Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Ohlédnutí za VII. celostátní výstavou andulek mláďat pořádané Moravským klubem chovatelů andulek se sídlem v Brně
Sdílet:

Ohlédnutí za VII. celostátní výstavou andulek mláďat pořádané Moravským klubem chovatelů andulek se sídlem v Brně

Na třetí víkend měsíce listopadu byla naplánována a také s úspěchem realizována výše uvedená výstava. VII. celostátní výstavy se zúčastnilo 38 ch...

Na třetí víkend měsíce listopadu byla naplánována a také s úspěchem realizována výše uvedená výstava.
VII. celostátní výstavy se zúčastnilo 38 chovatelů, kteří vystavili 438 ks andulek, přičemž v kategorii „A“ soutěžilo 182, v kategorii „B“ 193 a v kategorii „C“ 63 ptáků.

Výstavu posuzovali:
pan Karl Eben AZ/ÖWV Rakousko - kategorie „A“
př. Petr Pechar KCHA ČR - kategorie „B“
př. Fr. Kitner MKCHA ČR - kategorie „C“

Na výstavě se soutěžilo podle kategorií tak, že byl vyhodnocen vítěz kategorie, jeho nejlepší protějšek a nejlepší pár. Dále byl vyhodnocen celkový vítěz výstavy, jeho nejlepší protějšek a nejlepší pár výstavy. Poháry byli odměněni: vítěz výstavy, nejlepší protějšek vítěze výstavy a nejlepší pár výstavy, dále poháry obdrželi vítězové jednotlivých kategorií a jejich protějšky. Pro malý počet přihlášených párů nebyly poháry tentokrát v jednotlivých kategoriích udělovány. Celkový vítěz výstavy se navíc stal na jeden rok držitelem putovního poháru. Všechny vítězné exponáty vč. vítězů tříd i skupin byly označeny barevnými kokardami.
Poháry pro vítěze věnoval př. Ladislav Groda, další poháry věnovali př. František Kitner pro nejlepší straku kategorie „B“, př. Josef Foltýn pro nejlepší perlovou člena MKCHA a př. ing. Jaromír Janíček pro nejlepší lutino kategorie „B“.
Organizátoři výstavy srdečně děkují těmto členům za jejich příkladný přístup k zviditelnění námi pořádaných výstav. Současně je třeba poděkovat již tradičnímu sponzorovi NOBI, s.r.o. za dodání krmiva. Tak jako při naší výstavě v září t.r. i tentokrát zřekli se svých honorářů za posouzení výstavy pan Karl Eben a př. František Kitner ve prospěch MKCHA. I jim oběma patří náš upřímný dík! Nemenší poděkování patří paní ing. Haně Andráškové za perfektní zpracování katalogu výstavy.
V poslední době se objevují požadavky na podrobnější zveřejňování výsledků výstav pořádaných MKCHA. Výbor klubu, vzhledem k uvedeným skutečnostem, zajistil proto ze VII. výstavy andulek mláďat zvýšený náklad katalogu výstavy a je připraven případným zájemcům tento odprodat. Cena katalogu je 50 Kč + 20 Kč poštovné a balné. Případní zájemci nechť poukáží částku 70 Kč na adresu jednatele: Rumler Ervin, Nálepkova 44, 637 00 Brno a katalog jim bude obratem odeslán.
Výbor MKCHA děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu VII. CVA mláďat. Přeje všem radostné Vánoce, bohaté odchovy a mnoho úspěchů, pohody a štěstí v roce 2001.
Vítězové tříd a skupin dle kategorií
Kategorie A
Třídy:
Foltýn (4x), Janča (3x), Mitáček (3x), Ingr (2x), Řejha (2x), Křivohlávek (1x), Barták (1x)
Skupiny:
Janča (3x), Foltýn (2x), Mitáček (2x), Křivohlávek (2x), Raštica (1x), Rumler (1x), Ingr (1x), Barták (1x)
Kategorie B
Třídy:
Vala (4x), Mrhálek Vlad.(3x), Smutný St. (2x), Ponec (2x), Andrášek (2x), Tesař (1x), Tetera R. (1x), Zalaba (1x), Čápová (1x)
Skupiny:
Mrhálek Vlad. (3x), Vala (2x), Andrášek (2x), Tesař (1x), Tetera R. (1x), Ponec (1x), Smutný St. (1x), Čápová (1x)
Kategorie C
Třídy:
Škrha (2x), Martinovský M. (1x), Záboj (1x)
Skupiny:
Škrha (4x), Martinovský M. (2x), Švec (2x), Záboj (1x), Smutný V. (1x)
Autor textu: Ervin Rumler
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru