Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Přednáškové setkání teraristů a herpetologů v ZOO Ostrava
Sdílet:

Přednáškové setkání teraristů a herpetologů v ZOO Ostrava

Dne 28. 2. 2004 proběhlo v ostravské ZOO setkání plné přednášek, které se točily převážně kolem teraristiky. Ostravská ZOO laskavě poskytla příjemné...

Dne 28. 2. 2004 proběhlo v ostravské ZOO setkání plné přednášek, které se točily převážně kolem teraristiky. Ostravská ZOO laskavě poskytla příjemné prostředí výukového pavilonu, projekční techniku a jméno zaštiťující celou akci. Toto pomohlo otevřít dveře ke zkušeným chovatelům z dalších zoologických zahrad i z privátních chovů. Atmosféra byla spíše vánoční, celá ZOO byla pokryta čerstvou sněhovou peřinou a ani rtuť teploměru nebyla nakloněna teplomilným herpetologům. V přednáškovém sále ale bylo příjemně vytopeno a navíc jsme byli po celý den zásobováni čajem a kávou.

Celý přednáškový maratón odstartoval cestopisnou přednáškou Pavel Senft. Ve svém vyprávění doplněném spoustou fotografií, nás zavedl do vysokých nadmořských výšek Mexika, které měl možnost dvakrát navštívit. Plazů na svých cestách sice mnoho nepotkal, ale nejen teraristikou jest živ člověk. A tak jsme se mohli seznámit s historií i současnou kulturou Mexika a již zmíněnou vysokohorskou turistikou.

Další přednáška byla již čistě teraristická. Jeden z „bardů“ české teraristiky, Petr Behul, v ní popisoval své bohaté zkušenosti s chovem krmného hmyzu ve velkém měřítku. Petr se věnuje především chovu banánových cvrčků, chov doplňuje sarančaty stěhovavými a červy Zophobas. Seznámil nás se svými chovatelskými prostory, chovným zařízením i postupem chovu jednotlivých druhů krmného hmyzu. Velký důraz kladl především na preventivní hygienické opatření jako jediné možnosti udržení zdravého a spolehlivého chovu hmyzu. O spolehlivosti Petrova chovu svědčí především spousta spokojených velkoodběratelů.

Následovala další teraristická kapacita – pan Michal Balcar z brněnské zoologické zahrady. Ve svém povídání pan Balcar přiblížil zkušenosti s chovem Chamaeleo jacksonii v chovu zoologické zahrady. Brněnská ZOO před časem získala zabavenou zásilku pašovaných zvířat. Z počátku nebyl chov příliš úspěšný, především pro nedostatek informací o chovu tohoto horského druhu chameleona. Po úpravě podmínek chovu a nabytí zkušeností se dostavily první úspěchy. V současné době je v ZOO držena již druhá generace zvířat odchovaných v zajetí.

První přednáška Petra Bambouska na tomto setkání se věnovala hroznýšům královským, jeho poddruhům a barevným formám. U barevných forem Petr stručně probral i genetické zákonitosti přenosu sledované barvy na další generace. Největší pozornost věnoval hypomelanicky zbarveným jedincům a jejich úspěšnému odchovu.

„Vyčerpáni“ po dopoledním bloku přednášek, jsme se šli posilnit do restaurace U jelena, kde nás čekal oběd. Po krátké přestávce pokračovali další přednášející.

Odpolední část odstartoval další těžký kalibr. Honzovi Přerostovi se v roce 2003 podařil úspěšný odchov Varanus acanthurus. Povídání bylo bohatě ilustrované fotografiemi a tak jsme mohli nakrátko nakouknout do terárií, inkubátoru a seznámit se s těmito malými varánky. Honza svým popisovaným postupem dokázal odchovat mláďata od dvou chovných samic, při více snůškách během sezóny. Kromě chovatelských postupů jsme mohli na fotografiích vidět i různé barevné fáze Varanus acanthurus.

Z vědecké stránky nejerudovanější byla přednáška Michala Slobody o kokcidiových infekcích u chameleónů jemenských: základní vývojový cyklus kokcidií, dva druhy nalézané u Chamaeleo calyptratus, metody diagnostiky, patogenita kokcidií, možné terapie – to vše byl velmi hutný teoretický úvod do problematiky. Po tomto úvodu nás Michal seznámil s praktickou aplikací, vyšetřením a následnou úspěšnou terapií ve velkochovu chameleonů jemenských. Vzhledem k množství chovatelů těchto populárních chameleonů to byly velmi přínosné informace.

Původně sice neplánované, ale velice vítané, bylo seznámení Romana Zajíčka z Agentury ochrany přírody s tím, co nového nás čeká v problematice CITES po vstupu do Evropské unie. Pan Zajíček se tomuto tématu věnuje profesionálně, za AOP se podílel na tvorbě nově schváleného zákona implementujícího směrnici EU do našeho právního řádu a připravované prováděcí vyhlášky. Jeho povídání proto bylo velmi fundované a díky Romanově podání i poutavé.

Druhá přednáška Petra Bambouska byla cestopisná. Poutavým povídáním, doplněným spoustou fotografií a dokonce i zvukovými záznamy hlasů ptáků, nás Petr zavedl do Kostariky. Provedl nás křížem krážem touto, nejen z přírodovědného hlediska, velmi zajímavou zemí. Kromě poutavého vyprávění, které Petr ovládá, vynikala tato přednáška množstvím a především kvalitou fotografií. Bylo vidět, že fotografování je Petrovou další velkou zálibou.

Poslední přednášející byla Zuzana Mašatová ze ZOO Jihlava. Ve svém povídání se věnovala chovu a odchovu Heloderma s. suspectum. Hned v počátku prezentace selhala moderní výpočetní technika a Zuzka musela vyprávět z „voleje“ bez podkladů a promítání fotografií. I přes tento handicap byla přednáška sledována v naprostém soustředění všech posluchačů. Byli jsme seznámeni s celou historií chovu těchto ještěrů v ZOO. Od pořízení prvních mláďat, chovné zařízení, přes doplňování skupin, deponace, po první zkušenosti s odchovy. Zajímavé byly i plány jihlavské ZOO do budoucna.

Přednáška o korovcích byla na tomto setkání poslední, a tak jsme se začali plní dojmů rozcházet domů. Ti, kdo měli zájem, ještě chvíli pokračovali v diskuzích nad pivkem v restauraci U jelena.

Jako první „zkušební“ ročník, dopadlo toto setkání nad všechna očekávání dobře. Úspěch byl tak veliký, že o tomto setkání přinesly zprávy i ostravské noviny. Za to vše znovu díky všem přednášejícím a Kubovi Karáskovi s Petrou Kalužovou, kteří se nebáli celou akci zorganizovat. Po úspěšném průběhu prvního ročníku jsme se rozhodli v této akci pokračovat. Na poslední víkend v únoru 2005 připravujeme druhý ročník Přednáškového setkání teraristů a herpetologů v ZOO Ostrava. Tímto bych se rád obrátil na všechny, kteří by chtěli přispět svou přednáškou k obohacení programu.

Autor textu: Jiří Hošek
Autor fotografií zdroj: Jiří Hošek
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru