Otočit řazení příspěvků Otočit řazení příspěvků

Cites011

29.5.2017 15:21
Cites011

XXX.XXX.200.233

Dobrý deň, chcem sa spýtať, papagáje ako sú druhy: Alexander velký, papagáj královský, kakariki, papagáj nádherný, aratinga slnečná a mníšek šedý, viem že nezapadajú do CITES A, ale chcem sa spýtať či nezapadajú do CITES B alebo C. Asi chcete vedieť prečo sa pýtam, ale na internete som sa dočítala že CITES B, ale to je pár rokov staré, tak či sa to nejako zmenilo alebo ako to vôbec je. Ďakujem za každú odpoveď.

serge

29.5.2017 16:01
serge

XXX.XXX.89.187

Dobrý deň, všetky Vami uvedené druhy spadajú do kategórie CITES II, resp. skupiny B Európskeho spoločenstva. Takže nepotrebujete na ne tzv. žltý EUROCITES, ale ste povinná viesť ku každému druhu Druhovú kartu.

Dovolím si citovať váženého pána Vávru, ktorý sa v tejto problematike angažuje.

Postup pri prihlasovaní a odchove živočíchov zaradených do CITES I a II.

Novelizácia zákona č.15/2002 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciu obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1.1.2013 a novelizácia vyhlášky č.110/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.15/2005 Z.z. s platnosťou od 15.3.2013.

Zásadné zmeny v novele zákona a vyhlášky:
 nahlasovanie A živočíchov na OÚ
 žiadosť o CITES bez PP
 zrušenie evidenčného čísla
 žiadosť o fyzickú identifikáciu
 povinná DNA paternita dravcov zrušená

Zásadné úkony, ktoré treba urobiť pri chove a odchove živočíchov zaradených do skupiny CITES I.
1. Každý živočích musí byť nezameniteľne označený a musí mať potvrdenie – žltý papier.
2. Pri nadobudnutí – kúpe takéhoto živočícha treba zapísať do druhovej karty (DK).
3. Na príslušný OÚ ŽP chovateľa treba do 30 dní od nadobudnutia alebo každej inej zmeny poslať fotokópiu DK alebo jej časti, na ktorej je zaznačený živočích. Nič iné posielať netreba.
4. V prípade odchovu mláďat ich chovateľ musí nezameniteľne označiť (krúžkom alebo mikročipom) a ich označenie zapísať do DK.
5. Chovateľ požiada OÚ ŽP o fyzickú identifikáciu (viď príloha).
6. OÚ ŽP po fyzickej identifikácii chovateľovi odovzdá kópiu zápisu o identifikácii.
7. Chovateľ vypíše pre každého jedného živočícha žiadosť, na ktorú nalepí spodným okrajom do kolónky č.20 kolok o hodnote 6 euro. V prípade udania pohlavia v žiadosti v kolónke č.4 stanoveného DNA analýzou treba doložiť aj fotokópiu o tejto analýze.
8. Vyplnené tlačivá treba doporučene poslať na MŽP SR spolu so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať dátum narodenia chovateľa, číslo telefónu a druh komerčnej činnosti. Prílohou tohto sprievodného listu okrem žiadosti (vyplnené tlačivo) musí byť fotokópia DK alebo jej časti živočícha, na ktorého žiadame potvrdenie (žltý papier), fotokópia potvrdenia oboch rodičov a fotokópia fyzickej identifikácie. Preukaz o pôvode nie je treba žiadať na OÚ ŽP ani na MŽP SR, nahrádza ho doklad o fyzickej identifikácii.
9. Do 30 dní by mal chovateľ obdržať potvrdenie (žltý papier).

Zásadné úkony, ktoré treba urobiť pri chove a odchove živočíchov zaradených do skupiny CITES II.
1. Každý živočích musí byť nezameniteľne označený a musí mať doklad o nadobudnutí (faktúra, čestné prehlásenie, preukaz o pôvode a i. ).
2. Pri nadobudnutí – kúpe takéhoto živočícha treba zapísať do druhovej karty (DK).
3. Na príslušný OÚ ŽP chovateľ žiadnu zmenu (kúpa, predaj, výmena, odchov) nemá povinnosť nahlasovať.
4. V prípade odchovu mláďat ich chovateľ musí nezameniteľne označiť (krúžkom alebo mikročipom) a ich označenie zapísať do DK.
5. Chovateľ vypíše pre každého jedného odchovaného živočícha tlačivo – doklad o nadobudnutí (viď príloha), ktorý v prípade predaja alebo výmeny odovzdá novému majiteľovi a túto zmenu (dátum a adresu nového majiteľa) zapíše do DK.

V Moravskom Sv. Jáne 27.mája 2013

Milan Vávra
Predseda Ústrednej odbornej exotárskej komisie.

Cites011

29.5.2017 16:39
Cites011

XXX.XXX.200.233

Ďakujem.

serge

30.5.2017 11:40
serge

XXX.XXX.7.57

Nemáte za čo, no dnes ráno mi trklo, že som Vám neodpovedal celkom presne. Všetky Vami uvedené druhy papagájov síce spadajú do kategórie CITES II (alebo skupiny B ES), no povinnosti nezameniteľného označenia a vedenia DK podliehajú iba kakariki a aratinga slnečná. Pokiaľ mám neaktuálne informácie, treba ma doplniť, možno došlo k zmenám.

Zdroj:

Čiastka 49 Zbierka zákonov č.110/2005 Strana 857
Príloha č.6 k vyhláške č.110/2005 Z. z.

Zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú registrácii


1. Vtáky
Agapornis fischeri – agapornis ružovkastohlavý
Agapornis personatus – agapornis pestrý
Agapornis roseicollis – agapornis ružovohrdlý
Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý
Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý (červenokrídly)
Dendrocygna arborea – kačica stromová
Forpus coelestis – papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus – papagájik vrabčí
Myiopsitta monachus – klinochvost mníší
Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý
Neophema elegans – tráviar olivový
Neophema chrysostoma – tráviar modročelý
Neophema pulchella – tráviar tyrkysový
Neophema splendida – tráviar nádherný
Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý
Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý
Padda oryzivora – ryžovník sivý
Platycercus adelaidae – kríženec druhov P. elegans a P. flaveolus
Platycercus adscitus – rozela šafranová
Platycercus caledonicus – rozela žltobruchá
Platycercus elegans – rozela bažantovitá
Platycercus eximius – rozela pestrá
Platycercus flaveolus – rozela bledožltá
Platycercus icterotis – rozela žltolíca
Platycercus zonarius – rozela žltokrká
Polytelis alexandrae – kráľčik modrotemenný (Alexandrin)
Polytelis anthopeplus – kráľčik horský (dymový)
Polytelis swainsonii – kráľčik nádherný (Barrabandov)
Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý
Psephotus varius – speváčik mnohofarebný
Psittacula alexandri – ladniak (alexander) ružovoprsý
Psittacula cyanocephala – ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)
Psittacula eupatria – ladniak (alexander) veľký
Psittacula krameri – ladniak (alexander) malý
Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý
Streptopelia decipiens – hrdlička
Streptopelia roseogrisea – hrdlička chichotavá
Streptopelia semitorquata – hrdlička polmesiačiková
Streptopelia senegalensis – hrdlička senegalská
Streptopelia vinacea – hrdlička.

Cites011

30.5.2017 14:03
Cites011

XXX.XXX.197.191

Ďakujem, no ja neviem či sú nejaké zmeny a ako to všetko funguje, tak preto sa pýtam.

serge

30.5.2017 15:01
serge

XXX.XXX.7.57

Rozumiem, tiež sa nevyznám vo všetkom, preto som to smeroval aj na ostatných kolegov chovateľov.

30.5.2017 15:59
Querido

XXX.XXX.66.162

Ano na niektore vtaky zo skupiny cites B je udelena vynimka, vid zoznam vyssie, nemusia sa kruzkovat, ani viest druhova karta ani nahlasovat na urade, ale aj tak ich vacsina kruzkuje kvôli prehladu - je to taky obciansky preukaz papagaja. PS na kakarika je tiez asi udelena vynimka ale to som si neni uplne isty treba zavolat na urad.

serge

30.5.2017 16:06
serge

XXX.XXX.7.57

Práve pri tom kakariki si nie som istý, uvedený zoznam platí už roky a nenatrafil som na novší. Krúžkovať alebo čipovať je vhodné jednoznačne všetky papagáje, aj ktoré sa nemusia.

31.5.2017 22:23
Moudivláček

XXX.XXX.37.245

serge napsal(a):
Práve pri tom kakariki si nie som istý, uvedený zoznam platí už roky a nenatrafil som na novší. Krúžkovať alebo čipovať je vhodné jednoznačne všetky papagáje, aj ktoré sa nemusia.

Kakariki není třeba evidovat nikde.
Klidně si moji informaci ověřte z kompetentních dokumentů.

serge

1.6.2017 15:50
serge

XXX.XXX.7.57

Pane Moudivláček, správne píšete. Kakariki ma zmiatli, odjakživa ich radím medzi papagáje ako napríklad rozely pestré alebo papagáje horské - teda bez akejkoľvek registrácie. K dispozícii je aj nový zoznam legislatívy platnej v SR, no ten vniesol do problematiky ešte viac zmätku, nakoľko sa v ňom nenachádza kakariki červenočelý, iba kakariky žltočelý a pôvodne poddruh kakariki žltočelý chathamský ako samostatný druh kakariki smaragdový. Nezmyselné slovenské oficiálne názvoslovie celú vec ešte viac komplikuje.
Pokiaľ sa nemýlim, tak napríklad alexander malý patrí do CITES III / skupina C. Potom andulky a korely nie sú zaradené do žiadnej kategórie CITES, resp. skupiny ES. Kam zaraďujete kakariki Vy? Ďakujem za vecné príspevky a prikladám aktuálny zoznam.

Strana 414 Zbierka zákonov č.47/2013 Čiastka 14
Príloha č.6 k vyhláške č.110/2005 Z. z.


Zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia
na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré nepodliehajú registrácii


1. Druhy zaradené do prílohy D osobitného predpisu12b)
2. Druhy uvedené v prílohe X osobitného predpisu13)
3. Vtáky
Agapornis canus – agapornis sivý
Agapornis fischeri – agapornis akáciový (agapornis ružovkastohlavý)
Agapornis nigrigenis – agapornis čiernolíci
Agapornis personatus – agapornis pestrý
Agapornis taranta – agapornis tmavokrídly
Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý
Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý
Barnardius zonarius – rozela žltokrká
Bolborhynchus lineola – papagájik pásikavý
Cyanoramphus auriceps – kakariki skákavý (kakariki žltočelý)
Cyanoramphus forbesi – kakariki smaragdový
Dendrocygna arborea – stromárka veľká (kačica stromová)
Forpus coelestis – papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus – papagájik vrabčí
Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly
Forpus xanthops – papagájik žltolíci
Lathamus discolor – loriovec lastovičí (loriovec lastovičkovitý)
Myiopsitta monachus – mních zelený (klinochvost mníší)
Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý
Neophema elegans – tráviar olivový
Neophema chrysostoma – tráviar modročelý
Neophema pulchella – tráviar tyrkysový
Neophema splendida – tráviar nádherný
Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý
Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý
Lonchura oryzivora – ryžovník sivý
Platycercus spp. – všetky druhy rodu rozela
Poephila cincta cincta – amadinka krátkochvostá (pásovník krátkochvostý)
Polytelis spp. – všetky druhy rodu kráľčik
Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý
Psephotus varius – speváčik pestrý (speváčik mnohofarebný)
Psittacula alexandri – alexander ružovoprsý (ladniak ružovoprsý)
Psittacula cyanocephala – alexander pestrý (ladniak pestrý)
Psittacula eupatria – alexander veľký (ladniak veľký)
Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý
Pyrrhura frontalis – klinochvost hnedosluchý (pyrura hnedouchá)
Sarkidiornis melanotos – hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá).

serge

1.6.2017 16:29
serge

XXX.XXX.7.57

Mne z toho všetkého vyplýva fakt, ktorý som písal na začiatku, že kakariki červenočelý aj žltočelý spadajú do CITES II / skupiny B, no podľa prazvláštnych slovenských zákonov iba kakariki žltočelý nemusí byť registrovaný. Chcem len upozorniť, že pojednávam čisto v teoretickej rovine, v praxi som sa nikdy s registráciou kakariki nestretol. No nebol by to prvý zákon (resp. vyhláška) postavený na hlavu.

11.11.2018 09:40
Somorova

XXX.XXX.177.16

Prajem pekny den, mam zaka konga. Je to domaci maznacik. Mam k nemu doklad o registraci od predavajuceho velky krtis. Byvam v nitre postacuje mat iba tuto registraciu alebo mam mat este nejaku inu? Alebo este aj nejake ine doklady? Nerozumiem tomu. Dakujem za kaxdu radu

Přidejte reakci

Přidat smajlík