Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Pro chovatele barevných kanárů
Sdílet:

Pro chovatele barevných kanárů

Tak jako jiné roky, tak i letos 14. října budou chovatelé exotického ptactva a mezi nimi i chovatelé barevných kanárů, obesílat výstavu EXOTA v Olomouci. Na neustálé potíže s pojmenováním barevných kanárů a tím i špatné zařazení v katalogu, si stále stěžují chovatelé a organizátoři výstavy. Z těchto důvodů si dovoluji uvést výstavní třídy pro barevné kanáry dle zatím platného standardu.

Výstavní třídy pro barevné kanáry

Skupina: I lipochromoví (světlí)
Třída: 1 bílí
1/1 dominantní bílí
1/2 recesivně bílí
1/3 bílí červenoocí – albino (v pořadí 1, 2)

2 žlutí
2/1 žlutí intenzivní (A)
2/2 žlutí neintenzivní (B)
2/3 slonově žlutí A+B
2/4 žlutí červenoocí – lutino (v pořadí 1, 2, 3)

3 červení
3/1 červení A
3/2 červení B
3/3 růžoví A+B
3/4 červení červenoocí - rubino (v pořadí 1, 2, 3)

4 mozaikoví
4/1 žlutí mozaikoví (CI + CII)
4/2 červení mozaikoví (CI+CII)
4/3 červenoocí mozaikoví (v pořadí 1, 2)

Skupina: II melaninoví (tmaví)
Třída: 5 melanin klasický
5/1 dominantní běločerní, dom. běloachátoví, dom. bělohnědí, dom. běloisabeloví (a, b, c, d), recesivní bělo – a, b, c, d
5/2 žluto – a, b, c, d A+B, slonově žluto – a, b, c, d A+B
5/3 červeno – a, b, c, d A+B, růžovo – a, b, c, d A+B
5/4 žluto – a, b, c, d CI+CII, červeno – a, b, c, d CI+CII

6 pasteloví (melanin neklasický)
6/1 dominantní bělo – a, b, c, d, šedokřídlí (T), recesivní bělo – a, b, c, d, T
6/2 žluto – a, b, c, d, T A+B, slonově žluto – a, b, c, d, T A+B
6/3 červeno – a, b, c, d, T A+B, růžovo – a, b, c, d, T A+B
6/4 žluto – a, b, c, d, T CI+CII, červeno – a, b, d, d, T CI+CII

7 opáloví (melanin neklasický)
7/1 dominantní bělo – a, b, d, recesivní bělo – a, b, c
7/2 žluto – a, b, c, A+B, slonově žluto – a, b, c A+B
7/3 červeno – a, b, c A+B, růžovo – a, b, c A+B
7/4 žluto – a, b, c CI+CII, červeno – a, b, c CI+CII

8 phaeo (melanin neklasický)
8/1 dominantní bělo – a, c, recesivní bělo – a, c
8/2 žluto – a, c A+B, slonově žluto – a, c A+B
8/3 červeno – a, c A+B, růžovo – a, c A+B
8/4 žluto – a, c CI+CII, červeno – a, c CI+CII

9 saténoví (melanin neklasický)
9/1 dominantní bělo – c, d, recesivní bělo – c, d
9/2 žluto – c, d A+B, slonově žluto – c, d A+B
9/3 červeno – c, d A+B, růžovo – c, d A+B
9/4 žluto – c, d CI,CII, červeno – c, d CI+CII

10 topasoví (melanin neklasický)
10/1 dominantní bělo – a, b, recesivní bělo – a, b
10/2 žluto – a, b A+B, slonově žluto – a, b A+B
10/3 červeno – a, b A+B, růžovo – a, b A+B
10/4 žluto – a, b CI+CII, červeno – a, b C+CII

11 eumo (melanin neklasický)
11/1 dominatní bělo – a, b, c, receisvní bělo – a, b, c
11/2 žluto – a, b, c A+B, slonově žluto – a, b, c A+B
11/3 červeno – a, b, c A+B, růžovo – a, b, c A+B
11/4 žluto – a, b, c CI+CII, červeno – a, b, c CI+CII

12 novinky
(se základní barvou bílou, žlutou, červenou a mozaikoví)

Barevní kanáři

Barevné kanáry v přihlášce na výstavu uvádějte dle zařazení ve výstavních třídách. Názvy a výstavní třídy uvádějte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem. V pojmenování se dělají dost chyby. Uvedu několik příkladů, jak uvádět názvy barevných kanárů.

Název Výstavní třída
Dominantně bílý 1/1
Recesivně bílý 1/2
Žlutý intenzivní A 2/1 A
červený neintenzivní B 3/2 B
Žlutý mozaika CI 4/1 CI
Dominantně bíločerný 5/1 a
Žlutoachátový A 5/2 b A
Růžovoachátový B 5/3 b B
červenočerný mozaikový CII 5/4 a CII
Žlutoachátový opál B 7/2 b B
červenoachátový opál mozaika CI 7/4 b CI
Dominantně bíloisabelový satén 9/1 d
červenoisabelový satén B 9/3 d B
červenoisabelový satén mozaika CII 9/4 d CII

Dominantní, recesivní uvádějte před názvem kanára. Opál, pastel, satén atd. za názvem kanára a nakonec mozaikový. Název červenočerný, žlutoachátový atd. uvádí se jako jedno slovo.

Další vysvětlivky:
A – intenzivní T – ptáci šedokřídlí
B – neintenzivní BK – barevní kanáři
a – černá řada C – mozaiková řada
b – achátová řada CI – mozaika typu samička
c – hnědá řada CII – mozaika typu sameček
d – isabelová řada
 

Jak vyploovat přihlášky

Moje snaha je oživit chovatelům barevných kanárů, jak vyploovat přihlášky na výstavy. Jak dalece se mi to povedlo, to poznáte sami. Do výstav je času dost a tak případné dotazy, připomínky rád přivítám. František Škrla, Jiříkovická 249, Blažovice 664 08, tel.: 732 532 375.

Autor textu: František Škrla
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru