Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Mezinárodní 66. mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů (7. - 9.1. 2002)
Sdílet:

Mezinárodní 66. mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů (7. - 9.1. 2002)

Tato vrcholná soutěž se letos konala v hutnickém městě Třinci. Zde má chov kanárů dlouholetou tradici.

Historie chovu kanárů

Už naši pradědové chovali tyto ptáčky v klecích. Nejstarším chovatelským směrem je chov zpěvných kanárů. U nás jsou chováni kanáři harcští - neboli dutopěvci.

Tento kanár se vyznačuje dutě znějícím, hlubokým a pomalu přednášeným zpěvem, chybný je příliš hlasitý projev a zpěv plný rušivých ostrých a vysokých tónů. Tento směr šlechtění vznikl v německém pohoří Harc. Zde patřila klícka s kanárem k výbavě horníků při práci v dolech. Kanáři totiž svým chováním upozorňovali horníky na zvýšené koncentrace důlních plynů - tím byli pro ně nepostradatelní. To bylo v 19. století a hlavně pak v jeho třetí čtvrtině, kdy se šlechtění věnoval horník Trude ze Sankt Andreasbergu, jemuž jsou připisovány hlavní zásluhy o vznik plemene.

Velkého pokroku především v hloubce a přednesu túr dosáhl v devadesátých letech 19. stol. chovatel Seifert z Drážďan, který vyšlechtil významný kmen, který se dostal na přelomu století k nám.

Průběh konání MS v Třinci

Chovatelé kanárů musí se svými zpívajícími miláčky projít místními i okresními soutěžemi a jen ti opravdu nejlepší si mohli změřit své síly na 66. mezinárodní soutěži ve zpěvu kanárů.

Naši chovatelé již počtvrté uspořádali MS v Třinci. Tato soutěž se konala v prostorách středního odborného učiliště, které vybudovaly Třinecké železárny za účelem rozvoje výroby a odborného vzdělávání mladých pracovníků.

Členové výstavního výboru přidělili jednotlivým soutěžním kolekcím čísla. Los určil, v jakém pořadí budou kolekce zpěvných kanárů hodnoceny. Kolekce jsou vždy sestaveny ze čtyř kanárů - samečků (r. 2001). Soutěž je anonymní. Soutěžily kolekce ze Slovenska, z ČR a z Polska.

Porotu tvořili tito posuzovatelé:
Horst Buchhorn - SRN
Slawomir Komar - Polsko
Vladimír Kubík - SR
RNDr. Pavel Pivoňka - ČR
Garantem za ČR byl pan Miroslav Novák a za SR pan Jozef Petráš.

Výstavní výbor pracoval v tomto složení:
Josef Sikora - předseda Karel Hojdysz - jednatel
Gustav Sikora - pokladní Jan Šurman - člen
Stanislav Walach - hospodář Karel Rakowski - člen
Ing. Milan Sikora - člen Vladislav Gryga - člen

Všem patří vřelé poděkování.
Výsledková listina 66. MS ve zpěvu kanárů - Třinec 2002

Výsledky

PořadíBodyChovatelStátTitul
1.358,5František FraněkČRMezinárodní mistr a mistr ČR
2.355,5Vladimír ExnerČRII. ČR
3.355Jiří VrňataČRIII. ČR
4.352,5Ing. Ernest ZmetákSRmistr SR
5.351,5Zdeněk DobrovolnýČR 
6.351,5Mojmír KračmarČR 
7.351Miloslav JaníčekSRII. SR
8.350Marek PetrášSRIII. SRSoutěž organizací:

1.Bratislava1049 bodůSR
2.Martin1047 bodůSR
3.Havlíčkův Brod1032,5 boduČRMistři mezinárodní mistrovské soutěže ČR a SR

1994Jozef KročkaSR360 bodů
1995František FraněkČR360 bodů
1996Jozef KročkaSR360 bodů
1997Jiří VrňataČR358 bodů
1998Jan PalaPolsko360 bodů
1999Rudolf ScholzČR360 bodů
2000Josef KozárČR359 bodů
2001Bohumil FáberaČR360 bodů
2002František FraněkČR358,5 boduMistři ČR

1994Jaroslav Hadámek359 bodů
1995František Franěk360 bodů
1996Rudolf Scholz360 bodů
1997JIří Vrňata358 bodů
1998Karel Vavřena360 bodů
1999Rudolf Scholz360 bodů
2000Josef Kozár359 bodů
2001Bohumil Fábera360 bodů
2002František Franěk358,5 boduMistři SR

1994Jozef Kročka360 bodů
1995Miroslav Jankovič359 bodů
1996Jozef Kročka360 bodů
1997Jozef Štefanovič355 bodů
1998Svetozár Herman356 bodů
1999Miroslav Jankovič359 bodů
2000Miroslav Jankovič358 bodů
2001Jozef Petráš356 bodů
2002Ing. Ernest Zmeták352,5 bodu


Cílem je též ukázat široké veřejnosti výsledky práce chovatelů a předvést nejlepší kanáry naše i zahraniční. Neméně důležité je také ukázat, jak hluboký a estetický zážitek má takováto akce.

Autor textu: Jaromír Szebesta
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru