Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Králík velký světlý stříbřitý (Vss)
Sdílet:

Králík velký světlý stříbřitý (Vss)

Králíci
Všeobecné

Velký světlý stříbřitý patří k plemenům, která jsou často vystavována a také hojně chována. Plemeno využívají také neorganizovaní chovatelé k užitko...

Velký světlý stříbřitý patří k plemenům, která jsou často vystavována a také hojně chována. Plemeno využívají také neorganizovaní chovatelé k užitkovému křížení. Čemu vděčí toto plemeno za zájem chovatelů? Především je to tím,že přestože je králík Vss zařazen v kategorii plemen středních, jeho hmotnost je velmi dobrá a dosahuje v dospělosti 4,5 - 5,5 kg. Také plodnost je relativně dobrá a nakonec jde o králíka líbivého. Většímu rozšíření potom v minulosti napomohlo také to,že toto plemeno bylo zařazeno do kategorie plemen tzv. „masných“. Jsem rád, že tento název již mezi chovateli pomalu zaniká, protože se jen málokteré plemeno zúčastňující se výstav, snese tento název. Sloučit exteriér s užitkovostí jde jen těžce ( pokud vůbec ano), protože se na výstavách posuzuje výhradně exteriér, který směřuje úplně jinam.

• Typická O,1 Vss, vada - měkčí rozkleslé uši
• foto: Pavel Horký

Králík Vss prodělal v našich chovech poměrně zajímavý vývoj. Ve vzornících pro posuzování králíků se tento králík nazýval králíkem francouzským stříbřitým a teprve ve vzorníku vydaném v r. 1973 a pozdějších doplňcích nazván králíkem Vss. Až ve vzorníku vydaném v roce 1986 byla již uvedena plemena dvě. Francouzký stříbřitý a Vss. To samozřejmě vedlo chovatele k jinému pohledu na stříbřitost těchto králíků. Citace vzorníků byla u Fs ...barva starého zašlého stříbra a u Vss ....velmi světle stříbřitým a působí mléčným dojmem. A tak chovatelé využívali těchto „dvou“ plemen ve svých chovech, kdy mléční byli Vss a tmaví Fs. Bezradní byli i posuzovatelé a pokud jim organizátor řekl že je to Fs, posuzovali jako Fs a opačně. Velké rozdíly v typu nebyly.

V této situaci zůstávali i samotní specialisté -chovatelé klubaři. A tak mám v paměti názornou prezentaci na školení posuzovatelů v Kutné hoře MVDr Martince cca v roce 87. Chovatelé ve svých chovech vybírali chovná zvířata světlejší (mléčná) a tak se postupně vytrácela stříbřitost a narůstaly problémy s velmi malou (nebo žádnou) stříbřitostí. A v této souvislosti, se stala problémem i světlá podsada. A tak po krátkém čase prezentace tohoto králíka byla odlišná, když je žádán modrý motýlek aj. Konečně tedy chovatelé mohli mít jasno . Žel současný vzorník hovoří jinak. A tak kdyby se posuzovatelé striktně drželi vzorníku, nevím... Nicméně jsem rád,že kluboví chovatelé mají jasno a že nepřipustí další, někdy až zmatený vývoj.

• Typická 0,1 Vss, vada -prošlap hrudních končetin
• foto: Milan Jedlička

U chovatelů jsou vidět králíci s dobrými tvarovými partiemi a problémy zůstávají jen na hrudních partiích a mírně vystouplých kyčlích. Pozornost chovatelů by měla být zaměřena na prošlapy hrudních končetin. V typu je chovatelům také jasno a preferují klenutou silnou hlavu a pevné zmasilé uši. Zde však je hodně králíků s tenkýma (papírovýma) ušima, která navíc jsou mnohdy rozkleslá. Také jsem posuzoval několik králíků s délkou uší na horní hranici přípustnosti, na hranici 13,5 cm.

Co se vlastního zbarvení týká, stříbřitost byla také u mnoha králíků až příliš tmavá, připomínající králíka Fs a to by na výstavě speciální být nemělo. Ve zbarvení podsady přetrvávají letité problémy se zbarvením podsady na břiše a u pohlaví. Ideální podsadu jsem posoudil snad 2x. Vesměs byli králíci v podsadě bodově trestáni(u zvířat, která jsem posuzoval), což možná i zapřičinilo nižší celkové ohodnocení oproti některým kolegům. Alespoň pro mě byl zajímavý systém posuzování ,kdy každý posuzoval každého šestého králíka. Překvapila mě i poměrně početná kolekce těchto králíků, kdy bylo vystaveno 550 klubových zvířat. Také typizační komise,která výše bodované králíky ihned po posouzení typizovala, pracovala dobře. Dá se říci, že i organizačně bylo vše potřebné zajištěno. Dovolím si však jednu poznámku: přihlášení králíci by měli být totožní s králíky na výstavě, aby nebylo nutné tetování v pěkně připravených arších opravovat podobně jako pohlaví. Při posuzování stříbřitosti i barvy je nezbytné toto provádět při přirozeném světle (u okna), sám jsem se přesunul k oknu, protože zářivky značně stříbřitost, barvu i podsadu zkreslovaly.

Jsem rád, že jsem se této akce zúčastnil, ať je pohled chovatelů na moji práci dobrý či špatný . Rád bych také nahlédl do celkového hodnocení všech kolegů. Mám však i určitý obrázek, kam toto plemeno směřuje,protože právě chovatelé-klubaři určují chovatelský směr toho kterého plemene.

Autor textu: Milan Jedlička
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru