Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Zakrslý teddy
Sdílet:

Zakrslý teddy

Jen málo králičích plemen v České republice zaznamenalo takový boom, jako tomu bylo u plemene zakrslý teddy. Toto zakrslé a dlouhosrsté plemeno s původem v západní Evropě si rychle našlo své příznivce také u nás. Po téměř 15 letech chovu a šlechtění bylo plemeno uznáno a zařazeno do nového Vzorníku plemen králíků 2020.

Zakrslý teddy (zkratka ZTd) je dlouhosrsté plemeno zakrslého tělesného rámce s optimální hmotností okolo 1,2 kg chované ve více barevných rázech.

Historické údaje o plemeni

Zakrslý teddy představuje moderní a nové plemeno kombinující zakrslý tělesný rámec a dlouhou srst. Předci plemene pocházejí ze západní Evropy; tam se na vzniku plemene podílela celá řada zakrslých plemen s dlouhou, ale i normální srstí s tím, že přesný postup vzniku není znám. Do České republiky se tito králíci dostali v roce 2005. První králíky přivezla Jana Reichhartová, a to z Německa. Následně bylo provedeno několika dalších importů z Belgie a Nizozemska dalšími chovateli (Šmrhová, 2008). 

Netrvalo dlouho a již v roce 2009 vznikl Klub přátel zakrslých teddy, jehož členové se tehdy s neutuchajícím a obdivuhodným entuziasmem věnovali propagaci těchto nových králíků. Za odborného přispění zejména Jindřicha Šípa a podpory tehdejšího předsedy Ústřední odborné komise chovatelů králíků Petra Sirotka se klub dostal pod strukturu Českého svazu chovatelů, z. s. Velký význam mělo předávání zkušeností a znalostí o základech chovu králíků novým členům klubu, neboť se převážně jednalo o nadšence s minimálními či vcelku žádnými zkušenostmi s chovem králíků. To se za přispění dalších zkušených chovatelů a posuzovatelů králíků celkem podařilo a většina chovatelek a chovatelů těchto pěkných králíků byla za tyto rady a odborné poradenství vděčná. 

Postupně se v klubu vytvořily dva směry – přístupy – k chovu těchto králíků. První směr chtěl udržet původní záměr plemene, tzn. plemeno pro děti a mládež, vícebarevné (čím „barevnější“, tím cennější), a hlavně s klidným temperamentem a dobrou povahou. Právě na dobrou povahu se původní zakrslí teddy králíci hodně šlechtili. Zajímavé bylo i zooterapeutické využití těchto králíků, například v nemocnicích, domovech pro seniory, dětských domovech apod. Druhý přístup k existenci zakrslého teddy byl postupně z něj učinit nové, uznané plemeno. Za tímto účelem proběhlo rozsáhlé a opakované křížení s různými zakrslými plemeny. To se ukázalo jako spíše nešťastné a do značné míry geneticky neodborné rozhodnutí, neboť tímto došlo mj. i ke změně temperamentu zakrslých teddy králíků, kdy řada z nich už nemá tak klidný a vyrovnaný temperament, jaký byl původně tolik žádoucí vzhledem k tomu, že zakrslý teddy je společenským plemenem určeným pro děti. Na druhou stranu, došlo k větší uniformitě barev a typičnosti těchto králíků. 

Nové plemeno splnilo podmínky uznávacího řízení na Celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem v listopadu 2019 a na základě těchto výsledků bylo koncem roku 2019 uznáno Ústřední odbornou komisí chovatelů králíků. Nové plemeno bylo zařazeno do nového Vzorníku plemen králíků 2020. Odchovy plemene zakrslý teddy tak lze registrovat běžnou formou registrace.

Současnou snahou šlechtitelů a šlechtitelek by měl být hlavně jednotný postup při selekční práci v chovech, neboť uznáním plemene teprve začíná jeho „dráha“ a při chovu a vystavování musejí být splněny veškeré podmínky, které v ČR platí pro všechna jiná uznaná plemena. Prvotním cílem by mělo být postupné prošlechtění zatím několika rozšířených barevných rázů formou čistokrevné plemenitby, to znamená za vyloučení křížení různých barev mezi sebou.

Popis plemene

Rámcově se jedná o zakrslé plemeno s dlouhou srstí. Hmotnost dospělých zakrslých teddy je 1,00–1,35 kg s tím, že minimální přípustná hranice je 0,90 kg a nejvyšší přípustná hranice 1,50 kg. Tvarové požadavky na exteriér odpovídají obecným náležitostem, které jsou společné pro téměř všechna plemena králíků. Především se jedná o ladný průběh hřbetní partie s dobře zaoblenou a osvalenou zádí, pevně upnutou kůži po celém těle, rovnoběžné postavení hrudních a pánevních končetin, korektně utvářené a postavené pírko (= ocas králíka) a bezvadné utváření zevních pohlavních orgánů. S ohledem na dlouhou srst je nutné tělo králíka dostatečně dobře prohmatat, neboť srst může zakrývat exteriérové vady.

 Co se týče znaků typičnosti, po typové stránce plemeno vychází z plemene zakrslý. Po stránce plemenného typu má mít zakrslý teddy značně zavalité tělo krátce válcovitého tvaru se silnými hrudními končetinami. Hlava je výrazná, kulatého tvaru, široká, s plnými skráněmi, u králic často poněkud jemnější. Požadovaná délka uší má být 5,0–6,0 cm s tím, že ideálem je 5,5 cm. Srst je charakteristikou plemene. Jedná se o 5–8 cm dlouhou srst. Specificky je teddy srst charakterizována plemennými znaky – čelenkou a kompaktně dlouhou srstí. V horní polovině uší a spodních částech končetin je normální srst. Mezi příklady vad patří například jemnější anebo hrubší struktura srsti, nevyrovnaná srst, slabší čelenka či delší chlupy v horní polovině uší. 

Plemeno je uznáno v řadě barevných rázů. Nejvíce oblíbený je červený a modrý barevný ráz. V případě barevných rázů se znaky (např. kuní) anebo se strakatostí (např. holandská kresba) je nezbytné brát v potaz, že hranice jednotlivých barev jsou pro delší srst přirozeně méně zřetelné a ne tolik ostře ohraničené. Rovněž barva podsady díky fenoménu dlouhé srsti zpravidla vykazuje větší matnost. Z hlediska předvýstavní péče a kondice má tato u plemene zakrslý teddy zcela rozhodující roli (viz dále).

Rozšíření

Plemeno zakrslý teddy se v současné době chová především v České republice. Chovy ale lze nalézt také v přilehlých státech; tam však plemeno není uznáno. Lze konstatovat, že první obrovský zájem o plemeno postupně v České republice opadl, především ve prospěch králíků s normální anebo krátkou srstí, neboť ta není tak časově náročná na péči. O srst zakrslého teddy je totiž nezbytné se starat česáním každý den. Při zanedbání péče o srst rychle dochází k plstění, především v oblasti prsou, břicha, okolí pohlaví a na spodině pírka.

Genetické založení

Přesná genetická stránka osrstění plemene zakrslý teddy není známa. Na základě praktických zjištění z chovu teddy plemen se předpokládá spolupůsobení více vloh pro dlouhou srst. Nezpochybnitelný byl vliv přikřížení plemen s vousatým typem srsti. Zajímavostí je rovněž tzv. klín označující nerovnoměrný růst srsti v brzkých fázích vývoje po narození králíčat. Kvůli mohutnému přikřížení postupně téměř všech zakrslých plemen (hermelín, zakrslý, zakrslý liščí apod.) je stále u značné části nového plemene znát jeho heterogenita, hlavně v charakteristikách srsti.

 

V případě zájmu o chov zakrslého teddy naleznou zájemci více informací na webových stránkách Klubu chovatelů zakrslých teddy a zakrslých teddy beranů www.zakrsly-teddy.webnode.cz. Členem tohoto klubu se může stát v rámci „nadstavby“ člen Českého svazu chovatelů, z. s. Připomenout lze, že odchovy tohoto nedávno uznaného plemene je však možné registrovat i bez členství v tomto klubu, tzn. základní – okresní – formou, jako u každého uznaného plemene králíků v ČR.

 

Použitá literatura je k dispozici u autora.

Autor textu: MVDr. Vlastimil Šimek Ph.D.
Autor fotografií zdroj: Kamila Štenclová
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru