Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Chov obojživelníků: Mločíkovití
Sdílet:

Chov obojživelníků: Mločíkovití

Megophrys nasuta - blatnice rohatá

Popis:
Je to 8 - 15 cm dlouhá žába hnědé barvy, jejíž svrchu zploštělé tělo je ozdobeno boční kožní lištou a růžky na nose a nad očima. To jí dodává vzhled pokrouceného uschlého listu a činí ji v přirozeném prostředí takřka neviditelnou.

Areál:
Pochází z jihovýchodní Asie, kde žije od Thajska směrem na jih po Borneo a Filipíny.
Biotop:
Je druhem horských mlžných lesů, kde se pohybuje po povrchu půdy ve spadaném listí.
Způsob života: Páří se ve vodě, kam také samičky umisťují snůšku.

Potrava:

Přijímají jakýkoliv hmyz a větší bezobratlé, příležitostně uloví i drobné obratlovce, především mláďata jiných obojživelníků, plazů a drobných savců.

Chov:

Pro chov se hodí terária mlžného lesa velikosti 80×40×40 cm s podkladem stále vlhké rašeliny nebo lignocelu. Povrch tohoto substrátu pokryjeme kousky kůry, polštářky mechu a dubovým a bukovým listím. Postačuje mělká miska s vodou. Chceme-li se však pokusit o rozmnožování, musíme chovancům připravit asi 10 cm hluboký vodní bazének o ploše přibližně 20×40 cm. V něm se zvířata páří. Vykladená vajíčka pak přemisťujeme do akvárií určených pro odchov pulců.

Pelobates fuscus - blatnice skvrnitá

Popis:
Celkově šedohnědá žába dorůstající délky asi 8 cm. Její vrchní stranu zdobí větší tmavé skvrny a drobounké červenavé tečky. Břicho má bílé až světle šedé.
Areál:
Žije na většině území Evropy od Francie směrem na východ až do evropské části Ruska.
Biotop:

Skrytým způsobem života žijící druh, který loví zásadně v noci. Den a nepříznivá období roku přečkává zahrabána hluboko v půdě. Upřednostňuje nížiny s hlinitopísčitou půdou.
Způsob života:
Jak už bylo uvedeno, vyznačuje se noční aktivitou. Samičky snáší během dubna až 2000 vajec, která upevňují mezi vodní rostliny. Pulci se z nich líhnou do týdne a metamorfují ve stáří asi 80 dní. To ovšem nemusí být pravidlem a mohou v podobě pulců i přezimovat.
Potrava:
Loví hmyz, plže a červy, vděčně přijímá žížaly.
Chov:
Pro chov se hodí ubikace rozměrů 60×40×40 cm s vyšší vrstvou substrátu, který je tvořen směsí písku a zeminy. Jiné zařízení je zpravidla zbytečné, protože žáby je svým hrabáním zpřevrací a nádrže je pak neustále potřeba znovu a znovu upravovat. Pro období rozmnožování vkládáme na 1/3 plochy 10 - 15 cm hluboký bazének nebo žáby přemístíme do zahradního rybníčku, případně akvária a plovoucím ostrůvkem.

Scaphiopus couchi - blatnice americká

Popis:
Je to žába, dorůstající délky 7 - 9 cm, která má na zeleném základním zbarvení rozloženo černé mramorování. Břišní strana těla je béžová, někdy světle šedě mramorovaná.
Areál:
Vykytují se na jihozápadě USA od Nového Mexika po Kalifornii.
Biotop:
Žijí v poměrně suchých biotopech stepí, kde využívají ve vlhčích částech roku k rozmnožování kdejakou kaluž, vodu zachycenou v příkopech podél cest a sezónní rybníček či jezírko.
Způsob života:
Vlivem svého přirozeného prostředí se přizpůsobily velmi rychlému vývoji, kdy k líhnutí pulců dochází během pár hodin po nakladení a k metamorfóze pak už za 20 až 40 dní.
Potrava:
Živí se hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy.
Chov:
Pro jejich chov se upravují terária s rašelinopísčitým substrátem, vlhčeným úkrytem a fotomiskou na vodu. Denní teploty udržujeme na hodnotách kolem 26 - 28 °C, noční pokles na 20 - 22 °C provázíme porosením celé ubikace. Rozmnožování lze vyprovokovat změnami vlhkosti.

Autor textu: Vladimír Cerha
Autor fotografií zdroj: Vladimír Cerha
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru