Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Praktické tipy pro chovatele IX.
Sdílet:

Praktické tipy pro chovatele IX.

Nemoci nervového systému

Onemocnění nervového systému se vyskytuje u ptáků právě tak, jako u savců a u lidí, v různých formách a z různých příčin. Diagnóza a léčení staví chovatele i veterináře často před neřešitelné problémy. Vyhlídky na uzdravení bývají velice nízké. Zvyšování teploty u těchto nemocí na rozdíl od jiných, jak víme, nelze zde doporučit. Snadno stravitelné a na bílkoviny bohaté krmivo s vysokým obsahem vitamínů a s dostatečným přísunem minerálií, může uzdravení podpořit. Podáváním antibiotik lze předcházet případným bakteriálním komplikacím.

Především pohybové poruchy, ochrnutí, křeče a odchylky od normálního chování, vedou k podezření na onemocnění nervového systému. Nejen chyby ve výživě, ale především nedostatek vitamínů E, A a zvláště vitamínů B-komplex, mohou být příčinou uvedených poruch.

Mnozí chovatelé měli již možnost se při své každodenní práci setkat s případy, kdy některý nově zakoupený nebo jimi odchovaný papoušek začal náhle nejistě létat, často minul bidlo nebo narážel nekontrolovaně na stěny klece či pletivo. Potom došlo ke stáčení hlavy, dostavily se křečovité záškuby, papoušek padal z bidla a na zemi se pak začal točit nebo běhal dokolečka, zváště pak, když ke kleci přistoupila některá osoba, aby ptáka zblízka pozorovala. Někteří postižení jedinci zakrátko hynuli, ale jiní přežívali i několik let a dokonce byli schopni rozmnožování. Pokusně dostávali i extrémně zvýšené dávky zmíněných vitamínů jednotlivě i v kombinaci v krmenbí, v míchanici nebo pitné vodě, ale k úplnému uzdravení nedocházelo.

Postižení papoušci byli chováni ve společnosti jiných druhů papoušků starších jednoho roku a nikdy nedošlo k přenosu onemocnění. Zbytky krmení a trus nemocných ptáků byly po delší čas zkrmovány slepicím a ani ty neonemocněly neurotickou anomálií. V Holandsku se podařilo od takto postižených ptáků získat virus, který pak byl pokusně podáván zdravému jedinci. Vyvolat onemocnění se však nepodařilo.

Ze zkušeností chovatelů /cizí: Hoppe, Zwart/ i veterinárního pracoviště /dr. Kronberger/ nepochybně vyplývá, že se skutečně jedná o avitaminózu.

S použitím dat z knihy "Krankheiten der Vögel"

od dr. Kronbergera

Zkušenosti s léčením poruch jater

Na toto závažné téma napsal do časopisu Gefiederte Welt 1/98 krátké pojednání chovatel DOZAUER. Snad by mohlo téma zajímat i naše čtenáře.

V únoru 1997 si D. koupil samici kanára. Po několika týdnech si všiml, že pták má načepýřené peří a není již tak čilý jako byl dříve. Při bližší prohlídce zjistil, že má zduřelé břicho a při pravém okraji prsní kosti má modro fialovou jaterní skvrnu. Dýchání měl kanár narušené nedostatečným přísunem kyslíku do tkáně, měl průjem s trusem zbarveným do žluta.

Pták byl umístěn do samostatné klece vyhřívané infralampou. Z krmení byly vyřazeny tuky a bílkoviny a zvýšen byl podíl glycidů a také dávky vitamínů, zvláště B-komplex. Jako prevence k léčení jaterních poruch se osvědčily především aminkyseliny metionin a cholin. Účinná je také tinktura z ostropestře mariánského / druh bodláku/ v množství 10 kapek na 40 ml vody, která čistí játra. Zde považuji za nutné připomenout, že na očištění jater /i dalších důležitých orgánů/ od škodlivin je vhodný "jaterní čaj", jehož významnou složkou je naše známá rostlina - lopuch větší.

Bylinnou směs si připravíme za dvou dílů kořene lopuchu, listů kopřivy a pampelišky /smetánky/ a jednoho dílu jitrocele. Spaříme polévkovou lžíci bylinek ve čtvrt litru vroucí vody a poté necháme 15 minut vyluhovat. Tento čaj je možno podávat pouze 10 dnů, pak musí být větší přestávka, aby nedocházelo ke zbytečnému vylučování látek pro organismus prospěšných.

Dozauer dále ptákovi dával Dextropur-plus /hroznový cukr s vitamíny/, hotové kondiční krmivo, v obchodě kupoval léčebnou zeminu, dřevěné uhlí, krmné vápno. Kanár vše dobře konzumoval. Když ani po čtyřech týdnech nedocházelo ke zlepšení jeho stvu, byl dlouhodobě nasazen jaterní přípravek ANIMIN.

D. píše, že jaterní poruchy jsou u ptáků časté a jsou způsobovány krmivem, narušeným plísněmi, nebo příliš vysokou nabídkou na tvrdo vařených vajec v míchanici a také zrnin s vysokým obsahem tuku / semenec, nigr, kukuřice aj./.

A ještě o jedné zajímavosti se chovatel zmiňuje. V letních měsících dává svým ptákům listy léčivé byliny kostivalu lékařského. Ptáci o ně mají stále zájem. Účinnou látkou je alantoin, důležitý pro tvorbu buněk. Obsahuje také mangan, fosfor, vápník aj. Kostival se k ošetřování zvířat běžně používá a s léčením se dociluje mnoho dobrých výsledků.

Poznámka: V dosavadní praxi jsem se s možností využívat kostivalu lékařského v chovech ptáků ještě nesetkal. Lodyhy a listy jsou hustě pokryté jemnými chloupky. Obával bych se, že by mohly ptákům škodit. Má-li některý z našich čtenářů s kostivalem praktické pozitivní zkušenosti, prosím, aby o tom podal do redakce zprávu. Děkuji. R.V.

Pozor na drchničku!

Od jara do podzimu nabízí naše příroda mnoho druhů rostlin, kterými můžeme obahacovat jídelníček našich ptáků. Mezi nimi zaujímá jedno z předních míst ptačinec žabinec /Stellaria media/, který každý chovatel velice dobře zná.

Chci upozornit na drobnou rostlinku, která se žabinci velice podobá. Jmenuje se drchnička rolní /Angallis arvensis/. Má plazivý růst, drobné kvítky jsou červené. Řidčeji se vyskytuje drchnička modrá /A.caerulea/, která kvete modře.

Jedná se o hojný plevel na polích a úhorech, od nížin do podhůří. Proč se o těchto rostlinkách zmiňuji? Rostlinka je pro ptáky jedovatá!!! Proto při sběru žabince dejte pozor, abyste jej nezaměnili za drchničku.

Je nutno dodat, že dříve se používala drchnička jako léčivka. Obsahem flavonoidů, tříslovin a saponinu sloužila v homeopatii při potížích jaterních a žlučových.

Odpovídáme na dotazy

Chovatelé, kteří čtou pozorně zahraniční časopisy si všimli inzerátů, které nabízejí

1/ Mehlwürmer - 2/ Buffalos - 3/ Zophobas morio
ad 1/ jedná se o larvy potemníka moučného /moučné červy/
ad 2/ jedná se o plesnivce obilního - o obou bylo již ve Fauně psáno
ad 3/Zophobas morio /české jméno nemá/ - jedná se o neotropického potemníka, poněkud podobného střevlíkům. Chová se i u nás. Jeho larvy jsou asi 6 cm dlouhé, jsou velice podobné moučným červům.

Chov těchto brouků není snadný, vyžaduje trvale určitou vlhkost. Jako substrát se do chovné bedny dává ztrouchnivělé dřevo nebo drť z něj, mírně vlhké. V takových podmínkách podávaná potrava rychle plesniví a do substrátu se dávají roztoči, kteří chov zlikvidují.

V SRN se prodává 1 kg Zophobas morio za 48,5 DEM. U nás na burzách odpovídá cena náročnosti chovu. 1 kus stojí Kč 5,- /r.1991/. Tyto údaje mi poskytl dr. P. Pecina, CSc.

Zdravotní prevence v chovu

Je ji třeba chápat jako celý komplex různých opatření, která musí zahrnovat jak otázky chovatelské, tak i otázky výživy. Právě zde je obrovské pole působnosti pro ochranu zdraví ptáků, včetně napájení i pro otázky hygieny. Všechno je v rukou chovatele.

Nedaří-li se uvedené realizovat, nastává nenormální stav. Příčiny lze spatřovat v nevhodném umístění ptáků /velikost klecí a voliér, jejich uspořádání/, v přípravě nevhodného krmení a jeho doplňků, příliš častým zasahováním do života ptáků, stresy z častého přemisťování, zvláště přesunů do jiných chovů, nedostatečné udržování pořádku, časté změny teplot a vysoká relativní vlhkost v chovatelském zařízení, nedostatečné provádění karantén u přímo dovezených nebo z dovozu pocházejících ptáků atd. atd.

Je nepochybné, že neexistují chovatelé, kteří by neměli ztráty, ačkoliv to velmi rádi prohlašují. Někdy zdůvodňují příčiny úhynů podle svého, bez laboratorních vyšetření, což lze považovat za nezodpovědné. Totiž někdy ani odborná vyšetření nedávají uspokojivou a jednoznačnou odpověď o příčině úhynu.

Je třeba důrazně připomenout, že drůbež nejsou exoti, i když zde samozřejmě určité společné a příbuzenské vztahy jsou. Toto se zde uvádí především proto, že mnoho přípravků a léků, které se používají v chovech ptáků, bylo vyvinuto pro drůbež a na ní také byly tyto přípravky testovány. Bude-li chtít chovatel ptáků kterýkoliv z takových přípravků na exotech vyzkoušet proto, že jejich složení /např vitamíny/ slibuje být přínosem, bude nutně muset pro zamýšlený účel přípravek zkoušet postupně. Kdyby se to tak nedělo, bylo by zcela neodpovědné tvrdit, že to či ono je lepší.

V zájmu prosperity českého chovatelství je provádění důsledné zdravotní prevence v chovech nutné a to za všech okolností.

Autor textu: (FA)
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru