Krmné doplňky, díl 19: Než začneme „doplňovat“, měli bychom správně krmit

Volný pohyb na pastvině se stádem - je nutné koni podávat krmné doplňky na klouby, dýchání či trávení?
Krmné doplňky, díl 19: Než začneme „doplňovat“, měli bychom správně krmit

Přisypávat koním do žlabu z pestrých a moudře popsaných kyblíčků je jistě velmi lákavé. Ale doplňky - a to i ty krmné - jsou od toho, aby doplňovaly. Aby doplňovaly to, co koni nedodá normální potrava. Nezajistíte-li však koni korektní základní krmení, krmné doplňky tyto závažné nedostatky nezvládnou doplnit…

V první řadě je nutné si uvědomit, jakého koně budeme krmit. Krmiva mají uspokojit jeho potřeby na celkové množství sušiny (tedy „hmoty“ po odstranění vody) i na množství jednotlivých živin, bez nichž nelze získat energii ani stavební látky na udržování či „zlepšování“ těla. Základními živinami jsou:
• cukry, především v podobě škrobu (obiloviny) nebo fruktanů (tráva), popřípadě v podobě vlákniny (píce, okopaniny);
• bílkoviny, které se nacházejí ve všech krmivech, ale nejvíce jich najdete ve vojtěšce, sóji, obilných klíčcích nebo živočišných produktech;
• tuky, které koně využívají jen málo, ale dodat je můžeme v semenech olejnin (např. slunečnice) nebo v jedlém rostlinném oleji.

Potřeba těchto živin se u jednotlivých koní různí podle toho, jakou fyzickou práci kůň vykonává nebo jak se mění a přetvařuje jeho tělo:
• záchova znamená, že kůň ani neroste (tedy je dospělý), není příliš starý, je zdravý, nijak se nerozmnožuje ani nijak nepracuje (čili není jezdecky využívaný nebo se na něm jezdí jen občas a pracuje lehce);
• práce znamená, že kůň vydává více energie než na záchovu, protože fyzicky pracuje, hýbe se, jeho svaly potřebují na pohyb energii navíc;
• růst a vývoj znamená, že kůň je mladý a jeho tělo roste, tvoří se nové tkáně, zesilují stávající tkáně, takže potřebuje energii i bílkoviny navíc, než kolik by potřeboval v záchově;
 březost a laktace jsou situace podobné růstu a vývoji, protože v děloze klisny během poslední třetiny březosti roste hříbě a ona ho skrze placentu vyživuje, během laktace zase klisna zajišťuje svému rychle rostoucímu hříběti kompletní výživu prostřednictvím mateřského mléka, takže potřebuje i zde hodně energie a bílkovin pro své hříbě navíc;
• hřebci v plemenitbě produkují zvýšené množství spermatu a vynakládají energii na páření, takže také potřebují přidat energii a bílkoviny navíc;
 staří nebo nemocní koně z různých důvodů buď nedostatečně zpracovávají podaná krmiva, nebo jsou jejich potřeby oproti záchově vyšší, protože musí bojovat s nemocí a hojit poškozené tkáně.

Všechny tyto požadavky musí u koní splnit téměř výhradně rostlinná krmiva:
• objemná krmiva čili taková, která obsahují málo živin a musí se jich koni podat hodně, například pastva, seno, sláma, ale i okopaniny;
• jadrná krmiva (jádro), která obsahují hodně živin a koním se podávají ve výrazně menším množství (například obiloviny, olejniny aj.).

Výživa koní je založená na píci; základem je seno nebo (je-li možnost) pastva. Kvalitní píce dodá koním v záchově absolutní většinu potřebných živin, dokonce i minerálů a vitaminů. Poskytuje koni nejpřirozenější a nejzdravější zdroj energie: vlákninu. Bohužel není píce jako píce a obsah jejich látek se často velmi liší nejen místo od místa, ale i se zralostí sklizně nebo délkou uskladnění. Nejbohatší na cukry a bílkoviny je mladá tráva či seno sklizené poměrně časně; čím je tráva starší, tím méně má cukrů a bílkovin a tím více obsahuje vlákniny. Zasytí, ale potřebnou energii a bílkoviny nedodá. Čím déle pak seno skladujeme, tím více ztrácí především vitaminy. Obecně platí, že koně krmení dostatkem kvalitního lučního sena nebo trávy mají dostatek živin, vitaminů i látek podporujících imunitu či bojujících proti volným radikálům (antioxidanty). S obsahem minerálů je to však různé: do porostu se dostanou pouze ty minerály, které se nacházejí v půdě; do půdy se pak dostávají náplavami, zvětráváním hornin nebo hnojením. Pokud nechcete střílet při výživě koní od pasu, zajistěte si analýzu svého sena nebo pastvy, abyste v případě potřeby mohli chybějící minerální látky doplnit v jádře nebo právě krmnými doplňky. Vždy myslete na to, že v žádné píci ani jádře nenajdete dostatek sodíku a chloridů, proto by koně měli neustále mít k dispozici solný liz. (A čistou pitnou vodu.)

Pokud píce nemůže koni zajistit dostatek energie a/nebo bílkovin, přidává se k ní jádro. Většinou se jedná o různé obiloviny, obvykle oves, ječmen nebo kukuřici. Zajistí koni dostatek rychlé energie v podobě škrobů a ve výrazně menší míře i tuků, obsahují i hodně bílkovin, bohužel mají málo esenciální aminokyseliny lysinu. Dobrým zdrojem energie, především pro koně, kteří z různých důvodů nemohou přijmout hodně škrobu, jsou olejniny nebo přímo jedlý olej nalitý do méně výživného krmiva, například okopanin (řepné řízky). Obiloviny nebo olejniny mají bohužel často velmi nevyvážené množství jednotlivých minerálů, vitaminů a aminokyselin, proto se dnes jen málokdy skládá krmná dávka koní pouze ze sena a obilovin. Většinou je třeba ještě něco přidat.

Lze přidat jiná krmiva obsahující více (nebo lepší) bílkovin, více (nebo lepší poměry) minerálů či vitaminů. Může se jednat o produkty pivovarského průmyslu (sladový květ, pivovarské kvasince), mlýnského průmyslu (otruby, klíčky) nebo například cukrovarského průmyslu (melasa, řepné řízky). 

Ale můžete to pojmout všechno úplně jinak: k píci lze pořídit komerčně vyráběné krmné směsi určené vždy pro určitou kategorii koní a obsahující všechny nutné živiny a často i další potřebné látky. Mnohdy projdou vstupní suroviny určitou úpravou (například tepelnou), aby byly obsažené živiny pro koně stravitelnější.

Jakmile zajistíte koni tyto základy, můžete přemýšlet, že byste mu pořídili nějaký z krmných doplňků. Vždy se ptejte, zda ho váš kůň skutečně potřebuje – zda nejsou požadované látky obsažené v dostatečném množství už v podávaných krmivech. Jestliže to tak není, zjistěte si, zda podané látky v krmném doplňku společně s látkami v krmivech nepřekročí maximální možnou dávku a nebudou tak spíš na škodu. Pokud jste se rozhodli, že budete koni podávat několik krmných doplňků zároveň, opět se ujistěte, zda se obsažené látky v nich nesčítají tak, že překročí maximální dávku. Pamatujte, že méně je někdy více!
Při výběru krmných doplňků nezapomínejte ani na to, že současně dáváte solné či minerální lizy nebo pamlsky (především tehdy, jsou-li podávané ve větším množství); opět může dojít k nežádoucímu sčítání obsahových látek. Vyberte si také vhodnou formu doplňků: prášek se většinou musí sypat do vlhkého jádra, naopak pelety mohou koně dostat i samotné. Některé doplňky jsou ochucené, aby je koně přijímali lépe; každý kůň má však na to svůj názor, takže je dobré je vyzkoušet a možná i koně na ně navykat postupně. 
Snažte se koni podávat co nejméně různých krmných doplňků – ideálně tak jeden minerální doplněk a jedno nutraceutikum. Pamatujte, že imunitu podpoří zelená píce a vhodné životní podmínky ve venkovním prostředí ve stádě! Kloubům pomáhá poklidný volný pohyb, ideálně po celý den a noc. Dýchacím cestám prospívá pobyt venku, kvalitní seno a minimální prášení. Trávení upraví celodenní přístup k píci a jádro rozdělené na hodně malých dávek. Játra budou ochráněná, minimalizujete-li plísně a pohlídáte-li si, co roste na vašich pastvinách. Kopytům prospívá korektní trim a pohyb po různorodém povrchu. Sportovní výkony zlepší kvalitní trénink a dobré jezdecké schopnosti jezdce. Regeneraci po práci usnadní aktivní odpočinek a pobyt ve výběhu/na pastvině.

Je opravdu nutné kupovat drahé krmné doplňky?

 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (2x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře