Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Návštěva Walsrode
Sdílet:

Návštěva Walsrode

Dne 20. 4. 2013 se skupina členů World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia spolu se členy sekce WPA Německa a ECBG účastnila prohlídky známého ptačího parku v německém Walsrode. Tento výlet byl plánován již od podzimu minulého roku, a tak bylo dost času na organizaci a promyšlení celé akce. Za úspěšný průběh patří organizátoru Mílovi Stehlíkovi ve spolupráci s Ing. Jiřím Mrnkou velké díky.

Cesta začala již 19. 4. 2013 v ranních hodinách v Praze, s cílem po cestě do Walsrode navštívit dva významné německé chovatele zaměřené především na chov ptáků řádu hrabavých. Počasí nám přálo, déšť, který nás ráno provázel, jsme záhy nechali v České republice a na další cestě nás již po celou dobu provázelo příjemné slunečné, i když místy chladné počasí. Cesta utíkala ve veselé atmosféře. Nechyběl ani stále všudypřítomný humor okořeněný vtipnými historkami.

Návštěvy u chovatelů

 

První návštěva proběhla u chovatele Benna Kittlera nedaleko našich hranic ve městě Torgau. Zásluhou řidiče a jeho vždy připravené GPS navigace jsme bez problémů přijeli přímo k domu. Po vzájemném přivítání nás pozval na prohlídku svého chovu a celého zázemí. Viděli jsme prostorné voliéry s mnoha druhy bažantů, například bažanta arguse, mikádo, preláta, Elliotova, Wallichova, lesklého, satyra Temminckova a obecného a další druhy. Dále jeřáby rodu Baelarica pavonina a několik druhů hoků. Ke všemu nám pan Kittler ochotně zodpověděl všechny otázky. Celá prohlídka probíhala v přátelském duchu a byla zakončena pozváním k posezení u stolu. Další cesta před námi ukončila toto přátelské posezení.

S malými přestávkami jsme v předvečerních hodinách dojeli až téměř k hranicím s Nizozemskem, kde byla domluvena návštěva dalšího předního německého chovatele, člena WPA Hubertuse Erleie, která předčila naše očekávání. Prohlídka jeho chovatelského království, včetně odchoven a zázemí v krásně upraveném prostředí, s voliérami vzácných bažantů, především vzácně chovaných čtyř poddruhů bažantů ohnivých, bažantů červenolících malajských, palawanských, a také divokých kurů a velkého množství papoušků, nám poskytla nádherný pohled na ptáky ve vynikající kondici a ve velmi vkusně a prakticky zařízených voliérách, včetně úpravy celé zahrady a domu. Fotoaparáty samozřejmě se svolením majitele cvakaly a on sám, velmi vstřícný, nám umožnil i pohled do svých odchoven, včetně popisu různých praktických vychytávek, ať už v oblasti krmení, pítek na vodu, nebo jiných zajímavostí. Byl to člověk, který se rád podělil o své zkušenosti, a jeho nadšení z tohoto krásného koníčka bylo vidět všude kolem nás. I tomuto chovateli jsme předali malý dárek. Bylo stále o čem hovořit, a tak se naše návštěva mírně protáhla. Nakonec jsme byli všichni uctěni pohoštěním – koláčem a kávou. Zakončením touto sladkou tečkou a příjemným pocitem ze setkání s velmi milým a věci znalým chovatelem jsme se rozloučili a rozjeli k ubytování v nedalekém Walsrode před návštěvou Vogelparku následující den.

Vogelpark Walsrode

 

Také ubytování nemělo chybu, a tak jsme se mohli v klidu prospat do následujícího rána, kde nás uvítalo vycházející sluníčko. Po vydatné snídani jsme ještě probrali mnohé a vydali se do Vogelparku Walsrode. Před branami u pokladen se scházeli další členové WPA z již zmíněných zemí. Po úvodním přivítání všech členů WPA samotným zástupcem WPA se nám dostalo i milého potlesku od ostatních, jímž vyjádřili radost nad účastí členů WPACZ-SK. Milé přivítání. Poté promluvil také ředitel parku a byl nám přidělen anglicky mluvící průvodce, zaměstnanec parku, se kterým jsme dále procházeli zázemí odchoven, líhní a přípravy potravy pro zdejší ptactvo. Velká hala, kde se pokrm připravoval, voněla po všem možném ovoci, které zde krájeli do jednotlivých misek. Dále jsme viděli přípravu pokrmů od různých ryb, červů až po jednodenní kuřata.

Následovala volná prohlídka celého parku, kterou jsme plně využili až do osmnácté hodiny. Samozřejmě, že nás nejvíce zajímala expozice hrabavých, ale prohlídka celého areálu stála opravdu za to. Kdybychom chtěli dopodrobna vidět vše, tak věřím, že i po několika dnech by bylo stále co objevovat. Skutečně je to obrovský zážitek.

V rámci záchranného programu bažanta Edwardsova, který se stále více dostává do povědomí odborné i laické veřejnosti, jsme s pomocí pana Heinera Jackena (WPA Německo) sehnali a zakoupili pět bažantů Edwardsových. Podrobnosti o tomto projektu je možné najít na našich webových stránkách www.wpacz-sk.com. Za případnou podporu záchranného projektu bažanta Edwardsova vám předem děkujeme.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za milou atmosféru a pohodu, organizátorům za precizně odvedenou práci, řidiči za jízdu bez nehody, čtenářům za pozornost a doporučit všem – navštivte ptačí park Walsrode.

text: Martin Veles

foto: Martin Veles, Jakub Janosch

Autor textu: Kolektiv autorů redakce iFauna.cz
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru