Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Turnézský zlatý
Sdílet:

Turnézský zlatý

Nemnoho čistokrevných plemen králíků má svůj původ v daleké Belgii, a ještě méně takových plemen je chováno v České republice. S vydáním nového Vzorníku plemen králíků 2020 byla uznána dosud méně známá zahraniční plemena. Od roku 2020 se v ČR mohou tito králíci řádně registrovat s předpokladem bodového hodnocení od přibližně druhé poloviny roku. Mezi právě takové náleží poměrně mladé belgické plemeno turnézský zlatý.

Turnézský zlatý (zkratka Tz) je středním plemenem s optimální hmotností okolo 4 kg, s oranžovočervenou barvou krycí srsti a typicky šeříkově zbarvenýma očima.

Historické údaje o plemeni

Plemeno turnézský zlatý patří k mladším středním plemenům, lze konstatovat, že je to aktuálně moderní belgické plemeno. První exemplář Tz se náhodně vyštěpil v roce 2010 z tzv. původních burgundských králíků v Belgii. Původní burgudský králík představuje zbarvením podobné (oranžovočervená krycí srst a tmavě hnědé oči) plemeno, jako je celosvětově známý novozélandský červený, nicméně chová se především ve Francii a zemích Beneluxu. V jednom takovém vrhu původních burgundských u chovatele Alberta Stassina se vyskytla mláďata s depigmentovanými drápy a šeříkově zbarvenýma očima, při zachování červenoranžové krycí srsti. Zásadní byla následující šlechtitelská práce belgického chovatele Richarda Deraveta, který dal novém plemeni moderní podobu. Vzhledem k nedávnému vzniku plemene má populace zatím spíše heterogenní charakter, nicméně s dobrým předpokladem k rozšíření a zušlechtění. Název plemene je odvozen od Deravetova místa bydliště – města Tournais, pro české účely byl využit fonetický formát názvu města.

Popis plemene

Jedná se o plemeno, které vhodně kombinuje užitkový tělesný rámec s netradičním zbarvením srsti a především očí. Český standard plemene vychází z konzultací s belgickým šlechtitelem plemene Richardem Deravetem a je přizpůsoben tuzemskému systému posuzování a užívané odborné terminologie. Turnézský zlatý představuje střední plemeno jemnějšího typu (3,75–4,50 kg) s minimální přípustnou hranicí u dospělých zvířat 3,25 kg. Tvarové požadavky na exteriér odpovídají obecným náležitostem, které jsou společné pro téměř všechna plemena králíků. Především se jedná o ladný průběh hřbetní partie s dobře zaoblenou a osvalenou zádí, pevně upnutou kůži po celém těle, rovnoběžné postavení hrudních a pánevních končetin, korektně utvářené a postavené pírko (= ocas králíka) a bezvadné utváření zevních pohlavních orgánů. 

Co se týče znaků typičnosti, plemeno má střední tělesný rámec se zavalitým až lehce protaženým tělem válcovitého tvaru. Zejména poněkud delší hřbetní a pánevní partie mají velmi dobré osvalení. Celkový dojem typičnosti je jemnější oproti v ČR tradičně chovaným středním plemenům (např. činčila velká, vídeňští králíci, velký světlý stříbřitý, novozélandský červený apod.). Hlava je široká především v čelní partii. Hlava králic přirozeně vykazuje jemnější stavbu, avšak není špičatá. Délka uší je 11,0–12,5 cm. Srst je hustá v podsadě se stejnoměrně výraznými pesíky a přibližnou délkou 3 cm. Typickým znakem plemen je mimořádná přiléhavost srsti daná pružnými a lesklými pesíky. Barva krycí srsti, očí a drápů – to jsou typické znaky plemene. Barva krycí srsti je oranžovočervená, přičemž žádoucí je střední odstín. Břicho, oční kroužky a spodina pírka jsou světlejší. Oči mají růžovomodrou (šeříkovou) duhovku s červenou zornicí. Drápy jsou světlé. Podsada má světle oranžovou barvu.

Naproti tomu novozélandský červený má výraznější plemenný typ, a především sytě červenooranžovou krycí barvu vesměs všude na těle, pochopitelně s tmavě hnědýma očima a tmavě rohovinovými drápy.

Rozšíření

Vzhledem k nedávnému vyšlechtění plemene patří Tz k dosud méně chovaným plemenům, nicméně má zjevný potenciál k rozšiřování. Netradiční kombinace barvy srsti a očí si získává čím dál větší popularitu v Evropě. V březnu 2019 byl první chovný pár dovezen do České republiky. Pár se podařilo adaptovat na tuzemské podmínky, a dokonce rozmnožit natolik, že již v listopadu 2020 byly chovatelem a posuzovatelem králíků Adamem Hellingerem představeny české veřejnosti první odchovy. V současné době se realizují techniky čistokrevné plemenitby i křížení za účelem prošlechtění a rozmnožení plemene v České republice.

V současné době se plemeni věnují chovatelé zejména v Belgii, Francii, Německu, Švýcarsku, Maďarsku a ČR. V loňském roce došlo v ČR k prvnímu odchovu mimo zemi původu, kdy se v ČR narodilo osm králíčat, pět se podařilo zdárně odchovat a samičky z tohoto vrhu byly zařazeny do chovu. Mimoto v roce 2019 byl zakoupen samec původního burgundského králíka ze Slovenska pro účely přilití krve v rámci schváleného regeneračního křížení. V letošním roce tak díky tomuto zcela nepříbuznému plemeníkovi bylo získáno od trojice samic podstatně více mláďat vhodných k další šlechtitelské práci. 

Genetické založení

Mutace vedoucí k projevu známému u turnézského zlatého náleží méně známé a dosud prozkoumané mutace. Zahraniční zdroje hovoří o tzv. zřeďovacím (dilution) faktoru p. U králíků byla tato mutace popsána u dánského chovatele Gernera Rasmussena u zakrslých králíků. Toto zbarvení bylo nazváno jako tzv. lutino, podobně jako je tomu u některých okrasných ptáků, a v zakrslé podobě uznáno v roce 1988 ve skandinávském vzorníku plemen králíků. Nicméně i tam náleží plemeno mezi málo rozšířené, k rozšiřování do dalších evropských zemí docházelo jen pomalu, např. do Německa, zde se lutino zbarvení vyskytuje i u zakrslých saténových králíků. Několika zakrslých lutin bylo vystaveno i na Evropské výstavě zvířat v dánském Herningu v roce 2018.

Při dosavadním zušlechťování Tz je využíváno především plemene původní burgundský, které patří k nejvíce chovaným plemenům ve Francii (přibližně 160–180 králíků na tamních speciálních výstavách). Při připáření původního burgundského na turnézské zlaté králíky je potomstvo F1 zcela hnědooké. V generaci F2 (křížení F1 králíků mezi sebou) se poté vyštěpuje přibližně 25 % mláďat fenotypu turnézského zlatého, zbytek jsou fenotypově původní burgundští králíci. Při křížení Tz s partnerem F1 se fenotypoví turnézští zlatí vyštěpují přibližně podílem 50 %.

 

Detailní standard plemene je publikován v komplexní publikaci Vzorník plemen králíků 2020 (Šimek a kol.), která je dostupná k objednání u vydavatele – v Distribučním středisku Českého svazu chovatelů, z. s. (www.cschdz.eu) – od května 2020.

 

Použitá literatura je k dispozici u autorů. V případě zájmu o chov turnézského zlatého poskytnou více informací a kontaktů autoři článku.

Autor textu: Kolektiv autorů redakce iFauna.cz
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru