Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Gekon turecký Hemidactylus turcicus
Sdílet:

Gekon turecký Hemidactylus turcicus

Na evropském kontinentu je popsáno celkem 7 druhů gekonů (Gasc, J. P. et al., 1997). V příbřežních oblastech kolem Středozemního moře se můžeme velm...

Na evropském kontinentu je popsáno celkem 7 druhů gekonů (Gasc, J. P. et al., 1997). V příbřežních oblastech kolem Středozemního moře se můžeme velmi často setkat s 8 - 10 cm dlouhým gekonem tureckým Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (Obr.1).

Tohoto gekona nacházíme po setmění na kamenných zídkách, na stěnách budov i na skalách. Vhodnost prostředí pro život gekona tureckého je podmíněna především množstvím vhodných úkrytů. Za ty mohou sloužit stejně dobře skalní štěrbiny a mezery mezi kameny jako úkryty za okenicemi či okapy na budovách.

Tento druh patří k poměrně snášenlivým, což dokazuje nejen fakt, že v přírodě můžeme pozorovat několik jedinců stejného druhu poměrně blízko sebe, ale také skutečnost, že Gekon turecký se na některých místech vyskytuje společně s jinými druhy gekonů. Osobně jsem měl možnost pozorovat polorozpadlé zdi obývané gekonem Hemidactylus turcicus a Tarentola mauritanica a Hemidactylus turcicus a Phyllodactylus europaeus. Také při uchopení do ruky se tento gekon nechová agresivně a nepokouší se zpravidla kousnout, tak jako jiné, stejně velké druhy.


• hemidactylus turcicus

V zajetí patří gekon turecký mezi poměrně bezproblémové chovance. I přes výše zmíněnou snášenlivost je vhodné je chovat v párech nebo ve skupinách samec a 2-3 samice. K chovu používáme terárium s kameny či kusy kůry, sloužícími jako úkryt. Jako substrát je vhodné použít vypraný hrubý písek, do kterého samice snáší 8-10 mm veliká vajíčka s vápnitou skořápkou. Z těch se za 50 - 70 dní vylíhnou mláďata.

Během chovné sezóny by se teploty v teráriu měly pohybovat kolem 30oC s nočním poklesem na zhruba 22oC. Inkubační teplota v rozpětí 28 - 30oC musí být spojena s odpovídající vlhkostí (přibl. 70 % r.v.). Zimní odpočinek chovných zvířat při teplotách 18 - 22oC není bezpodmínečně nutný.

Gekony krmíme malými cvrčky, moučnými červy a smýkaným hmyzem. Především samicím je potřeba zajistit dostatečný přísun vápníku. Gekoni bez problémů přijímají například drcené vaječné skořápky, ale je možno použít i některý z preparátů typu Roboran, Vitamix atp. Terárium asi obden rosíme - gekoni pijí kapky, ulpívající na stěnách. Mláďatům je potřeba předkládat potravu adekvátní jejich velikosti - octomilky, nymfy cvrčků a malé moučné červy či larvy zavíječe.

Ačkoli gekon turecký nepatří vzhledem ke svému zbarvení k tak atraktivním chovancům jako například felsumy, je jeho vcelku bezproblémový chov a odchov v zajetí jistě dostatečnou odměnou pro každého chovatele.

Literatura:
Gasc, J. P. et al. (1997): Atlas of amphibians and reptiles in Europe. Societas Europea Herpetolgica, Paris

Autor textu: Pavel Konečný
Autor fotografií zdroj: Pavel Konečný
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru