Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Výsledky celostátního kola soutěže chovatelské dovednosti mládeže 2000 - medailisté
Sdílet:

Výsledky celostátního kola soutěže chovatelské dovednosti mládeže 2000 - medailisté

Odbornost

Pořadí - Jméno - Kategorie - Okres - Počet bodů

Králíci
1. Jarmila Bartošová I. Nový Jičín 101,8
2. Jakub Stojanovský I. Hodonín 94,5
3. Josef Hadrbolec I. Mladá Boleslav 88,6
1. Radim Boháč II. Ostrava 140,6
2. Irena Martincová II. Brno 134,9
3. Jiří Rovenský II. Hodonín 124,5

Drůbež
1. Vendula Vypiorová I. Ostrava 83
2. Lukáš Forst I. Mladá Boleslav 77
3. Michal Klimek I. Kroměříž 71
1. Milan Hradec II. Mladá Boleslav 125
2. Radim Vitoch II. Nový Jičín 114
3. Lenka Hajduková II. Karviná 110

Holubi
1. Marek Bilíček I. Hodonín 76
2. Antonín Andrýsek I. Kroměříž 69
1. Lenka Hajduková II. Karviná 136
2. Martin Beránek II. Brno 97
3. Jaromír Franta II. Brno 74

Okrasné ptactvo
1. Soňa Palovská I. Ostrava 116
2. Petra Fajkusová I. Opava 100
3. Markéta Hainzlová I. Ostrava 98
1. Jan Misík II. Hradec Králové 115
2. Zuzana Mateiciucová II. Opava 107
3. Jitka Navrátilová II. Vyškov 86

Terarijní zvířata
1. Daniel Jablonski I. Karviná 119
2. Jana Rytířová I. Opava 74,6
1. Aleš Drobek II. Karviná 118,3
2. Martin Enderle II. Brno 111
3. Petr Balej II. Ostrava 104,5

Drobní hlodavci
1. Markéta Chmelenská I. Karviná 97
2. Jakub Ulrych I. Vsetín 88,1
1. Naděžda Dolečková II. Mladá Boleslav 120,3
2. Petra Gončarovová II. Pardubice 107
3. Jan Misík II. Hradec Králové 89,1

Akvarijní rybky
1. Jakub Petrásek I. Kutná Hora 76
1. Lenka Mitrychová II. Vsetín 105
2. Zuzana Musilová II. České Budějovice 103,2
3. Linda Mitrychová II. Vsetín 74,5

Ušlechtilé kočky
1. Ivona Krejčí I. Opava 100,6
2. Lucie Vokrouhlíková I. Praha-město 90,9
3. Jana Krouská I. Mladá Boleslav 81,3
1. Veronika Jiránková II. Semily 94,7
2. Petra Opálková II. Opava 85,9
3. Lenka Fotrová II. Mladá Boleslav 80,4
Ovce - kozy

1. Barbora Kutíková I. Opava 116
1. Barbora Venclová II. Kutná Hora 139
2. Jaromír Szebesta II. Karviná 123

Psi
1. Zuzana Fišerová I. Opava 130,5
2. Jana Konderlová I. Opava 100,4
3. Terezie Tomanová I. Ostrava 87,3
1. Veronika Nechvátalová II. Ostrava 141,5
2. Petra Hradcová II. Mladá Boleslav 130,9
3. Iveta Zadinová II. Kutná Hora 129,4

Kožešinová zvířata
1. Radim Berger I. Ostrava 131,6
2. Sabina Honová I. Opava 129
1. Jitka Jurdová II. Prostějov 130,1
2. Marie Hajduková II. Karviná 129,1

Celostátní finále mladých chovatelů

Již 60. celostátním setkáním mladých chovatelů vyvrcholil ve dnech 23.-27. srpna letošní ročník Soutěže chovatelské dovednosti mládeže (SCHDM). Do celostátního kola bylo letos přihlášeno 106 mladých chovatelů z 24 okresů. Místem konání byly letos prostory Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích na okrese Opava. Hlavní pořadatelský úděl na sebe tentokrát vzala paní Mgr. Františka Frýdlová (předsedkyně OKPM Opava).

Samotné soutěže se nakonec zúčastnilo 90 soutěžících v 11 odbornostech. Soutěžilo 16 králíkářů, 6 drůbežářů, 6 holubářů, 14 chovatelů okrasného ptactva, 5 chovatelů terarijních zvířat, 5 chovatelů nově zavedené odbornosti drobných hlodavců, 9 chovatelů ušlechtilých koček, 3 chovatelé ovcí a koz, 18 chovatelů psů, 4 akvaristi a 4 chovatelé kožešinových zvířat. Setkání se zúčastnili také 4 výherci z korespondenční soutěže v časopise Fauna - jeden z nich také soutěžil v odbornosti dr. hlodavců.

Při slavnostním zahájení celostátního kola uctili všichni přítomní povstáním a minutou ticha památku mladého holubáře Michala Marady z okresu Hodonín, který v červnu tragicky zahynul.

Podpora sponzorů

Doprovodný program setkání byl bohatý a byl z větší části pokryt sponzory. Po slavnostním zahájení zhlédli všichni účastníci hodinové vystoupení folklórního souboru Bejatka. V průběhu setkání pak postupně navštívili Slezské muzeum v Opavě, Arboretum Nový Dvůr, zámek v Hradci nad Moravicí, přehradu Slezskou Hartu, místní výstavu zvířectva v Opavě - Kylešovicích a odpust (pouť, jarmark) v Kravařích. Kromě toho si mohli všichni prohlédnout město Opava, udělali si táborák, absolvovali i turistický výlet po okolí Jánských Koupelí a mohli si "zakřepčit" na dvou diskotékách.

Na páteční večer již téměř tradičně svoláváme celostátní aktiv pracovníků s dětmi a mládeží v ČSCH. Tohoto aktivu se zúčastnilo 33 zástupců okresů, členů ÚKPM a zástupců ÚOK. Z těchto bylo 22 delegátů s právem hlasovat (dle odevzdaných Návratek má jen 30 okresů zvoleno předsedu OKPM), což znamenalo, že aktiv byl usnášení schopný. I tentokrát se potvrdilo, že svolávání aktivu při celostátním kole znamená úsporu financí, protože se zúčastnili pouze zástupci okresů, jejichž děti zde soutěžily. Účastníci aktivu byli seznámeni s činností za uplynulý rok - změny v udělování pohárů na CK SCHDM, zavedení nové odbornosti drobných hlodavců, průběžné hodnocení korespondenčních soutěží v časopisech Chovatel a Fauna a bylo zhodnoceno probíhající celostátní setkání - předseda ÚKPM poděkoval jménem všech přítomných Mgr. Frýdlové za dosavadní organizaci DK. V rámci diskuse se vyskytly připomínky k diapozitivům a k práci některých zkušebních komisí (vyžadují značné vědomosti). Z důvodu omezeného rozpočtu ÚKPM byl zamítnut požadavek o příspěvek na chovatelské tábory. Zájem o pořádání CK 2001 mají Karviná, Přerov a Hodonín - o místě konání rozhodne ÚKPM na svém prosincovém zasedání. Nejdůležitějším bodem jednání aktivu bylo prodiskutování a schválení Směrnic pro práci s dětmi a mládeží v ČSCH. Směrnice byly schváleny s výjimkou jednoho bodu, který se týká bezplatného vstupu dětí a mládeže (členů ČSCH) na výstavy - bude projednáno v legislativní komisi ÚV ČSCH a výsledek zapracován do Směrnic.

Vyhlášení výsledků a předání cen

Po dobu konání tohoto aktivu byla pro soutěžící připravena beseda s promítáním diapozitivů o chovu pštrosů, kterou zabezpečil veterinář pan Kubesa. V průběhu celého setkání probíhaly i další soutěže o "Miss" a "Missáka" a také se mohli všichni zapojit do turnaje ve stolním tenise, který zorganizoval př. Kacar - vedoucí okresu Šumperk. Vítězem turnaje stolních tenistů se stal mladý chovatel ušlechtilých koček Vlastimil Jura (Praha-město). Miss celostátního kola byla vyhlášena mladá chovatelka psů Markéta Žaludová (Nový Jičín) a Missákem mladý chovatel okrasného ptactva Ondřej Hruška (Mladá Boleslav).

Vyvrcholením každého celostátního kola je vždy vyhlášení výsledků a předání cen. U některých soutěžících se sice dalo tipovat, jak asi dopadli, ale mnozí byli svými výsledky překvapeni a objevily se i slzičky dojetí. Všichni soutěžící obdrželi diplomy, medaile jednotlivých odborností, odznaky "Nejúspěšnější mladý chovatel", vlaječku Ústřední hasičské školy a další dárky od sponzorů. Všichni také obdrželi po jednom výtisku čas. Chovatel ze starších čísel. Soutěžící na medailových místech dostali poháry (někteří sice nesplnili bodový limit, ale zkušební komise u všech doporučily poháry udělit). Pohár byl také předán vedoucí nejúspěšnějšího okresu celostátního kola. Znovu jej obhájil okres Karviná, byť tentokrát jen velmi těsně až na pomocné kriterium - větší počet vítězů CK. Pořadí deseti nejúspěšnějších okresů bylo následující: 1. místo - Karviná, 2. - Opava, 3. - Ostrava, 4. - Mladá Boleslav, 5. - Brno, 6. - Hodonín, 7. - Vsetín, 8. - Kutná Hora, 9. - Nový Jičín a 10. - Hradec Králové. Celkem hodnoceno 23 okresů (jeden se nezúčastnil).

Poděkování

Tímto CK se se soutěží rozloučili všichni mladí chovatelé ročníku 1982. Děkuji jim tímto za dosavadní činnost v ČSCH a doufám, že se budeme setkávat i nadále na chovatelských akcích (někteří se hlásí za adepty na posuzovatele, jiní chtějí dělat dále s dětmi...). Poděkování si jistě zaslouží všichni členové ÚKPM a zástupci ÚOK ve zkušebních komisích a je třeba ocenit kladný přístup všech vedoucích z jednotlivých okresů. Největší dík si asi právem zaslouží Mgr. Frýdlová a všichni další, kdož jí při zabezpečení CK pomáhali. Zvláštní poděkování vždy patří sponzorům, kteří přispěli financemi, různými cenami či bezplatným vstupem... Jednalo se o: Master Foods Poříčí nad Sázavou, Okresní úřad Opava, Danone čokoládovny Opavia Opava, Městský úřad Opava, Městský úřad Hradec nad Moravicí, Slezské muzeum Opava, ZO ČSCH Opava - Kylešovice, Okresní veterinární správa Opava, Okresní organizace ČSCH Opava, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, zámečnictví Zdenka a Josef Matušíkovi Prostřední Bečva.

Vítězové letošního CK mají automaticky zajištěn postup do celostátního kola 2001 (pokud budou splňovat věkový limit).

Letošní kolo ukázalo, že je téměř úplně jedno, zda se setkání koná o prázdninách či ve školním roce, protože procento neúčasti je téměř stejné. Navíc se vyskytly připomínky, že o prázdninách je komunikace s dětmi velmi ztížená.

Autor textu: Vladislav Němec
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru