Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Podaří se zachránit vzácný druh papouška před vyhynutím?
Sdílet:

Podaří se zachránit vzácný druh papouška před vyhynutím?

Pod tímto nadpisem byl v časopise Ptačí svět roč. VII. č. 1. str. 11 (vydává Česká společnost ornitologická) uveřejněn příspěvek převzatý z časopisu World Birdwatsch 21/4 z prosince 1999 (autor E.O. Wilson). Námět bude určitě zajímat naše čtenáře. Především chovatele papoušků. Cituji:

Záchrana papouška Spixova

V boji o záchranu jednoho z nejohroženějších ptačích druhů, papoušků Spixova (Cyanopsitta spixii), došlo v roce 1999 k významnému pokroku. Ve volné přírodě již dnes přežívá pouze jediný samec tohoto vzácného druhu a okolo 30 jedinců je dosud chováno v zajetí. Osamělý samec se spároval se samicí ary marakana (Ara maracana) a tento rok smíšený pár úspěšně vyvedl dvě uměle nasazená mláďata tohoto druhu. Během tří let byly provedeny čtyři pokusy se záměnou snůšky hybridního páru s oplozenou snůškou odpovídající stáří ary marakana. V posledním pokusu byla vejce nahrazena dřevěnými atrapami a koncem ledna vyměněna za dvě třídenní mláďata, která byly vzata z nedalekého hnízda ary marakana. Adoptivní rodiče začali okamžitě mláďata krmit. V březnu obě vylétla z hnízda a rodiče pokračovali v jejich krmení mimo hnízdo.

Tento experiment jasně prokázal, že hybridní pár je schopen úspěšně vyvést mláďata. Dalším krokem ve snaze navrátit vzácného papouška Spixova zpět do přírody, bude poskytnutí mláďat tohoto druhu odchovaných v zajetí k výchově poslednímu dosud přežívajícímu jedinci ve volné přírodě. Konec citace.

Poznámka

Především chci čtenářům připomenout, že popisovaný druh se správně jmenuje ara škraboškový (dříve ara Spixův) Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832). Je domovem ve střední Brazílii. Nikdy nebyl hojný, dnes je na okraji vyhubení. Vinu na tom mají pravděpodobně chovatelé exotických ptáků. Koncem poloviny 80. let byl jeden kus ceněn na 40 000 US dol.

Jako jiná příčina se uvádějí do Brazílie zavlečené africké včely, které se usazují v dutinách, ve kterých dříve hnízdili arové škraboškoví. Hlavní vinu na téměř úplném vyhubení však mají sběratelé a chytači. V roce 1987 žili ve volné přírodě pouze čtyři ptáci a od roku 1990 přežívá už pouze jediný samec.

Autor textu: Rudolf Vít
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru