Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Ruční krmení
Sdílet:

Ruční krmení

Firma Kaytee zjistila, že téměř polovina chovatelů používá doma připravované směsi pro ruční krmení. Než se objevil exact Hand Feeding, nebyla ve vedoucí pozici na trhu žádná prověřená řada komerčních směsí pro ruční krmení. Firma Kaytee otestovala exact Hand Feeding u více než 2 000 ručně krmených ptáčat více než 50 ptačích druhů. V současné době pokračuje rozšířené testování na hejnu firmy Kaytee s více než 100 druhy. Aby byla zajištěna bezpečnost vašich ptáků, každá šarže je testována v Centru pro výzkum ptactva firmy Kaytee, největším zařízením svého druhu na světě. 

Exact Hand Feeding

Exact Hand Feeding je základním kamenem systému exact. Krmení ptáčete produktem exact Hand Feeding od počátku usnadňuje jeho odstavení při zkrmování exact Adolescent a zajišťuje správnou výživu v jeho životě. exact Hand Feeding zajišťuje výživu ptáčat v nejkritičtějších obdobích jejich života: od vylíhnutí, přes opeřování a odstavení, kdy se jejich tělesná hmotnost během několika týdnů zdvojnásobí až ztrojnásobí.

exact Hand Feeding je vyvážená kompletní směs, která podporuje rychlejší růst ptáčat, dřívější odstav a lepší vývoj, jasnější vybarvení peří ve srovnání s mláďaty krmenými domácí směsí. Vysoký obsah živin ve směsi exact Hand Feeding redukuje nutnost krmit během noci a pokud se správně používá, nezpomalí natravování a pohyb ve voleti.

exact Hand Feeding All Baby Birds je sestavena na vědeckém základě tak, aby poskytla vyváženou výživu pro mláďata a eliminuje tak náhodné pokusy k dosažení správné výživy. Není třeba podávat další vitamínové nebo minerální doplňky. Zkrmování směsi exact Hand Feeding dodává ptáčatům všechny správné živiny potřebné k zajištění vynikajících podmínek a výborného zdraví. 

Přestože to není nutné nebo doporučované, můžete ovoce a zeleninu (v pasírované podobě) přidávat ke směsi exact Hand Feeding za předpokladu, že množství tohoto doplňku nepřekročí 20 % celkového objemu krmení.

Krmivo exact Hand Feeding Macaw pro papoušky ara bylo vyvinuto na základě výsledků studií Centra pro výzkum ptactva, které ukazují, že pro ary, eclectus a papoušky vějířové je vhodnější varianta se zvýšenou energií. Přizpůsobením obsahu bílkovin, vitamínů a minerálů zajišťuje exact Hand Feeding Macaw pro papoušky ara ideální růst a opeření díky zvýšenému podílu energie a mastných kyselin. 

Krmení ptáčat směsí exact Hand Feeding

Začněte krmit své ptáče směsí exact Hand Feeding od chvíle, kdy se vylíhlo nebo kdy bylo odebráno z hnízda. Ujistěte se, že postupujete přesně podle návodu. Návody přiložené ke každému balení směsi exact Hand Feeding jsou nejkompletnější v tomto oboru. (Firma Kaytee dodává také video o ručním krmení, které detailně zachycuje úspěšné ruční krmení.). Tak jako při každé jiné práci, i zde je nutné mít správné nástroje. Budete potřebovat váhu s rozlišením na gramy, stříkačky ke krmení, vnější tepelný zdroj jako např. umělou líheň nebo akvárium s vyhřívanou podložkou, papírové ručníky, záznamník a desinfekční prostředek. Exact Hand Feeding se snadno připravuje a používá, ale je zde několik důležitých požadavků, které je potřeba mít na paměti. Pokud se exact Hand Feeding míchá s horkou vodou, okamžitě vzniká směs s nízkým obsahem bakterií. 

Při přípravě krmení dodržujte následující tabulku. Množství se mění v závislosti na věku mláděte.

Stáří

(dny)

ObjemHmotnost
exact Hand Feedingvodaexact Hand Feedingvoda
vylíhnutí – 2 dny1 díl6 dílů8 %92 %
2 – 5 dní1 díl3 díly16 %84 %
5 dní – odstav1 díl1,5 – 2 díly25 – 30 %75 – 70 %

Je velmi důležité, aby bylo krmení připravováno podle návodu.

Míchejte exact Hand Feeding pouze s čistou nekontaminovanou horkou vodou. Pokud si nejste jisti kvalitou vody, vždy ji nejdříve převařte po dobu minimálně 10 minut. Ve vašem vodovodním kohoutku mohou být obsaženy bakterie, takže by bylo vhodné vodu otestovat nebo použít vodu hygienicky balenou.

Použijte čistou a vydesinfikovanou nebo vyvařenou nádobu a směs smíchejte s horkou vodou (asi 50 °C), důkladně zamíchejte a nechejte odstát asi 1 minutu. Před krmením ochlaďte směs na 40 – 42 °C. Ideální by bylo teplotu změřit nebo ji vyzkoušejte na hřbetu zápěstí jako při přípravě dětské stravy.

Po dosažení věku 5 dní by krmná směs měla mít pudinkovou konzistenci. Před krmením dobře promíchejte. exact Hand Feeding má určitou kapacitu vázat vodu. Jakmile se tato naplní, další přidávaná voda bude mít tendenci se oddělovat jako při směsi v poměru 1 : 6.

V tomto raném věku nevznikají problémy, protože krmení je hydratované a normálně prochází traktem. Jen směs před krmením dobře promíchejte, abyste zabránili oddělení krmiva a vody. 

Velké dávky krmiva mohou být v případě nutnosti ohřáté v mikrovlnné troubě. Krmivo ohřívejte pomalu při nízkém stupni a často míchejte, aby nevznikaly horké žmolky. Při ohřevu v mikrovlnné troubě krmivo zakryjte, aby nedocházelo ke ztrátě vlhkosti. Věnujte velkou pozornost důkladnému míchání, aby nevznikaly horké žmolky a nedošlo k případnému popálení volete. Jako obvykle směs před krmením zchlaďte na přibližně 40 °C.

Krmení by mělo probíhat pravidelně tak, aby se vole ptáčete mezi krmeními téměř nebo úplně vyprázdnilo.

Je důležité vyhodit všechnu nezkrmenou směs po každém krmení, aby se zabránilo nárůstu bakterií. Pro každé krmení připravujte čerstvou směs.

Pro krmení každého ptáčete používejte čistou a vydesinfikovanou stříkačku, lžičku nebo trubičku. V ideálním případě by měla být pro každé mládě použita vlastní stříkačka, aby se zabránilo případnému rozšíření nemoci. Nejlepší jsou plastové stříkačky, které jsou levné a mohou se vyhazovat. Vždy se ujistěte, že před použitím byly všechny nástroje vydesinfikovány. 

Důležitá poznámka

Je nesmírně důležité, abyste při krmení vždy dodržovali následující postup. Vždy vytlačujte krmení tak, že umístíte stříkačku na levou stranu zobáku a přímo proti pravé části hltanu. To je místo, kde je jícen trávící trubice. Pokud umístíte stříkačku na pravou stranu, je namířena přímo proti dýchací trubici a krmivo by mohlo být vdechnuto. Je také možné umístit stříkačku na střed zobáku, aby nedocházelo k jeho křivení.  Nejlepší je vytlačovat krmivo podle reakcí ptáčete (rytmický houpavý pohyb). To snižuje pravděpodobnost vdechnutí krmiva.

Mládě krmte tak dlouho, dokud jeho vole není pěkně kulaté a u starších jedinců dokud neodmítají další potravu. Obecně lze říci, že každé krmení by mělo představovat objemový ekvivalent odpovídající 10 – 12 % tělesné hmotnosti ptáčete a až 15 % u malých druhů jako jsou např. korely. (Např. mládě o hmotnosti 500 g bychom krmili 50 nebo 60 ml krmiva.) Nepřekrmujte, protože by mohlo dojít ke zvracení a následnému vdechnutí potravy, což může způsobit uhynutí.

Krmivo by mělo být podáváno pravidelně, což umožňuje, aby se vole ptáčete mezi krmeními téměř nebo úplně vyprázdnilo. Tento způsob neumožňuje, aby potrava zůstávala ve voleti příliš dlouho a nezačala se případně kazit. Pokud se doba mezi jednotlivými vyprazdňováními volete najednou prodlouží a činnost volete se zpomaluje, velmi pozorně ptáče sledujte. Pokud se tohle stane, potravu více řeďte nebo ji míchejte s jablečným protlakem. Pokud se stav nezlepší, volejte svého veterináře.

Čištění a péče

Vždy čistěte a desinfikujte všechno vybavení ke krmení a očistěte ptáče od zbytků potravy. Ptáčata potřebují čas, aby si vybudovala dobrý imunitní systém. Jsou vnímavá zejména na baktérie, kvasinky a viry, takže používání správného desinfekčního prostředku a čistota mláděte je nezbytná.

V Centru pro výzkum ptactva firmy Kaytee se střídavě používají dva desinfekční prostředky k čištění, desinfekci a skladování krmících stříkaček. Jedním z nich je syntetický derivát fenolu a druhým je širokospektrální alkalický desinfekční prostředek. Tyto prostředky se střídají po měsíci, takže bakterie a viry si nemohou vybudovat účinnou rezistenci ani proti jednomu z nich. Pokud tyto prostředky nejsou k dispozici, může se použít zředěný roztok bělidla (Savo). Po vyjmutí z desinfekčního prostředku stříkačky vždy pečlivě opláchněte horkou vodou. Rezidua by byla pro ptáčata škodlivá. Chlorhexidin, přestože se běžně používá, není účinným desinfekčním prostředkem pro chov ptáků. 

Zaznamenávání přírůstku a úbytku váhy je nejlepším způsobem k určení problému ještě než bude viditelný. Ptáče važte a zaznamenávejte jeho hmotnost každé ráno před prvním krmením. Jednoduchá váha s gramovou stupnicí, např. kuchyňská váha, je postačující. Zdravé ptáče by mělo přibývat na váze každý den až do zahájení procesu odstavu. Pokud se přibývání zastaví, ale hmotnost se nemění, pečlivě ptáče sledujte. Úbytek hmotnosti znamená problémy a mládě by mělo být ihned vyšetřeno. Kontaktujte svého veterináře. 

I jinak zdravé mládě nemusí přibývat jednoduše proto, že nemá dostatek živin. K tomu může dojít, pokud:

A. krmivo není dostatečně husté (obsahuje příliš mnoho vody),

B. směs je ředěna něčím jiným,

C. mládě není krmeno dostatečně často,

D. mládě nemá při jednotlivých krmeních dostatek potravy.

1. Přechod z jednoho krmiva na druhé může způsobit zažívací problémy a zpomalení činnosti volete. Když převádíte mládě na exact Hand Feeding, nahrazujte původní směs postupně během 48 hodin mícháním obou krmiv. Při rychlejším přechodu je třeba pečlivě sledovat vole.

2. Pro každé krmení připravujte vždy čerstvou směs.

3. Zpočátku krmte každé 3 hodiny, u mláďat nad 15 g od 22.00 do 6.00 krmit nemusíte. Postupně snižujte počet denních krmení na 3 × denně.

Trus je dobrým indikátorem funkce trávení. 

Odstav

Posledním složitým obdobím pro ptáčata je proces odstavení. Během tohoto období, kdy se mládě učí přijímat stravu pro dospělé jedince, prozkoumává okolí a rozvíjí svou schopnost létat, může ztratit až 10 % hmotnosti .

Nabídněte exact Adolescent, exactRainbow nebo exact Breeder v čisté misce jako dodatek

k běžnému ručnímu krmení. Ptáče pomalu začne preferovat novou směs. exact Adolescent nebo Breeder jsou pro období odstavu vhodnější, protože obsahují více živin. Podávejte vždy čerstvou vodu.

Ptáčata krmená exact Hand Feeding snadno přecházejí na exact, protože chuť a složení jsou podobné. Program exact Hand Feeding je vytvořen tak, aby redukoval stres ptáčete i jeho ošetřovatele. 

K dosažení optimální výživy by exact měl představovat minimálně 75 % odstavové diety a diety v dospělosti. Ke zpestření se může podávat směs zeleniny, ovoce, prosa nebo jiných semen.

Odstav je přirozený proces, ale často je to nejtěžší období v životě mladého ptáka, protože se učí jíst stravu pro dospělé a stává se soběstačným. exact Adolescent má unikátní tvary, které podněcují přirozenou zvědavost mláděte a hmatové receptory v jeho zobáku.

· Jakmile začne ptáče prozkoumávat své okolí, nabídněte mu exact Adolescent na misce se zvláštní miskou na vodu a vynechejte prostřední krmení (u menších druhů 45. – 50. den, u velkých 65. den)

· Pokud ptáčeti stačí jedno ruční krmení denně, krmte jej večer, aby mělo celý den na prozkoumá- vání nové potravy. Ráno můžete podat velmi malé množství exact Hand Feeding (ruční krmení)

ke stimulaci chuti k jídlu.

· Navlhčete exact Adolescent vodou nebo ovocným džusem, abyste pomohli mláděti v odstavu. Odstraňte navlhčenou potravu do 4 hodin, abyste zabránili zkažení.

· Nabídněte exact Adolescent na dlani, abyste podpořili zkoušení. Může být také smícháno

s exact Hand Feeding. Tato kombinace může být nabídnuta v misce nebo podávána přímo lžičkou.

Pamlsky, jako Kaytee Spray Millet (proso) nebo malé mno·žství zeleniny nebo ovoce, mohou také stimulovat samostatné krmení, když se podávají s exact Adolescent.

K ohodnocení stádia odstavu jemně zkontrolujte vole ptáka, jestli tam má částečky krmiva jako důkaz konzumace. Pečlivě také kontrolujte trus. Měl by zůstat olivově zelený a stejné konzistence jako když bylo mládě krmeno ručně. Malé množství trusu tmavě zelené barvy obecně naznačuje nedostatek potravy v trávícím traktu. Pokud k tomu dojde, pokračujte v ručním krmení nebo podle potřeby zvyšte jeho množství. Odstavovaná ptáčata obecně ztrácejí asi 10 % své předodstavové hmotnosti.

Následující tabulka uvádí věk při odstavu. Toto období se může lišit o + dva týdny (nebo i více) v závislosti na objemu krmení, zdravotním stavu a jiných faktorech. 

Přibližný věk při odstavu – ukončení ručního krmení
DruhVěk při odstavu (týdny)DruhVěk při odstavu (týdny)
Ara (střední, velký)16Amazonek10
Kakadu (bílý, molucký)12 – 14Papoušek mníší10
Ara (malý)12Alexander10
Papoušek šedý (žako)12Aratinga8 – 10
Eclectus12Korela7 – 8
Amazoňan12Papoušci5 – 6
Autor textu: Ing. Bohumír Šimerda
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru