Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Záchranný projekt bažanta
Sdílet:

Záchranný projekt bažanta

Tento projekt vznikl jako jeden z pilotních projektů občanského sdružení World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia (WPA CZ–SK) na základě obdobného projektu, který běží v několika zemích Evropy a je řízen World Pheasant Association (WPA) a European Conservation Breeding Group (ECBG). S oběma organizacemi na projektu úzce spolupracujeme. Zároveň Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) zařadila tento druh do programu European Endangered Species Programmes (EEP). S velkým potěšením vám mohu oznámit, že držitelem plemenné knihy EEP a koordinátorem projektu je pan Ing. Tomáš Kapic z pražské zoologické zahrady.

Kriticky ohrožený

Bažant Edwardsův (Lophura edwardsi) je středně velký bažant rodu Lophura pocházející z nížinných oblastí centrálního Vietnamu. Přibližné rozměry: kohout délka křídla 230 mm, délka ocasu 250 mm; slepice délka křídla 215 mm, délka ocasu 210 mm. Hmotnost kohouta je přibližně 1 100 g, slepice 1 000 g. Ve Vietnamu obývá velmi vlhké lesy s hustým podrostem do nadmořské výšky asi 950 m. Toto nepřehledné prostředí je jedním z důvodů, proč toho o těchto bažantech a jejich chování v přírodě víme tak málo. Ani prohlášení tohoto bažanta za vyhynulého v přírodě nebude jednoduché, pro potvrzení jeho možného výskytu se používá nejmodernějších způsobů, jako jsou instalace fotopastí, mikrofonů a další. O vážnosti situace svědčí přeřazení bažanta Edwardsova z Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN v roce 2012 mezi druhy kriticky ohrožené (Critically Endangered) a zároveň zařazení bažanta Edwardsova mezi 100 nejohroženějších živočišných druhů, rostlinných druhů a hub na naší planetě (IUCN, r. 2012).

Podmínky chovu

Chov bažantů Edwardsových a vietnamských není zvláště komplikovaný. Přestože pocházejí z tropické země, jsou velmi otužilí a většina chovatelů u nás je chová bez vytápěného zimoviště. Voliéry velikosti minimálně 15 m2 na pár by měly mít přístřešek nebo alespoň vhodný kryt pro ochranu ptáků před velkými dešti a větrem. Oba druhy se jeví jako monogamní, proto je ve voliérách chováme vždy v párech. Kohouti jsou v době rozmnožování často velmi agresivní, zvláštní pozornost musí být proto věnována úpravě voliéry tak, aby slepice měla dostatek úkrytů a možností útěku. Voliéry by proto měly být členité a hustě osázené různými rostlinami. Kohout může být agresivní i vůči kuřatům a v krajních případech je může i zabít. Z tohoto důvodu musí být někteří kohouti v době vyvádění kuřat odděleni.

Krmení

Bažant Edwardsův ani bažant vietnamský nevyžadují speciální dietu, krmíme je standardním bažantím krmivem – směsí granulí, zrnin, a přidáváme ovoce a zelené krmivo. Stále dostupný by měl být grit a samozřejmostí je neustálá přítomnost čerstvé vody. V období stresových zátěží, během přepeřování a během období rozmnožování je vhodné podávat ptákům vitaminové a minerální doplňky.

Odchov

Bažant Edwardsův a bažant vietnamský se v zajetí obvykle rozmnožují od stáří dvou let, výjimečně i od stáří jednoho roku. Snáška začíná velmi brzy, již v průběhu března. Velikost snůšky je od 4 do 7 vajec, u některých slepic až 11 vajec. Pokud jsou vejce odebírána nebo je první snůška zničena, může proběhnout druhá a občas i třetí snůška. Doba mezi dvěma snůškami je asi dva týdny. Vejce o rozměrech 45×36 mm jsou růžová, krémová až žlutohnědá s malými bílými tečkami. Inkubace trvá 21 až 23 dní. Odchov kuřat při dodržení základních pravidel pro odchov bažantích kuřat není zvláště problematický. Již od stáří asi 3 měsíců se kuřata dají sexovat podle prvních modrých pírek na krku a hrudi u kohoutů, kteří jsou zpravidla také větší. Dospělého zbarvení dosahují již na podzim prvního roku.

Jako největší úskalí chovu těchto bažantů se jeví častá agresivita kohoutů, ať již vůči kuřatům při přirozeném odchovu, nebo vůči vlastní slepici. V plemenné knize EEP je úraz hlavy u slepice v důsledku útoku od kohouta nejčastější příčinou smrti, proto je třeba věnovat tomuto problému zvýšenou pozornost.

Záchrana v přírodě

Projekt bažanta Edwardsova je projektem záchranným, s cílem zachránit bažanta Edwardsova a bažanta vietnamského v přírodě i v našich chovech. Pokud hovoříme o záchraně v přírodě, tedy v areálu původního výskytu, jsme si dobře vědomi, že tato část našeho projektu bude nejobtížnější a bez spolupráce s mezinárodními organizacemi by nebyla možná. Ze zkušeností víme, že i přes vynaložení velkého úsilí a nemalých finančních prostředků se nám „návrat“ bažanta Edwardsova do jeho domoviny nemusí dařit. Proto je v současnosti naším hlavním cílem zmapovat populaci bažanta Edwardsova a bažanta vietnamského chovaného v České republice a na Slovensku, pomocí genetických testů vybrat čistokrevné jedince, ty zapsat do plemenné knihy a přísně evidovat. Ve spolupráci se zahraničními partnery chceme vytvořit životaschopnou populaci čistokrevných bažantů ex–situ, které budeme schopni po vytvoření vhodných podmínek ve Vietnamu navrátit, nebo podpořit zbytkovou populaci bažanta Edwardsova v přírodě.

Pokud tedy bažanty Edwardsovy a bažanty vietnamské chováte a chcete se projektu zúčastnit nebo ho finančně či jinak podpořit, kontaktujte prosím koordinátora projektu. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.wpacz-sk.com v rubrice projekty. Kontakt na koordinátora projektu – Ing. Jiří Mrnka, e-mail: [email protected], mob.: +420 721 539 810.

Autor textu: Kolektiv autorů redakce iFauna.cz
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru