Nebezpečné javory aneb atypická myopatie koní v otázkách a odpovědích

Javor klen, Acer pseudoplatanus
Javor klen, Acer pseudoplatanus
Javor klen, Acer pseudoplatanus
Javor jasanolistý, Acer negundo
Javor jasanolistý, Acer negundo
Javor mléč, Acer platanoides
Javor babyka, Acer campreste
Javor babyka, Acer campreste
Obsah
 1. Čím je atypická myopatie tak nebezpečná?
 2. Co ji způsobuje?
 3. Kteří koně mohou onemocnět?
 4. Jak se koně nakazí?
 5. Co se stane v těle koně?
 6. Podle čeho poznáme, že kůň onemocněl atypickou myopatií?
 7. Lze si tuto nemoc splést s něčím jiným?
 8. Co je třeba udělat, máte-li u svého koně podezření na atypickou myopatii?
 9. Jaká je léčba této nemoci?
 10. Jaká je šance na vyléčení?
 11. Co můžete udělat, aby kůň neonemocněl?

Majitel si může všimnout toho, že kůň má nemocné svaly. Bude slabý, ztuhlý, může se třást. Někdy to vypadá, že má koliku, potí se, špatně dýchá, má rychlý tep, jindy nemůže polykat, močit a kálet, může až zkolabovat. Má tmavou až černou moč. Nemoc se někdy vyvíjí tak rychle, že najednou najdete koně na pastvině mrtvého.

Lze si tuto nemoc splést s něčím jiným?

Atypická myopatie někdy velmi připomíná koliku. V tom je velký problém – majitel si podle příznaků myslí, že by se mohlo jednat o koliku, a začne koně intenzivně vodit! Může se ale podobat také zátěžové myopatii, například PSSM nebo RER, či nutriční myopatii z nedostatku selenu, popřípadě tetanu nebo otravě botulotoxinem. Většinou je nutné udělat několik vyšetření krve a moči, aby se nemoc potvrdila nebo vyvrátila a mohla se zahájit správná léčba.

Co je třeba udělat, máte-li u svého koně podezření na atypickou myopatii?

Okamžitě je třeba volat veterináře. Rozhodně však kůň musí zůstat v klidu, nelze ho nikam vodit, tahat, nelze ho nutit chodit. To, zda by bylo dobré převézt koně na kliniku, by měl podle konkrétní situace rozhodnout přivolaný veterinář. Samotný převoz totiž pro nemocné svaly představuje obrovskou zátěž a může velmi zhoršit vyhlídky koně na přežití.

Jaká je léčba této nemoci?

V první řadě je třeba říct, že objeví-li se výše popsané příznaky, často veškerá léčba selhává. Pokud to lze, koni se odebere krev a moč na vyšetření. Kůň pak bude dostávat hodně infuzí a je nutno mu zajistit velmi intenzivní péči. Bohužel zatím se neví, jak přesně toto onemocnění léčit, proto se dodávají tekutiny, mírní bolest a svalová ztuhlost, vyplachují se ledviny, udržuje acidobazická rovnováha krve, dodává se karnitin, sacharidy, inzulin, podporuje se celý organismus, aby byl co nejsilnější a mohl s nemocí bojovat. 

Kůň se drží v přísném klidu, v dobře podestlaném boxe. Někdy je nutné mu pomoct s vyprázdněním močového měchýře.

Jaká je šance na vyléčení?

Velmi malá. Jak už jsem popsala, jakmile se ukážou příznaky, jen málo koní přežije. Jestliže kůň lehne, jeho šance se ještě více snižují. 

Co můžete udělat, aby kůň neonemocněl?

• Každý by si měl projít pastviny a jejich okolí, zda někde neroste javor klen nebo javor jasanolistý. Pozor ale na to, že semena javorů mohou ve větru uletět i několik set metrů!

• Pokud v okolí pastviny tyto javory rostou, je vhodné koně odvést pryč.

• Jsou-li už všechna semena spadaná nebo už rostou semenáčky, lze ohradit oblasti, kde se nacházejí, aby se k nim koně nedostali. Nejlepší řešení je pak všechny je vysbírat, popřípadě je zaslat do toxikologické laboratoře na stanovení přítomnosti hypoglycinu A.

• Koním na chudší pastvině je vhodné zajistit dodatečné seno nebo senáž.

• Doporučuje se mít na pastvině jen tolik koní, aby byl pro každého dostatek pastvy. 

• Lze také pouštět koně na ohroženou pastvinu jen na krátkou dobu (ideálně méně než na 6 hodin).

• Při podezření musí majitel ihned kontaktovat veterináře.

 

Přesná příčina a léčba tohoto onemocnění ještě nejsou známy, a proto probíhají četné výzkumy a objevují se stále nové informace. Doufejme, že už brzy o této nebezpečné nemoci budeme vědět dost na to, abychom své koně dobře ochránili, případně vyléčili.

 

Zdroje informací: 

časopis Veterinářství

webové stránky Veterinární a farmaceutická univerzita www.vfu.cz

webové stránky časopisu Horse and Hound www.horseandhound.co.uk

webové stránky veterinární fakulty Královské univerzity v Londýně www.rvc.ac.uk

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (4x):

1
2
3
4
5

Autor textu MVDr. Dominika Švehlová
Autoři fotografií zdroj: Shutterstock , zdroj: Pixabay

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře