Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
O chovu kakadu moluckého
Sdílet:

O chovu kakadu moluckého

Kakadu molucký je největší z bílých kakadu. Jeho délka je 52 cm, váha 780–1100 g. U dospělých jedinců se spolehlivě pozná pohlaví podle zbarvení o...

Kakadu molucký je největší z bílých kakadu. Jeho délka je 52 cm, váha 780–1100 g. U dospělých jedinců se spolehlivě pozná pohlaví podle zbarvení oční duhovky.

Rozšíření:
Molucké ostrovy v Indonésii.
Kakadu molucký je u chovatelů velice oblíbený i když chovat mladé jako domácí miláčky je náročné. Nároky těchto kakadu jsou enormní. Snad stojí za připomínku, že mají zvláště mohutný zobák a potřebují na oštipování stále dostatek vhodných předmětů.

Krmení:
Na příjem potravy je tento kakadu velice vybíravý, ale je ověřeno, že většinu jedinců lze pozvolna naučit přijímat vhodnou vyváženou potravu. Největšího úspěchu v tomto směru se dosáhne, když má chovatel možnosti krmit několikrát denně. Zdá se, že pro soukromého chovatele to nebude snadné, ale v zoo a v ptačích parcích to bude řešitelné.
První ranní krmení má obsahovat směs různých salátů, rozkrájená jablka, hrušky, pomeranče, banány, vojtěšku, mrkev, červenou salátovou řepu, rajská jablíčka, papáje aj. Na doplnění se doporučuje dávat granulovaná krmiva osvědčených značek (např. Kaytee, Pretty Bird, Hagen, aj.). Odpoledne podáváme směs suchých semen, ořechy a vařené boby. Stane-li se, že kakaduové ranní příděl krmiva zcela zkonzumovali, mohou dostat navíc další granule.
 

Hnízdní budky:
K výrobě se doporučuje použití 2 cm silné překližkové desky, rozměry 45×45×80 cm s postranními kontrolními dvířky a uvnitř, pod 20 cm velkým vletovým otvorem, je připevněn kovový žebříček, který usnadňuje ptákům sestup a výstup z budky. Na výstelku se hodí m.j. hrubší hobliny, které je nutno častěji vyměňovat.

Chov:
V porovnání s jinými druhy papoušků nemají kakaduové molučtí časově vymezenou dobu hnízdění. Např. u anglického chovatele při svědomité péči snášely páry kakadu moluckých vejce každý měsíc v průběhu kalendářního roku. Normální snůšky čítají dvě vejce, výjimečně jedno a dokonce tři. S vysezováním začínají kakaduové po snesení prvního vejce. Vejce zahřívají střídavě oba rodiče. Inkubace trvá 28 dnů. Mláďata se klubou v průběhu 48 hodin.
Aby se docílilo několika snůšek po sobě, je nutno vejce odebírat a dávat do líhně. Pro zajímavost, páry, kterým byla vejce odebrána, uskutečnily v průběhu kalendářního roku minimálně ještě další čtyři snůšky. Vylíhlá mláďata váží 14–20 g a jsou porostlá žlutým prachovým peřím, které se ale po několika dnech úplně ztratí. Při normálním hnízdění vyletují mláďata z budky ve stáří 14 týdnů. Při umělém odchovu můžeme v tomto stáří začít s přípravami na odstavování. Někdy trvá odstavování a loudění o potravu o dva měsíce déle.
Kroužkovat kakady molucké uzavřenými ocelovými kroužky můžeme, když mláďata dosáhla 14–20 dnů stáří. Doporučuje se navíc implantovat samostatnému mláděti do prsního svalu mikročip. Je to rozumné preventivní opatření pro případ, že se kroužek poškodí nebo musí být odstraněn z neočekávaného důvodu.
Průběh hnízdění je nutno pravidelně kontrolovat. Jelikož se chovné páry chovají velice agresivně, doporučuje se kontroly provádět tehdy, když oba staří budku opustili.
Při umělém líhnutí se od okamžiku vložení vajec do líhně upraví teplota na 37,4 °C a po uplynutí 25–26 dnů se sníží na 36,6 °C. Relativní vlhkost, která byla dosud udržována na 55 % se po naklubání zvýší na 90 %. Až do naklubání se vejce obracejí několikrát za den střídavým směrem o 180°. K vylíhnutí mláděte dojde v normálním případě po uplynutí 36–48 hodin po prvním zjištěném naklubání. Po vylíhnutí by se mělo nechat mládě 8 hodin v klidu, aby se zotavilo a ochmýření oschlo. Potom se umístí do odchovného boxu, kde bude udržována stálá teplota 36 °C. V rozmezí 3 dnů se teplota vždy o 1 °C sníží. Toto se však řídí podle toho, v jakém stavu a v jaké pohodě se mládě nachází. Pokud jde o krmení, první dávku dostane mládě cca 12 hodin po vylíhnutí. Ke krmení používají zahraniční chovatelé ponejvíce průmyslově vyráběná krmiva zn. Pretty Bird nebo Kaytee, v dávkách podle návodu výrobce.
Dosažení samostatnosti může, v porovnání s jinými uměle odchovanými druhy papoušků, trvat velmi dlouho. Tuto dobu ale můžeme zkrátit tím, že do klece k mláděti přidáme dva až tři další papoušky, aby mezi nimi docházelo k podněcování v činnosti i konzumaci potravy.
Autor textu: Rudolf Vít
Autor fotografií zdroj: Rudolf Vít
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru