatelské činnosti. Byl takzvaným dvojjazyčným člověkem, který ovládal stejně dobře němčinu jako i svoji rodnou češtinu. Předválečné pohraničí tomu přálo, když bývalo zvykem posílat děti na prázdniny do cizojazyčných rodin. Překládal zajímavé články z němčiny, aby je zprostředkoval našim chovatelům, články našich autorů překládal a posílal do zahraničních časopisů. Vydal knihu o chovu papoušků v jednom vydání a o chovu astrildovitých pěvců ve třech vydáních. Lektoroval pět monografií Milana Vašíčka. Téměř každý chovatel má někde v knihovně od něho napsanou nějakou knížku o ptácích. Navázal úspěšně na práce profesora Jandy a Dr. Jaroslava Karáska. Stál i u původní snahy o sjednocení českého názvosloví exotických ptáků, když byl autorem názvosloví astrildovitých a také první verze názvosloví papoušků, které pak dopracoval Stanislav Chvapil.

V letech 1971 až 1991 uspořádal v chovatelských organizacích v Čechách a na Moravě téměř sto přednášek s promítáním diapozitivů, které k tomuto účelu sám nafotografoval. Sedmdesát let se věnoval chovu ptáků, přes 55 roků publicistické činnosti. Za tu dobu uveřejnil přes dva tisíce odborných článků v odborném tisku u nás i v zahraničí. Nejvíce článků, přesně jeden tisíc, napsal pro časopis Fauna, kde publikoval více než 15 let. Padesát roků spolupracoval s renomovaným odborným německým časopisem Gefiederte Welt. Propagoval tak naše chovatelství v cizině více, než se komu jinému vůbec mohlo podařit. Znal se osobně například s profesorem Steinbacherem, který jej také ve Dvoře Králové navštívil a také o této své návštěvě napsal článek do časopisu, který vedl.

Rudolf Vít má bezpochyby velké zásluhy o rozvoj chovatelství v České republice. V dané době by čeští chovatelé neměli žádné povědomí o chovech exotických ptáků v zahraničí. Pokud bude chtít kdokoliv cokoliv vypracovat o exotických ptácích a jejich chovu u nás, jeho jméno prostě nemůže obejít. Sám choval ptáky až do vysokého věku, než se musel ze zdravotních důvodů své záliby vzdát. Nadále však psal články a překlady. On je vlastně příkladem, jak učinit svoje jméno nesmrtelným …

Rudolfu Vítovi bylo za jeho záslužnou činnost uděleno Radou města ocenění Osobnost města Dvora Králové nad Labem za rok 2008.

Čest jeho památce.

Autor textu: Kolektiv autorů redakce iFauna.cz
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru