Nedaří se? Co mohlo být špatně?

Nedaří se? Co mohlo být špatně?
Vejce, v nichž zárodek uhynul do třetího dne, se při prosvětlování jeví jako čistá, nebo je v nich krvavý proužek či malé embryo.
Vejce, v nichž zárodek uhynul do třetího dne, se při prosvětlování jeví jako čistá, nebo je v nich krvavý proužek či malé embryo.
Vejce se zárodkem odumřelým v době od 3. do 6. dne inkubace mají viditelný zárodek, krevní oběh stažený do prstence nebo skvrny.

Při líhnutí evidujeme líhnivost, tj. počet vylíhlých kuřat z celkového počtu vajec vložených do líhně a z oplozených vajec. Měli bychom si všímat i stupně vývoje zárodků a (zejména u vodní drůbeže) počtu vajec mikrobiálně nakažených. Podle těchto údajů můžeme upravit podmínky líhnutí, skladování nebo chovu.

Nejčastější příčiny úhynu zárodků v jednotlivých stadiích vývoje jsou uvedeny v tabulce. Za přiměřený se považuje podíl neoplozených vajec do 15 % a uhynulých zárodků do 3 %.

1) Neoplozená vejce – po rozklepnutí ve vejci nejsou žádné krevní skvrny. Příčinou může být nesprávné sestavení hejna, výživový problém nebo špatný zdravotní stav hejna. To, že jsou vejce neoplozená nebo zčásti neoplozená, může způsobit i extrémní počasí. Pokud mají kohouti zdravotní problém, a patří mezi ně i omrzliny, budou vejce částečně nebo všechna neoplozená. Na aktivitu má vliv i vysoká teplota. U některých plemen je při zjištění neoplozených vajec nutná úprava zevnějšku, např. někteří chovatelé hedvábniček uvádějí lepší oplozenost, pokud zvířatům odstraní chmýří v okolí kloaky, u plemen s velkým chocholem může pomoct redukce chocholky (svázání, zastřižení).

2) Oplozená vejce s uhynulým zárodkem – vejce se při prvním prosvětlování jeví jako čistá – obsah je světlý, stejnorodý. Po rozklepnutí je zárodečný terčík zvětšený, což znamená, že vývoj zárodku začal. Tuto fázi ovlivňuje zejména manipulace s vejci v době od snesení po nasazení do líhně. Za nevhodné se považuje skladování vajec při vysoké nebo naopak nízké teplotě (namrznutí vajec) nebo dlouhodobé skladování. Problém může také nastat, pokud vejce nevybíráme dostatečně často a další slepice, které přijdou na hnízdo, vejce znovu nahřívají. Skladování násadových vajec byl určen článek ve Fauně č. 5/2011.

3) Při prvním prosvětlování vyřadíme také vejce, u kterých zárodek uhyne do 3. dne inkubace. I tato vejce se při prosvětlování jeví jako čistá a po rozklepnutí je ve vejci krvavý proužek nebo malé embryo. Kromě dalších činitelů se v tomto období může projevit stáří hejna a délka skladování vajec. Starší zárodky od 3. do 6. dne inkubace mají již vyvinutý žloutkový váček, při prosvětlení je vidět tzv. pavouček – vyvinutá síť vlásečnic. Vejce s odumřelým zárodkem mají krevní oběh stažený do prstence nebo skvrny. Odumření v tomto stadiu je nejčastěji způsobeno vysokou teplotou při skladování vajec nebo na začátku líhnutí, popř. nízkou biologickou kvalitou násadových vajec. Přichycený žloutek ke skořápce má příčinu v nedostatečném nebo nepravidelném obracení vajec. Při nedostatku vitaminu E hynou zárodky především do 7. dne inkubace. Od 7. dne má kuře vyvinuté drápky a chmýří. Po druhém prosvětlování můžeme po pitvě embrya usoudit na dobu a pravděpodobnou příčinu úhynu podle vývinu vnitřních orgánů. Pokud je ve vejcích vidět velká vzduchová bublina, signalizuje to nízkou vlhkost v líhni. Úhyn zárodků stejného stáří v průběhu inkubace, které mají krevní výrony po těle, způsobuje nárazové krátkodobé přehřátí.

4) Uhynulá embrya starší 18 dnů – příčinou úhynu může být i nesprávná poloha embrya ve vejci, je otočeno hlavou k ostrému konci. Proklovávání na ostrém konci vejce způsobuje nedostatečná ventilace.

Nejčastější příčiny úhynu zárodků v jednotlivých stadiích vývoje
Neoplozená vejce1) Oplozená vejce s uhynulým zárodkem2) Úhyn zárodku v průběhu
inkubace3)
Uhynulá embrya starší 18 dnů4)
Nedospělý kohout x
Staré hejno x x
Nesprávný poměr pohlaví x
Nedostatky ve výživě hejna x x x x
Špatný zdravotní stav hejna x x x x
Nevhodné skladování vajec x x x
Vysoká teplota v líhni x x x
Nízká teplota v líhni x x
Nedostatečná ventilace x x
Nedostatečné otáčení vajec x x
Příbuzenská plemenitba, letální (smrtící) geny x x x
Poškození skořápky vejce x x
Nevhodná vlhkost x
Závadné krmivo x

Vyvinutá kuřata mají problém vyklubat se z vajíček

Na úhyn mláďat při líhnutí má vliv zejména nastavení parametrů líhně, i zde se ale může projevit např. dlouhé skladování vajec.

Při klubání se může stát, že se mláďata naklovou předčasně nebo opožděně, klubání může proběhnout rychle nebo může být vleklé, naklovávat se mohou na „ostrém“ konci vejce místo na tupém. Přilepení kuřat ke skořápce nebo to, že jsou kuřata malá, může způsobit nejen nedostatečná vlhkost během inkubace, ale i v průběhu skladování vajec.

U vylíhlých mláďat je důležitá jejich životaschopnost, čilost (zájem o krmivo), stavba kostry (nejčastěji deformované končetiny), vzhled chmýří. Signálem na skořápkách mohou být zbytky plodových obalů a krevního oběhu. Časté problémy při líhnutí jsou uvedeny v tabulce.

Dáváme-li do líhně vejce různých plemen, budou se zpravidla nejdřív líhnout kuřata z menších vajíček, později ta z větších. Ze zkušenosti se také mírně liší délka líhnutí u jednotlivých plemen.

Po vylíhnutí mohou mít kuřata deformované některé části těla. Z těch častějších je to vadný postoj, nožky jsou jakoby dopředu nebo do stran, a deformace zobáku. Deformace mohou být vrozené nebo získané. Např. u zobáků je ovlivňují onemocnění jater, nemožnost obrušování zobáku, metabolické poruchy, krmení šrotem z potravinářské pšenice a onemocnění postihující dutinu zobákovou, nedostatek vitaminů. Zkrácení horního nebo dolního zobáku může způsobit nedostatečná výměna plynů v líhni. Výskyt papouščího zobáku u kuřecích embryí souvisí s vysokým podílem bílkovin v krmné dávce nosnic.

Nejčastější problémy při líhnutí

Vysoká teplota v předlíhni Nízká teplota v předlíhni Vysoká teplota v dolíhni Nízká teplota v dolíhni Nerovnoměrné zahřívání
Nedostatečná ventilace Nedostatečné otáčení vajec
Nenaklovaná vejce x x x x
Naklovaná vejce, nedolíhlá mláďata x x x
Předčasné líhnutí x
Předčasné klubání, krvavé pupky x x
Opožděné líhnutí x x
Vleklé líhnutí x
Lepkavá kuřata x x x x
Kuřata přilepená ke skořápce x
Slabá mláďata x x
Malá kuřata x x
Naklování na špičce x
Nevtažený žloutek x x x
Skořápka zevnitř krvavá x
Vady kostry, popř. ochrnutí
Zkadeřené chmýří
Zalepená oční víčka
Poškození skořápky vejce Nízká vlhkost Vysoká vlhkost Nesprávné skladování vajec Staré hejno Nedostatky ve výživě hejna Onemocnění
Nenaklovaná vejce x x x
Naklovaná vejce, nedolíhlá mláďata x
Předčasné líhnutí x
Předčasné klubání, krvavé pupky
Opožděné líhnutí x x
Vleklé líhnutí x*
Lepkavá kuřata x
Kuřata přilepená ke skořápce x x
Slabá mláďata
Malá kuřata x x
Naklování na špičce
Nevtažený žloutek
Skořápka zevnitř krvavá
Vady kostry, popř. ochrnutí
Zkadeřené chmýří
Zalepená oční víčka
Nevhodné skladování vajec Velká vejce Nevhodné zastoupení dusíkatých látek v KD Nedostatek vitamínu D Nedostatek vitamínu B Nedostatek vitamínu A
Nenaklovaná vejce
Naklovaná vejce, nedolíhlá mláďata
Předčasné líhnutí
Předčasné klubání, krvavé pupky
Opožděné líhnutí x
Vleklé líhnutí x** x
Lepkavá kuřata x x
Kuřata přilepená ke skořápce x
Slabá mláďata x x
Malá kuřata
Naklování na špičce
Nevtažený žloutek
Skořápka zevnitř krvavá
Vady kostry, popř. ochrnutí x x
Zkadeřené chmýří x
Zalepená oční víčka x
* namíchaná vejce starého a mladého hejna, ** vejce různě dlouho skladovaná

(Ukázka z knihy Drůbež na vašem dvoře, kterou vydalo Nakladatelství Brázda)

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (1x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře