Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Hadi (Serpentes) – databáze literárních odkazů: 10.díl
Sdílet:

Hadi (Serpentes) – databáze literárních odkazů: 10.díl

Epicrates chrysogaster (Cope, 1871) hroznýšovec zlatobřichý

Bulian, J. Philippen, H. D., 1989: Odchov F2 generace Epicrates chrysogaster chrysogaster COPE, 1871 a poznámky k spontánnímu výskytu barevné odchylky. Herpetofauna 1989: 11 (59), str. 27–31. Natrix Praha, 1993/2, str. 17–18.
Letsch. W., 1996: Ostrovní formy rodu Epicrates. Niedeliana, Praha 1996, 2, str. 48–50.
Rehák, I., 1985: Zbarvení plazů. AT 1985/3, str. 29–30. (Sezónní barvoměna a bar. aberace).
Rehák, I., 1992: Systematika, chov a rozmnožování hroznýšů rodu Epicrates, Terarista 1992/2–3, str. 22–29.
Vergner, I.,: Ze světa. AT 1990/2, str. 32.
Vergner, I., 1991: Ze světa: Epicrates chrysogaster chrysogaster. Herpetofauna 1989, 11 (59), str. 27–31. AT 1991/12, str. 29. (1)
Vergner, I., 1992: Ohrožení plazi světa, 22. Hadi. AT 1992/10, str. 35–38. (CITES II)
Vergner, I., dipl. Ing., 1991: Přehled recentních druhů v nesystematickém druhovém komplexu „Boidae“/Boidae, Bolyeriidae, Loxocemidae, Pythonidae a Tropidopheidae (Reptilia: Serpentes)/. Chamaeleo, Praha, 1991/1, str. 11–65.

Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) Anakonda velká

(1) Vergner, I., 1991: Ze světa: Epicrates chrysogaster chrysogaster. Herpetofauna 1989: 11 (59) str. 27–31. AT 1991/12, str. 29:
Epicrates chrysogaster chrysogaster Cope, 1871 (Boidae) zahrnuje poddruhy chrysogaster, reliquus, schwartzi. Zajímavostí nominátního poddruhu je současný výskyt skvrnité a podélně pruhované formy, přičemž vzor zbarvení mláďat nemusí odpovídat zbarvení rodičů. Mláďata narozená v září 1984 se poprvé pářila v květnu 1988, kdy samci dosahovali délky 80–90 cm a samice 105–115 cm. Signálem byla změna délky dne. Březí samice žrala až do porodu v polovině září, narodilo se 10 mláďat (dvě mrtvá) dlouhých 28 cm a těžkých 6 g.
Akimuškin, I., 1981: Podivuhodná zvířata. Lidové nakladatelství Praha, 1986, str. 172–174. /Orig. Akimuškin, I., 1981: Pričudy prirody, Mysl, Moskva, 1981./ Příběhy.
Burton, J. A., 1991: Kniha o hadech. Quantum Books Ltd. 1991. Svojtka Praha, 1998, str. 25, 36, 77–80. Foto.
Čihař, J., RNDr, 1989: Teraristika, Praha, 1989, str. 153–154, 156.
Felix, J., (Kol.: Hanzák, J., Frank, S., Vostradovský, J.), 1969: Světem zvířat IV. Albatros Praha, 1976, str. 510–513.
Felix, J., 1978: Zvířata celého světa 3. Hadi. SZN Praha, 1978, str. 99, 102, 108, 110, 115, 133.
Felix, J., 1995: Může polknout člověka? AT 1995/1, str. 38–40. Foto.
Gutteková, A., Dr., Csc., Zmoray, I., 1978: Svet živočíšnej ríše. Osveta, Martin,1978. Preklad The Children´s Animal World Encyklopedia in colour, 1964, str. 518–519.
Jiroušek, V., 1965: Další přínos Československé teraristice a akvaristice. AT 1965/5, str. 76–77. (Chov v zoo Dvůr Králové nad Labem 1965).
Jiroušek, V., 1968: Problémy s chovem anakondy. AT 1968/4, str. 59–60. (Dvůr Králové–o hladovce 285 dní).
Jiroušek, V., 1976: Chovatelské úspěchy našich zoologických zahrad. AT 1976/4, str. 115–116. (Bojnice)
Jiroušek, V., 1981: Rozmnožování hroznýšovitých hadů ve světových zoologických zahradách a jejich ochrana. AT 1981/6, str. 32. (Množení v letech 1974–1976!)
Jiroušek, V., 2004: Největší světové kolekce plazů (2). Seznam plazů moskevské ZOO a Exotáriu v Tule. AT 2004/7, str. 60–67.
Klátil, L., 1996: V pralesích Peru. AT 1996/11, str. 48–50. Zmínka.
Kocourek, I., Král, J., 1995 (?): Terárium A–Z. Ratio, Úvaly str. 113.
Laňka, V., 1978: Rekordy v říši plazů. (Dle Guinessovy knihy rekordů). AT 1978/3, str. 93–94.
Marais, J., 1994: Fascinující svět hadů. Praha 1995, Rebo Productions, str. 38.
Mlynarski, M. Dr., 1961: Můj transport brazilských obojživelníků a plazů. AT 1961/1 str. 6–8. (Zmínka o pozření želvy anakondou).
Rehák, I., 1996: Časová a prostorová aktivita hadů. Část 4. AT 1996/4, str. 41–44.
Staněk, V. J., Dr., 1983: Veľký obrazový atlas zvierat. Mladé letá, 1983, Bratislava. Foto, str. 312.
Štraub, R. Dr., 1964: O největší velikosti hadů. AT 1964/5–6 str. 90. (1)
Trutnau, L., 1994: Teraristika. Blesk Ostrava, 1997, str. 11, 71.
Vergner, I., 1990: Rozmnožování hroznýšovitých hadů (Boidae), č. I., Terarista 1990/3, str. 5–10.
Vergner, I., 1992: Ohrožení plazi světa, 22. Hadi. AT 1992/10, str. 35–38. (CITES II)
Vergner, I., dipl. Ing., 1991: Přehled recentních druhů v nesystematickém druhovém komplexu „Boidae“/Boidae, Bolyeriidae, Loxocemidae, Pythonidae a Tropidopheidae (Reptilia: Serpentes)/. Chamaeleo, Praha, 1991/1, str. 11–65.
Vít, Z., Těšík, I., 1980: Exotárium krakovské zoologické zahrady. AT 1980/4, str. 30–31.
Vogel, Z., 1973: Džungle na tisíci ostrovech. ČSAV Academia Praha, 1973, str. 34, 74, 75.
Volf, J., 1983: Jakého stáří se dožívají hadi? Živa, 1983/2, str. 71–72.
Weidensaul, S., 1991: Snakes of the World. London, 1991. Hadi světa. Svojka a Vašut, Praha, 1997, str. 31, 59, 89, 92, 94.

Eunectes notaeus (Cope, 1862) Anakonda žlutá

(1) Štraub, R. Dr., 1964: O největší velikosti hadů. AT 1964/56, str. 90.:
Před časem se objevila v novinách zpráva o zastřelení hada ve Vietnamu, udávaná délka 28 m a průměr těla 70 cm. Došlo pravděpodobně k dvojí záměně: Především se ve skutečnosti jednalo asi o naměřené stopy. Bylo jich 28 a při délce jedné stopy 30,48 cm je vlastní délka 8,5 m, což by odpovídalo vzrostlému exempláři … . Další udaný rozměr 70 cm při délce 8,5 m neodpovídá průměru, ale obvodu těla v největší šíři. Průměr tedy bude 22 cm.
Akimuškin, I., 1981: Podivuhodná zvířata. Lidové nakladatelství Praha, 1986, str. 172–174. /Orig. Akimuškin, I., 1981: Pričudy prirody, Mysl, Moskva, 1981./ Příběhy.
Bálek, J., 1981: Odchov hroznýšovitých hadů v ZOO Ústí nad Labem. AT 1981/4, str. 30.
Burton, J. A., 1991: Kniha o hadech. Quantum Books Ltd. 1991. Svojtka Praha, 1998, str. 80. Foto.
Čihař, J., RNDr, 1989: Teraristika, Praha, 1989, str. 156.
Felix, J., 1978: Zvířata celého světa 3. Hadi. SZN Praha, 1978, str. 133.
Janešík, P., 1998: Anakonda zlatá, Eunectes notaeus. Fauna 1998/5, str. 4.
Jiroušek, V., 1976: Chovatelské úspěchy našich zoologických zahrad. AT 1976/4, str. 115–116. (Plzeň–8 ks)
Jiroušek, V., 2004: Největší světové kolekce plazů (2). Seznam plazů moskevské ZOO a Exotáriu v Tule. AT 2004/7, str. 60–67.
Kocourek, I., Král, J., 1995 (?): Terárium A-Z. Ratio, Úvaly, str. 113.
Marais, J., 1994: Fascinující svět hadů. Praha 1995, Rebo Productions, str. 40.
Szalay, F., Szalayová, H., 1990: Chováme teráriové zvieratá. Príroda Bratislava, 1990, str. 197.
Šandera, M., 2003: Pozoruhodnosti ze ZOO a vivárií pod Alpami. AT 2003/9, str. 72–78.
Trutnau, L., 1994: Teraristika. Blesk Ostrava, 1997, str. 267–270.
Velenská, N., 1999: Úvod do teraristiky (3). AT 1999/12, str. 60–62.
Vergner, I., 1990: Rozmnožování hroznýšovitých hadů (Boidae), č. I., Terarista 1990/3, str. 5–10.
Vergner, I., 1992: Ohrožení plazi světa, 22. Hadi. AT 1992/10, str. 35–38. (CITES II)
Vergner, I., dipl. Ing., 1991: Přehled recentních druhů v nesystematickém druhovém komplexu „Boidae“/Boidae, Bolyeriidae, Loxocemidae, Pythonidae a Tropidopheidae (Reptilia: Serpentes)/. Chamaeleo, Praha, 1991/1, str. 11–65.
Vergner, J., 1979: Zajímavé případy sexuálního chování u plazů v zajetí. AT 1979/1: 19 - 21.
Vergner, J., Vergnerová, O., 1986: Chov terarijních zvířat. SZN Praha, 1986, str. 241.
Vít, Z., Těšík, I., 1980: Exotárium krakovské zoologické zahrady. AT 1980/4, str. 30–31.
Zatloukal, M., 1997: Anakonda žlutá, Eunectes notaeus. Fauna 1997/5, str. 4.

Autor textu: Marcel Šolc
Autor fotografií zdroj: Marcel Šolc
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru