Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Chov obojživelníků - Mloci
Sdílet:

Chov obojživelníků - Mloci

Salamandra salamandra

Popis:
Je to mlok dlouhý 20 - 25 cm s charakteristickým zbarvením žloutkově žlutých skvrn na černém podkladu. Rozmístění a tvar skvrn je přísně individuální.

Areál:
Vyskytuje se ostrůvkovitě na rozsáhlém území od střední Evropy směrem na jih až do severozápadní Afriky a směrem na východ až do západní části Iránu v Asii.
Biotop:
Miluje chladné a vlhké biotopy, proto se zdržuje především v tmavých listnatých lesích se zamokřenou půdou a podél drobných stružek a potůčků v hustém podrostu.
Způsob života: K páření dochází na přelomu jara a léta a teprve následujícího roku na jaře klade samička kolem 30 larev dlouhých asi 2,5 cm. Larvy metamorfují za 6 - 7 týdnů a pohlavně dospívají za další 3 roky.

Potrava:
V přírodě i v zajetí jsou jeho přirozenou potravou drobní bezobratlí, ponejvíce červi, měkkýši a larvy hmyzu.

Chov:
Vyhovují jim středně velká, chladná a vlhká terária rozměrů 70 x 40 x 40 cm s deseticentimetrovou vrstvou vlhké lesní hrabanky, dubového listí, kousků mechu a kusem kůry, který slouží za úkryt. Vodní plocha postačí na 1/7 dna. V ubikaci udržujeme teplotu kolem 15 °C, max. 20 °C. Pravidlem by mělo být zimování při 6 - 10 °C po dobu 2 - 3 měsíce. Podle některých informací však nemusí být zimování nezbytné, uvádí se např. že na některých lokalitách s podkladem sutí, kde se udržuje poměrně stálá teplota, je možné zvířata zahlédnout i během naší zimy.

Triturus marmoratus

Popis:
V dospělosti dosahuje délky 12 - 18 cm a tím se řadí k největším představitelům rodu. Jeho tělo je shora tmavě zelené s černým nebo černohnědým mramorováním a středovým hřbetním pruhem, který je u samic a mláďat oranžový, kdežto u samců spíše perleťový. Břicho má tento čolek šedohnědé s drobounkými a nepravidelně rozmístěnými bílými tečkami.
V období rozmnožování se samcům vytváří na hřbetě vysoký kožní lem, který je hladký a proti samicím o poznání vyšší.

Areál:
Čolek mramorovaný žije ve střední a jihozápadní Francii a na téměř celém Pyrenejském poloostrově.

Biotop:
Obývá vlhká a stinná území s dostatečnou možností úkrytu v mechu nebo kořenovém systému rostlin, apod.

Způsob života:
Páří se ve vodě, zpravidla v předjaří. Přibližně v dubnu pak klade samička vejce do shluků vodních rostlin.

Potrava:
Krmíme je obden larvami pakomárů, žížalami a nitěnkami.

Chov:
Pro jeho chov se hodí plastové nebo celoskleněné terárium, kde podíl souše a vody je 1:1. Souš je tvořena hrubozrným pískem s mechovými polštáři a kousky borové kůry. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 20 °C. Zimování ve vlhkém mechu a listí při 8 °C po dobu asi 3 měsíců je bohužel nutné.
Možný je i střídavý chov, při kterém držíme zvířata v ubikaci s podkladem vlhké zeminy, mechem a kůrou a jen malou miskou na vodu. V období rozmnožování je pak přepouštíme do akvárií bohatě zarostlých vodními rostlinami a opatřených plovoucím ostrůvkem.

Autor textu: Vladimír Cerha
Autor fotografií zdroj: Vladimír Cerha
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru