iFaunaiFauna
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace:12 October 2023

Jak používáme a uchováváme tyto osobní údaje

Jak používáme a uchováváme tyto osobní údaje

Všechny osobní údaje, které na naší stránce nebo v aplikacích poskytnete, budou použity pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů:

 • Umožnění používání našich služeb pro inzercí domácích zvířat.
 • Poskytování našich služeb pro inzerování domácích zvířat, včetně publikování osobních údajů, které poskytnete ve svých inzerátech na naší stránce a v aplikacích. Osobní údaje zveřejněné v inzerátech týkajících se chovu zvířat zahrnují vaše křestní jméno a počáteční písmeno příjmení a telefonní číslo. Jaké informace budou zveřejněny, můžete sami nastavit a inzerát také můžete kdykoli uzavřít.
 • Ověření pravosti vašich inzerátů a údajů o účtu.
 • Zasílání důležitých e-mailů o službě (nikoliv marketingové povahy), ohledně stavu vašeho účtu nebo jakéhokoli inzerátu, který umístíte.
 • Přizpůsobení obsahu našich webových stránek a aplikací tak, aby se vám co nejlépe používaly.
 • Umožnění zpracování dotazů nebo stížností, buď vznesených vámi, nebo se vás týkajících v souvislosti s používáním webové stránky.
 • Pomoci při odhalování a vyšetřování možných podvodných činností; pro účely zajištění bezpečnosti; sledování používání a aktivity na našich webových stránkách; nebo prosazování našich podmínek.
 • Splnění našich předpisů a jakýchkoliv právních povinností.
 • Prosazování našich podmínek a smluv.
 • Ochrana našich práv, bezpečnosti, soukromí a/nebo práv našich spolupracovníků, vás nebo jiných osob.
 • Omezení případných škod, které bychom mohli utrpět.
 • Zasílání newsletterů, reklamních nabídek a jiných marketingových sdělení. Odebírání těchto materiálů můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz "odhlásit" v našich e-mailech nebo nás kontaktováním prostřednictvím sekce "Napište nám".
 • Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytnout naše inzertní služby, které jste si vyžádali registrací, poskytnutím osobních a inzertních údajů a publikováním vašeho inzerátu(ů) na webové stránce a v aplikacích iFauna.

Pokud jste poskytli své osobní údaje pro zveřejnění na našich webových stránkách a v aplikacích, budeme tyto informace zveřejňovat a používat v souladu s licencí, kterou nám udělujete. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme poskytovat vaše osobní údaje žádným třetím stranám za účelem přímého marketingu.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením EU č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („dále jen nařízení GDPR“):

 • Vaše údaje zpracováváme pro naše oprávněné zájmy, abychom zajistili správné používání našich služeb a pomohli zabránit jakémukoli zneužití našich webových stránek, včetně podvodů, a pomohli prosadit naše smluvní podmínky. Například, aby nám pomohly sledovat používání našich služeb a aby se zabránilo používání více účtů jedním uživatelem.
 • Získáváme váš souhlas, například když:  jste se přihlásili k odběru našich newsletterů; zadáte své osobní údaje na naše webové stránky, abychom vám mohli poskytovat naše služby a zveřejňovat vaše údaje; kontaktujete nás s žádostí o podporu; pošlete nám fotografie svého průkazu totožnosti nebo jiné informace, abychom vám pomohli poskytovat naše služby.
 • Abychom vyhověli našim zákonným povinnostem, mohou nastat situace, kdy potřebujeme použít vaše údaje k plnění regulačních povinností nebo k pomoci při vyšetřování ze strany místních úřadů, včetně policie, finančního úřadu,živnostenského úřadu, organizací pro ochranu zvířat, obchodního dohledu a lokálních úřadů. Stejně tak pro stanovení, výkon nebo ochranu jakýchkoliv právních nároků, je-li to nezbytné.
 • Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, a z důvodů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Musíme také uchovávat vaše údaje, i když jste požádali o uzavření vašeho účtu. Osobní údaje z uzavřených účtů jsou uchovávány za účelem dodržení zákonných povinností stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

Zobrazení a sdělení vašich osobních údajů

Vaše údaje a informace můžeme sdělit našim zaměstnancům nebo dodavatelům, kteří vám poskytují naše služby, nebo členům naší skupiny společností (což zahrnuje naše dceřiné společnosti, naši konečnou mateřskou společnost a všechny její dceřiné společnosti), a to v rozsahu, který je přiměřený a nezbytný pro účely uvedené v těchto zásadách a na základě legitimního důvodu.

Registrací a umístěním jakýchkoli inzerátů na iFaunu budou určité údaje, které zadáte, zveřejněny na internetu, včetně vašeho křestního jména a počátečního písmene příjmení, které budou zobrazeny na vašem veřejném profilu. Vaše údaje z inzerátu a uvedená telefonní čísla, pokud jste je zadali do inzerátu, budou také zveřejněny, jestliže si vyberete možnost “zobrazení telefonního čísla”.

 

Kromě toho můžeme sdělit vaše osobní údaje:

 • V rozsahu, v jakém nám ukládá zákon.
 • Na oficiální žádost o informace ze strany místních orgánů, včetně policie, finančního úřadu, organizací pro ochranu zvířat, živnostenského úřadu a lokálních úřadů, abychom jim pomohli ve vyšetřování.
 • V souvislosti s jakýmkoli právním řízením nebo s přípravou právního řízení.
 • Za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací třetím stranám za účelem prevence podvodů a snižování úvěrového rizika).
 • Za účelem udržování a zlepšování životní pohody a ochrany zvířat inzerovaných na iFauně. Zejména, ale ne výlučně: sdílení dat s cílem boje proti nelegálnímu a neetickému chovu a zajištění dodržování zákona na ochranu zvířat, veterinárního zákona a další platné legislativy. Také můžeme shromažďovat osobní údaje od třetích stran za účelem pomoci při udržování nebo zlepšování životní pohody a ochrany zvířat s cílem (ale nikoliv výlučným) pomoci nám při vyšetřování možných porušení našich podmínek a ujednání.
 • Kupujícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu) jakéhokoli podniku nebo aktiva, které prodáváme (nebo prodej zvažujeme).
 • Bez vašeho souhlasu neprodáváme, nepůjčujeme ani jinak nezveřejňujeme vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové a reklamní účely. Pokud jste při registraci udělili souhlas se sdílením informací s našimi důvěryhodnými partnery, omezená skupina třetích stran vám může přímo zasílat svá marketingové sdělení. Snažíme se minimalizovat množství osobních údajů, které sdílíme pouze na ty, které jsou přímo relevantní a nezbytné pro splnění stanoveného účelu. Důvěryhodní partneři nesmějí prodávat, pronajímat ani jiným způsobem přenášet osobní údaje třetím stranám. Pokud si přejete odvolat souhlas se sdílením vašich údajů s důvěryhodnými partnery, můžete nás kontaktovat. Z rozbalovací nabídky vyberte ze seznamu možnost "Správce dat".

 

Když se přihlašujete  na naše webové stránky, můžeme sdílet informace, které od vás získáváme, jako je váš e-mail (ve formě zakódovaného pseudonymu), IP adresa nebo informace o vašem prohlížeči či operačním systému, s naším partnerem - společností LiveRamp. LiveRamp tyto informace používá k vytvoření online identifikačního kódu pro účely vašeho rozpoznání na vašem zařízení. Tento kód neobsahuje žádné identifikovatelné osobní údaje a nelze ho použít k vašemu opětovnému identifikování. Tento kód umisťujeme do našeho souboru s cookies a umožňujeme jeho použití pro online a cross-channel reklamu. Může být sdílen s našimi reklamními partnery a s dalšími globálními společnostmi třetích stran za účelem umožnění zájmově zaměřeného obsahu nebo cílené reklamy během vašich online aktivit (např. na webu, e-mailem, na připojených zařízeních a v aplikacích atd.). Tyto třetí strany mohou následně použít tento kód k propojení demografických nebo zájmově orientovaných informací, které jste jim poskytli při svých interakcích s nimi. Máte právo vyjádřit se k našemu sdílení těchto údajů s LiveRamp pro výše uvedené účely, k vytvoření tohoto kódu nebo k našemu sdílení kódu s našimi reklamními partnery.

 

S výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů neposkytneme vaše údaje třetím stranám.

 

Zabezpečení

Zavazujeme se zajistit, aby vaše informace byly v bezpečí. Chráníme vaše informace pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření, které nám pomáhají snížit riziko ztráty dat, zneužití nebo neoprávněného přístupu. Naše webové stránky používají šifrování, například SSL, aby bylo zajištěno bezpečí přenášených dat. Vaše data jsou uložena na našich zabezpečených serverech.

Ačkoli děláme všechno pro maximální ochranu vašeho účtu a osobních informací, nemůžeme zcela  zaručit integritu nebo bezpečnost jakýchkoli dat, která zadáváte na našich webových stránkách.

Je důležité, abyste i vy podnikli veškerá možná opatření k ochraně svého účtu tím, že nezůstáváte přihlášeni do svého účtu, neposkytnete jiným lidem přístup k vašemu účtu a udržujete své heslo v bezpečí tím, že ho nikomu nesdělujete. Pro přístup na naše webové stránky doporučujeme použít jedinečné heslo. O sdělení vašeho hesla vás nikdy nebudeme žádat (s výjimkou jeho vyplnění pro přihlášení na webové stránky nebo aplikace).

Pokud získáte podezření, že byl váš účet kompromitován (například použit cizí osobou), okamžitě nás kontaktujte.

 

Mezinárodní přenosy dat

Máme strategii regionalizovaných datových center, takže všechna data evropských uživatelů jsou uložena v EHP. Údaje o evropských uživatelích však mohou být v některých případech přeneseny mimo EHP (včetně do Spojených států amerických) našimi dílčími zpracovateli. Nemůžeme ve všech případech poskytnout uživatelům o takovém převodu předchozí informace, ale zaručujeme, že všichni naši dílčí zpracovatelé garantují, že:

 • splňují vysoké standardy nařízení EU o ochraně osobních údajů;
 • bez ohledu na to, kde na světě se údaje uživatelů nacházejí, jsou chráněny podle standardu, který není nižší, než jaký vyžadují orgány EU pro ochranu údajů;a
 • dodržují příslušné rámcové dohody o bezpečném přenosu dat z EHP týkající se opravy, použití, přenosu a uchovávání dat.

Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kterýmikoliv zeměmi, ve kterých působíme, abychom mohli využít informace v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Výslovně souhlasíte s takovým přenosem osobních informací. Pokud s tím nesouhlasíte, neposkytujte žádné své osobní údaje na našich webových stránkách.

Kromě toho, veškeré osobní informace, které poskytnete k publikaci na webových stránkách nebo v našich aplikacích, budou zveřejněny na internetu a mohou být dostupné po celém světě prostřednictvím internetu. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací jinými osobami.

Děti

Pro registraci na webu iFauna.cz vám musí být alespoň 18 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje nikoho, kdo nedosáhl tohoto věkového limitu. Pokud máme důvod se domnívat, že v našich databázích uchováváme osobní údaje nezletilé osoby (mladší 18 let),, tyto osobní údaje vymažeme.

Vaše práva

Podle nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte jako subjekt údajů jistá práva, která jsou níže podrobně popsána. Některá z těchto práv se uplatňují  pouze za zvláštních okolností a jsou popsána výjimkami v právních předpisech o ochraně údajů. V odpovědi na váš požadavek vám poradíme, zda se na tato práva vztahují nějaké vyjímky, nicméně vzhledem ke složitosti a komplexnímu obsahu není vše zahrnuto v našich souhrnech. Pro plné a podrobné vysvětlení všech práv proto doporučujeme prostudovat si příslušné zákony a nařízení regulačních orgánů.

Přístup k osobním údajům: Poskytujeme online nástroje, které vám umožňují kdykoli se přihlásit do svého účtu a zobrazit a spravovat vaše osobní údaje. Máte právo požádat o kopii osobních informací, které o vás máme. Pokud si přejete takový požadavek podat, použijte prosím naši stránku "Napište nám" a z nabídky vyberte možnost "Správce dat". V žádosti prosím uveďte podrobnosti o požadovaných informacích, dostatečné informace k identifikaci sebe sama a další relevantní informace, které nám pomohou splnit váš požadavek.

Oprava osobních údajů: Poskytujeme online nástroje, které vám umožňují kdykoli se přihlásit do svého účtu a zobrazit, aktualizovat a změnit veškeré informace o vás, pokud jsou nesprávné nebo zastaralé.

Právo na odvolání souhlasu: Pokud spoléháme na váš souhlas pro zpracování vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas odvolat. Například abyste se odhlásili z odběru newsletterů, můžete se přihlásit do svého účtu a upravit své osobní informace a předvolby. Můžete také omezit, jaké informace zveřejňujeme na naší webové stránce a to buď změnou nastavení na stránce s vaším účtem nebo nás kontaktovat s žádostí o uzavření vašeho účtu.

Právo na vymazání: Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud neexistuje vážný důvod, proč bychom měli pokračovat v jejich uchovávání a zpracovávání. Toto právo platí pouze za určitých okolností a není zaručeným nebo absolutním právem, protože můžeme mít oprávněné důvody k uchování vašich údajů, jak je popsáno výše.

Zrušení vašeho účtu: Pokud si přejete zrušit svůj účet na iFauně, můžete to udělat přihlášením do svého účtu a vybráním možnosti "zrušit účet" v sekci "můj účet" nebo nás kontaktovat prostřednictvím stránky “napište nám”. Uvažte,  že zrušení účtu z webu odstraní veškeré vaše viditelné údaje, jako jsou staré inzeráty a vaše profilová stránka, a také vás připraví o možnost přihlášení. Vezměte také na vědomí, že tímto krokem nedojde k vymazání vašich údajů, protože stále můžeme mít oprávněné důvody k uchování vašich údajů, jak je popsáno výše.

Právo na omezení zpracování:  Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou následující: zpochybňujete přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vy  nesouhlasíte s vymazáním; již nevyžadujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a podali jste námitku proti zpracování, až do ověření této námitky.  Pokud bylo zpracování na tomto základě omezeno, můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat. Budeme je však jinak zpracovávat pouze: s vaším souhlasem; pro stanovení, výkon nebo o ochranu právních nároků; pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se týká vaší konkrétní situace, avšak pouze v případě, kdy právním základem zpracování je nutnost zpracování pro: plnění úkolu vykonávaného v zájmu veřejnosti nebo při výkonu jakékoli oficiální pravomoci, která nám byla svěřena; nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana. Pokud podáte takovou námitku, přestaneme zpracovávat osobní údaje, pokud nedokážeme prokázat závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud podáte takovou námitku, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo na to,  aby vaše osobní údaje, které uchováváme a/nebo zpracováváme, byly zaslány jiným správcům a/nebo zpracovatelům údajů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně údajů a domníváte se, že jsme zmíněný problém nevyřešili, máte zákonné právo podat stížnost u dozorového orgánu odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, kde máte trvalý pobyt, v místě vašeho pracoviště, nebo na místě, kde k údajnému porušení došlo.  Jakékoli ze svých práv v souvislosti s vašimi osobními údaji můžete uplatnit písemným oznámením, které nám zašlete.

Použití cookies

Při návštěvě, prohlížení nebo jiné interakci s naším webem můžeme my nebo třetí strany používat soubory cookie nebo jiné podobné technologie.

Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen v prohlížeči. Identifikátor je poté při každém požadavku prohlížeče na stránku odeslán zpět na server.

Cookie mohou být buď "trvalé" cookies nebo "session" cookies: trvalé cookies jsou uloženy webovým prohlížečem a zůstanou platné až do jejich expiračního data, pokud je uživatel neodstraní před expiračním datem. Na druhou stranu, session cookies vyprší na konci uživatelské relace, když je webový prohlížeč uzavřen.

Cookies obvykle neobsahují žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele, ale osobní informace, které o vás uchováváme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.

Webová stránka iFauna.cz používá cookies pro poskytování určité funkcionality, jak je uvedeno níže. Používáním našeho webu a aplikací souhlasíte s tím, že můžeme tyto typy cookies umístit na váš počítač nebo zařízení. Pokud chcete zakázat jakékoliv z těchto cookies, pro více informací se podívejte na níže popsanou část s názvem "Odstranění nebo zakázání cookies".

Cookies, které jsou nezbytné pro základní funkčnost

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a nelze je vypnout v našich systémech. Obvykle jsou nastaveny pouze jako reakce na vaše akce, které představují požadavek na poskytnutí služeb, například nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení, nebo vyplňování formulářů. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval nebo vás upozorňoval na tyto cookies, ale některé části webu potom nebudou pracovat správně. Tyto cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné údaje.Cookies

Účel

__cfduid


Cookie spojený s CloudFlare, který slouží k zrychlení načítání stránek. Podle CloudFlare se používá k překonání jakýchkoli bezpečnostních omezení založených na IP adrese návštěvníka. Neobsahuje žádné informace identifikující uživatele. Podívejte se na následující odkaz na zásady ochrany osobních údajů CloudFlare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/PHPSESSID

Cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Jedná se o identifikátor obecného účelu, který slouží k udržování proměnných uživatelské relace. Obvykle se jedná o náhodně generované číslo, a způsob jeho použití může být specifický pro danou stránku. Dobrým příkladem je udržování přihlášeného stavu uživatele mezi jednotlivými stránkami.

logged p4hpostingadvice p4hlicense p4huserprofile

Cookies generované při přihlašování do iFauny pro zapamatování nastavení a zabránění ukládání do mezipaměti (caching). Tyto cookies neobsahují žádné osobní informace.

OptanonConsent OptanonAlertBoxClosed

Cookies používané pro nastavení souhlasu s použitím cookies a preference. Tyto cookies neobsahují žádné osobní informace.

Analytické cookies

Tato cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejpopulárnější a které naopak nejméně populární a sledovat, jak se návštěvníci pohybují po webu. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou agregované a tedy anonymní. Pokud neumožníte tyto cookies, nebudeme vědět, kdy jste navštívili náš web, a nebudeme schopni sledovat jeho výkon.

Cookies

Účel

_gid _ga __gads _gat_gtag_UA_734977_1

Tyto cookies jsou používány nástroji Google Analytics, které nám umožňují počítat návštěvy a zdroje provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejpopulárnější a nejméně populární a sledovat, jak se návštěvníci pohybují po webu. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou agregované a tedy anonymní. Pokud neumožníte tyto cookies, nebudeme vědět, kdy jste navštívili náš web, a nebudeme schopni sledovat jeho výkon.

Můžete se z této sledovací služby odhlásit zde.

Další informace o používání cookies Google Analytics najdete zde.Cookies sociálních médií

Tyto soubory cookie používají služby sociálních médií, aby vám umožnily sdílet náš obsah s vašimi přáteli a sítěmi. Tyto soubory cookie mohou sledovat váš prohlížeč na jiných webových stránkách a vytvářet profil vašich zájmů, což může ovlivnit obsah a zprávy, které vidíte na dalších webech, které navštívíte.

.

 

Cookies

Účel

datr fr

Tato webová stránka používá pluginy Facebooku, které vám umožňují. označovat určité články a jiné stránky na webu jako „To se mi líbí“. Tyto pluginy ukládají do vašeho zařízení soubory cookie Facebooku třetích stran. Další informace o ochraně osobních údajů na Facebooku najdete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/

Můžete je zakázat v našem centru ochrany soukromí tím, že se odhlásíte ze souborů cookie sociálních sítí.

Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie mohou být nastaveny na našem webu našimi reklamními partnery. Mohou být použity těmito společnostmi k vytvoření profilu vašich zájmů a zobrazení relevantních reklam na jiných webech. Tyto soubory cookie neukládají přímo osobní informace, ale jsou založeny na jedinečném identifikátoru vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud neumožníte tyto soubory cookie, budete se setkávat s méně cílenou (méně relevantní) reklamou.

 

Cookies

Účel

APISID SSID NID PREF SID SAPISID HSID

Spolupracujeme s reklamními partnery, jako je Google DoubleClick, a třetími stranami, abychom vám zobrazovali reklamy na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie Google DoubleClick obvykle nastavují reklamní partneři Googlu prostřednictvím webu a používají je k vytvoření profilu zájmů návštěvníků webu a zobrazení relevantních reklam na jiných webech. Tyto soubory cookie fungují tak, že jednoznačně identifikují váš prohlížeč a zařízení a slouží k zobrazení relevantních reklam.


Můžete je zakázat buď v našem centru pro ochranu soukromí tím, že odmítnete soubory cookie pro reklamu, nebo změnit nastavení ve službě Google na adrese google.com/settings/ads pro odmítnutí personalizace reklam.


Pro více informací o souborech cookie souvisejících s reklamou od třetích stran a o možnosti jejich odmítnutí navštivte webovou stránku youronlinechoices na adrese http://www.youronlinechoices.eu

Zde si můžete přečíst zásady ochrany soukromí Googlu: https://policies.google.com/technologies/ads


Zde si můžete zobrazit seznam našich poskytovatelů reklamních technologií.

Odstranění nebo zakázání souborů cookie

Své preference pro soubory cookie na iFauně můžete kdykoli spravovat pomocí odkazu "Spravovat předvolby" v zápatí stránky.

Také můžete zvolit možnost zakázat nebo selektivně vypnout naše soubory cookie nebo soubory cookie třetích stran v nastavení svého prohlížeče, nebo spravovat předvolby v programech, jako je Norton Internet Security. Tímto však může být ovlivněna vaše interakce s naším webem i s dalšími webovými stránkami. To může zahrnovat i neschopnost přihlášení do služeb nebo programů, například přihlášení do vašeho účtu na iFauně..

Pokud skutečně chcete zakázat soubory cookie ve vašem internetovém prohlížeči, zde jsou odkazy vysvětlující, jak provést příslušné nastavení v nejčastěji používaných prohlížečích:

Firefox
Chrome
Safari

Spolupracujeme s reklamními partnery, jako je Google DoubleClick, a třetími stranami, abychom vám zobrazovali reklamy na základě vašich zájmů. Můžete změnit nastavení reklamy Google na adrese google.com/settings/ads. Pro více informací o souborech cookie souvisejících s reklamou od třetích stran a o možnosti jejich odmítnutí navštivte webovou stránku youronlinechoices na adrese http://www.youronlinechoices.eu

Také používáme službu Google Analytics, která používá soubory cookie první strany (např. soubor cookie Google Analytics) k sledování interakce uživatele s naším webem. Můžete se odhlásit z tohoto sledování zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Používáním naší služby souhlasíte s používáním výše popsaných souborů cookie a jiných technologií.

 

Poskytovatelé reklamních technologií

Abychom návštěvníkům našeho webu zobrazovali personalizované reklamy, používáme Google Admanager. Následující poskytovatelé reklamní technologie (včetně Google a dalších reklamních sítí, nabízejících  a dodavatelů) mohou používat data o našich uživatelích například k zobrazení jim personalizovaných reklam nebo k vypracování zpráv o konverzích. Pro úplný seznam všech partnerů v oblasti reklamní technologie klikněte na odkaz "Spravovat předvolby" v zápatí stránky a vyberte "Dodavatelé".

Můžete je zakázat buď kliknutím na odkaz "Spravovat předvolby" v zápatí stránky, nebo odmítnutím cílených/reklamních souborů cookie, nebo změnou vašeho nastavení v Google zde, abyste se odhlásili z personalizace reklam.

Při používání našeho webu sdílíme informace, které o vás můžeme získat, jako je váš e-mail (ve formě zakódované a anonymizované), IP adresa nebo informace o vašem prohlížeči nebo operačním systému, se naším partnerem LiveRamp Inc a jeho skupinou společností (dále jen „LiveRamp“). LiveRamp může umístit soubor cookie do vašeho prohlížeče nebo přímo do našich e-mailů a přiřadit vaše sdílené informace k jejich marketingovým databázím online i offline a k databázím jejich reklamních partnerů, aby vytvořili spojení mezi vaším prohlížečem a informacemi v těchto jiných databázích. Podobně při používání našich mobilních aplikací můžeme také sdílet zakódované a anonymizované e-mailové adresy, identifikátory mobilních zařízení, umístění a identifikátory reklamy s LiveRamp, která tato data využívá k vytvoření spojení mezi vaším mobilním zařízením a jejími databázemi. Toto spojení mohou naši partneři sdílet globálně za účelem umožnění zájmově zaměřeného obsahu nebo reklamy během vašeho online zážitku (např. mezi různými zařízeními, webovými stránkami, e-maily a aplikacemi) prostřednictvím třetích stran nesouvisejících s naším webem. Tyto třetí strany mohou dále přiřadit vašemu prohlížeči další demografické nebo zájmově zaměřené informace. Máte právo uplatnit svá práva podle GDPR včetně možnosti odhlášení z LiveRamp souborů cookie nebo identifikátorů mobilních zařízení, a to jednoduše kliknutím na  tento odkaz.

 

Poskytovatel

Účel

Zásady ochrany osobních údajů

Google

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites

Adloox

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

http://adloox.com/disclaimer

Adobe Advertising Cloud

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html

AdRoll, Inc.

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.adroll.com/gdpr

Akamai

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

http://www.akamai.com/compliance/privacy

Amazon

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

AppNexus

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy

Aunica

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.aunica.com.br/privacy/privacy.html

Cloudflare

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.cloudflare.com/security-policy/

Crimtan

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://crimtan.com/privacy-ctl/

Criteo

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.criteo.com/privacy

DoubleVerify

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.doubleverify.com/privacy/

Evidon

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.evidon.com/resources/privacy-statement/

Facebook

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Flashtalking

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

http://www.flashtalking.com/first-party-ad-serving/

gskinner

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://createjs.com/legal/privacy.html

Integral Ad Sciencer

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

http://www.integralads.com/privacy-policy

Kantar

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement

MediaMath

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

http://www.mediamath.com/privacy-policy/

Netflix

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

http://www.netflix.com/google-3PAS-info

Nielsen

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.html

Oath

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://policies.oath.com/xw/en/oath/privacy/enterprise/b2bprivacypolicy/

Oracle Data Cloud

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html

Quantcast

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.quantcast.com/privacy/

Rakuten Marketing

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://rakutenmarketing.com/legal-notices/services-privacy-policy

RN SSI Group

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.valuedopinions.co.uk/privacy

Sizmek

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.sizmek.com/privacy-policy/

Turbobytes

Zobrazovat uživatelům personalizované reklamy nebo vytvářet přehledy o konverzích.

https://www.turbobytes.com/gdpr/

Dodatky

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste tedy měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že souhlasíte s případnými změnami těchto zásad.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud se na nás budete chtít obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně zásad ochrany osobních údajů, nebo ohledně čehokoliv jiného souvisejícího s tím, jak shromažďujeme či uchováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás:

 • poštou na adresu Římská 103/12, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Česká Republika

pomocí naší stránky Napište nám a výběrem možnosti „Správa dat“ ze seznamu.