Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Chov obojživelníků: Skokanovití - 3.díl
Sdílet:

Chov obojživelníků: Skokanovití - 3.díl

Ingerana baluensis

Popis:
Jsou to 2 - 3 cm dlouhé žabky buclatého vzezření s velkou hlavou. Většinou jsou hnědé s tmavým skvrněním a příčným tmavším proužkem na hlavě v úrovni očí. Na bocích hřbetu mají podélný pruh světlejšího odstínu. Břišní strana spíše špinavě bílá s mramorováním v přední části a na hrdélku. Mohou se však vyskytovat i jedinci s tmavším vrchním zbarvením a s černohnědým podélným pruhem ve středu hřbetu.
Areál:
Zatím zjištěny pouze na Borneu, ponejvíce uváděny z jeho severní části.

Biotop:

Obyvatel pahorkatiny porostlé původním deštným lesem. Zdržuje se v blízkosti vody, žije terestricky.

Způsob života:

O rozmnožování není nic známo.

Potrava:

Loví hmyz a drobné červy.

Chov:

Vzhledem ke své velikosti by mohlo jít o chovatelsky atraktivní druh, bohužel se však prakticky nedováží. Uvažovat pro ně lze akvaterária velikosti 50×40×30 cm s 1/4 plochy vody a zbytkem souše zařízené rašelinou, mechem a vysazenou kapradinou. Jako úkryt vhodně poslouží volně položený kousek kůry.

Limnonectes laticeps

Popis:
Je druhem dorůstajícím délky 2,5 - 4,5 cm. Svrchu spíše hnědá barva je doplněna kresbou nepravidelně se klikatících pruhů a skvrn v odstínech tmavší hnědé, okrové a rezavé až červenavé. Od každého oka k ramennímu kloubu vede světlý proužek. Spodek těla je bílý až šedobílý s šedými skvrnkami. Hrdlo může být bílé i růžové.
Areál:
Vyskytuje se na většině území jihovýchodní Asie, od Indie přes Barmu a Thajsko směrem na jih přes Malajský poloostrov až na Borneo.

Biotop:

Obývá břehové partie stojatých i tekoucích vod v horských pralesích až do 1500 m. n. m.

Způsob života:

O rozmnožování tohoto druhu nejsou hodnověrné údaje. Z příbuzných druhů můžeme zmínit L. blythii, jehož samci lákají samičky do hnízd z kamínků, která vystaví v mělké vodě. Zde pak dochází k páření. U druhu L. malesianus zase dochází k páření v mělké, ale rychle tekoucí vodě. Jednotlivě vykladená vejce jsou pak unášena proudem do níže položených tišin, kde dochází k líhnutí larev.

Potrava:

Všichni zástupci rodu se živí hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy.

Chov:

Pro chov se hodí akvaterária s filtrem čeřenou vodní hladinou na polovině plochy a souší tvořenou lesní hrabankou, mechem a listím. Zařízení doplňují kameny a rostliny. Teplota vody by se měla pohybovat mezi 23 - 25 °C, teplota vzduchu pak mezi 27 - 30 °C.

Phrynoglossus laevis

Popis:
Je to šedohnědě až olivově zbarvená žába dorůstající délky 2 - 5 cm. Její hřbet bývá ozdoben většími tmavšími skvrnami a podél páteře vedoucími světlejšími proužky. Břišní strana bývá žlutavě bílá.
Areál:
Žijí od Malajského poloostrova směrem na jihovýchod přes většinu ostrovů Velkých Sund až po Filipíny.

Biotop:
Jde o druh mokřadů, který žije celoročně v biotopech bažin, na dlouhodobě zaplavených plochách luk a rýžových polí, v rybnících, ale i v pomalu tekoucích potůčcích od nížin do středních poloh hor.
Způsob života:
Množí se pravděpodobně celoročně. Pulci dorůstají délky 5 cm. O délce vývoje údaje chybí.
Potrava:
Požírá jakékoliv drobné bezobratlé živočichy vyskytující se podél vody a nad její hladinou. V přírodě ve velké míře loví dvoukřídlý hmyz.
Chov:
Zřizujeme pro ně akvaterária s větší částí věnovanou vodě. Souš by ovšem ani zde neměla chybět. Denní teploty vzduchu 26 - 29 °C, vody kolem 24 °C.

Autor textu: Vladimír Cerha
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru