Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Brněnské mistrovství 2006
Sdílet:

Brněnské mistrovství 2006

Mistrovská soutěž klubu barevných, postavových kanárů, kříženců a evropského ptactva ZO ČSCH K-1 Brno se opět uskutečnila ve dnech 10.–12. 11. 2006...

Mistrovská soutěž klubu barevných, postavových kanárů, kříženců a evropského ptactva ZO ČSCH K-1 Brno se opět uskutečnila ve dnech 10.–12. 11. 2006 v prostorách Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU Brno. Jelikož se tato výstava v roce 2005 nekonala vzhledem k výskytu ptačí chřipky, dalo se očekávat, že bude jedna z nejlepších, protože se na ni všichni naši členové těšili a hlavně připravovali. Celkem bylo obodováno 383 jedinců posuzovateli přítelem Hudcem, Veselým a Hrdličkou. Jednalo se o nejvyšší počet bodovaných ptáků v historii konání této soutěže v botanické zahradě v Brně. V lipochromové řadě bylo vystaveno celkem 19 kolekcí, což je o 6 kolekcí více než v roce 2004. V klasickém melaninu bylo vystaveno 12 kolekcí, tedy o 3 více, než v roce 2004. V neklasickém melaninu bylo vystaveno 5 kolekcí. Postavoví kanáři byli zastoupeni v 6 kolekcích a to Gloster hladký a chocholatý. Evropské ptactvo bylo zastoupeno ve 3 kolekcích a 4 kolekce různých kříženců. Jednotlivci byli zastoupeni 45 jedinci v lipochromu, 61 v melaninu, 9 postavoví, 13 evropské ptactvo, 28 různých kříženců a zbytek byl vystavován v otevřené třídě.Velký ohlas u návštěvníků mělo vystavené evropské ptactvo v různých mutacích a Kříženci s kanárem. Tyto ptáky vystavoval přítel Krátký, Frainšic a Domas, kteří k chovu evropského ptactva mají příslušná povolení. U příležitosti této výstavy se konala i členská schůze klubu, protože náš klub sdružuje chovatele z celé České republiky a při této příležitosti se vždy scházíme. Na schůzi vystoupil se svým diskusním příspěvkem přítel Hudec, který prováděl posuzování ptáků. Zdůraznil klady a zápory vystavených jedinců s návrhem, co by se mělo do budoucna vylepšit. Zejména zdůraznil nutnost přípravy ptáků na takové mistrovství. Zodpověděl i dotazy našich chovatelů a jeho vystoupení mělo mezi našimi chovateli kladnou odezvu. Připomněl i potřebu nových adeptů na posuzovatele, zejména z chovatelů mladší generace, neboť stávající garnitura stárne a je nutno ji omladit.Součástí mistrovství je i ukázková expozice exotického ptactva ve všech sklenících botanické zahrady. I tato ukázková expozice měla mezi návštěvníky velký ohlas, o čemž svědčí pochvalné zápisy v návštěvní knize.Mistrovská soutěž byla ohodnocena hodnotnými cenami, které byly zakoupeny díky našim sponzorům, za což jim patří poděkování. V současné době by bez účasti sponzorů bylo velmi těžké takové mistrovství uspořádat. Poděkování patří i celému kolektivu pracovníků botanické zahrady v čele s ing. Tupou, kteří se na pořádání této akce podílí a je s nimi výborná spolupráce.

Vyhodnocení mistrovské soutěže klubu K-1 Brno 2006

Vystavovatel Název Body Pořadí
Šampión výstavy
A. Andrýsek, Praha červenočerný A 92
Vítězný kanár 2006
A. Andrýsek, Praha červenočerný A 92
Kolekce lipochrom
J. Tichý, Praha červení A 363 I.
J. Dostál, Brno červení B 362 II.
J. Tichý, Praha červení mozaikoví 360 III.
Kolekce klasický melanin
J. Tichý, Praha červenoachátoví mozaikoví 366 – Mistr klubu
V. Domas, Zruč nad Sáz. žlutohnědí pheo 362 II.
F. Havlíček, Brno červenočerní A 358 III.
Kolekce postavoví
O. Hudec, Brno Gloster hladký 348 I.
O. Hudec, Brno Gloster chocholatý 344 II.
S. Krčmář, Brno Gloster hladký 342 III.
Kolekce kříženci a EP
Z. Krátký, Brno Stehlík obecný 355 – Mistr klubu
M. Frainšic, Brno stehlík×kanár 351 II.
M. Frainšic konopka×kanár 346 III.
Vystavovatel Název Body Pořadí
Jednotlivci lipochrom
A. Andrýsek, Praha slonově žlutý 91 I.
J. Dostál, Brno červený A 91 II.
M. Brtník, Vyškov červený B 91 III.
Jednotlivci klasický melanin
A. Andrýsek, Praha červenočerný A 92 I.
Z. Krátký, Brno červenoachátový mozaikový 91 II.
A. Andrýsek, Praha červenočerný A 90 III.
Jednotlivci neklas. melanin + postavový
J. Leicherová, Lelekovice Yorkshir 90 I.
JUDr. Kocián, Brno dom.běloisabel.satén 89 II.
V. Domas, Zruč nad Sáz. žlutohnědý phaeo 88 III.
Jednotlivci kříženci a EP
Z. Krátký, Brno stehlík×kanár 91 I.
Z. Krátký, Brno Čížek ohnivý×kanár 90 II.
M. Frainšic, Brno čížek×kanár 90 III.
Třída otevřená
Z. Krátký, Brno zvon. zahradní×kanár×kanár 90 I.
J. Tichý, Praha žlutoachátový A 89 II.
Z. Pazdera, Vyškov žlutý A 87 III.

 

 

Autor textu: JUDr. Rudolf Kocián
Autor fotografií zdroj: JUDr. Rudolf Kocián
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru