Nákup chovných králíků

Nákup chovných králíků
Kalifornský černý
Chovatelské výstavy jsou nejčastější formou zajištění kvalitního chovaného materiálu.
Do chovu je potřebné zařazovat pouze zdravé jedince. Prohlídka chrupu a zevních pohlavních orgánů by měla být rutinou.
Burgundský
Velký světlý stříbřitý

Velké výstavní králíkářské akce jsou v plném proudu. Každá podobná společenská akce má za hlavní cíl nabídku kvalitních chovných zvířat k prodeji, čímž přiláká zkušenou, ale i začínající chovatelskou veřejnost. Právě s tímto ohledem je vhodné si zrekapitulovat základní zásady nákupu – ať již králíky kupujeme s myšlenkou založení čistokrevného chovu, nebo jen pro křížení za účelem produkce masa pro vlastní spotřebu.

Kde lze nakoupit?

Existují tři základní možnosti nákupu chovných králíků. První z nich je nákup na výstavě.

Výstavy králíků jsou pořádány nižšími složkami Českého svazu chovatelů – základními organizacemi či speciálními chovatelskými kluby. Na všeobecných místních nebo okresních výstavách jsou většinou zastoupeny také expozice holubů a drůbeže. Na těchto akcích bývá zpravidla menší pestrost plemen králíků než na velkých výstavách, ale o to příznivější jsou ceny. Na velkých celostátních výstavách je naopak k vidění velká škála plemen a je tam i větší možnost prodejných zvířat. Takové výstavy se konají výhradně o víkendu, kdy lze předpokládat větší návštěvnost a rovněž organizátoři mají větší časové možnosti. Přejímka a zaklecování králíků vystavovateli do připravených výstavních klecí probíhá většinou v pátek, přičemž tento den se většinou posuzuje. Sobota a neděle bývají vyhrazeny jako návštěvní dny. U velkých výstav to může být posunuto o den dříve. Termíny většiny výstav jsou v předstihu dostupné z webu Českého svazu chovatelů www.cschdz.eu. Cenným, ba dokonce nepostradatelným průvodcem po výstavě je tzv. katalog výstavy. V něm jsou vystavená zvířata seřazena podle standardů, je tam uvedeno pohlaví a případná prodejní cena a rovněž majitel zvířete (vystavovatel) a kontakt na něj. Ne všechna zvířata vystavená na výstavě jsou prodejná – tomu je potřeba věnovat pozornost. Mimoto, častým dotazem nakupujících je značení pohlaví. Symbol „1,0“ je vyhrazen pro samce, zatímco symbol „0,1“ pro králici. Cena prodejného zvířete bývá většinou navýšena o 10 % jako manipulační poplatek při prodeji. Navíc, prodejná zvířata bývají často ještě vyznačena fyzicky v expozici králíků prodejními lístky. Prodej poté probíhá tak, že zájemce nahlásí ve výstavní pokladně číslo klece prodejného králíka a je mu po zaplacení vystaven doklad. Ten předloží garantovi expozice králíků, když si zakoupeného králíka bere z výstavy. Prodej zvířat (hlavně na velkých výstavách, kde je hodně návštěvníků) podstatně urychlila výpočetní technika, ale i tak se většinou krátce po otevření výstavy tvoří fronty. Od prodejného králíka obdrží kupující po zaplacení Rodokmen králíka, který je úřední listinou dokládající původ králíka do třetí generace. V zahraničí nemusí kupující rodokmen vždy obdržet – je potřebné o něj požádat chovatele po výstavě.

Návštěva chovatele je druhou možností. Volí ji zejména ti chovatelé, kteří na výstavě nenalezli králíky určené prodeji. Pomocí kontaktu v katalogu je možné zavolat chovateli a domluvit individuální návštěvu. Někteří chovatelé mohou mít doma nějaké králíky navíc, které ještě nedali na výstavu a s jejichž prodejem počítají až později (zpravidla po výstavní sezoně). Návštěva u chovatele má mnoho výhod, avšak je potřeba se na ní přesně domluvit s dotyčným chovatelem. Velkou výhodou je, že vidíme úroveň chovu a můžeme se dotyčného chovatele zeptat na podrobnosti. Vizitkou dobrého chovatele je rovněž poskytnutí menšího množství krmené dávky pro postupný převod na krmnou dávku v novém domově.

Třetí možností je nákup na inzerát. V dnešní době existuje množství internetových serverů, kam je možné vložit inzeráty zvířat. Velkou výhodou současné doby je rychlost publikace (dostupné pro zájemce ihned v porovnání s dřívější jedinou formou v časopisech) a možnost přiložení fotografie daného jedince. V tomto směru je u nás největším serverem portál iFauna.cz . Nákup na inzerát má však mnoho nevýhod, především dotyčné zvíře nevidíme a vše je založeno na důvěře mezi kupujícím a prodávajících, resp. na jejich komunikaci. Problém je rovněž s dopravou zvířat. Po zrušení možnosti zasílat zvířata dráhou bylo toto volné místo vyplněno specializovanými transportními automobilovými firmami, které jednou začas projedou stanovené trasy se zastávkami. V tomto ohledu je potřebná další domluva a dodržení času.

Značení králíků a věk

Čistokrevní králíci, jejichž chovatelé jsou organizováni pod Českým svazem chovatelů, jsou u nás trvale označováni tetováním do ušních boltců. Z pohledu nákupu nových potenciálních chovných zvířat je důležité rozpoznat věk králíka. Ten se dovíme z levého ucha králíka. V něm je jako první vytetováno písmeno C (jako Česká republika). Následuje pořadové číslo měsíce v kalendářním roce, ve kterém se králík narodil, a konečná číslice roku. Např. značení C 1-6 má následující výklad: králík pochází z České republiky, narodil se v lednu roku 2016. Tento způsob je využíván u nás. V zahraničí jsou systémy poněkud modifikovány, ale většina z nich je založena na podobném principu. Častou zahraniční destinací pro naše chovatele je Slovensko, Rakousko, a především Německo.

Výběr do chovu

Při výběru králíka je důležité se zaměřit na několik základních aspektů. Především je potřeba rozlišit, zda králíky budeme chovat pro výstavy, nebo neorganizovaně pro produkci masa pro vlastní potřebu.

Výběr do neorganizovaného chovu

Zásadní situací je výběr správného plemene. V tomto ohledu lze doporučit zejména následující středně velká plemena – burgundský, kalifornský, český albín, velký světlý stříbřitý, event. činčila velká či novozélandský bílý, kuní velký nebo siamský velký. V neorganizovaných drobnochovech se realizuje nečistokrevná plemenitba, tedy křížení výše uvedených plemen mezi sebou. To je výhodné především na projev tzv. heterózního efektu u první generace mláďat. Pokud vybíráme chovné králíky, orientujeme se především na správnou hmotnost (uvedena ve standardu každého plemene). Kupovat králíky s nižší hmotností je kontraproduktivní, i když jejich cena bývá levnější. Králíci by měli mít nepřípustné vady, které se vztahují jen na zdraví a reprodukci (např. rozštěp pyje, deformace pohlavních orgánů, deformace chrupu apod.). Naopak, jestliže kupujeme králíky do křížení, můžeme zakoupit i králíka s exteriérovou vadou barvy (třeba barevného králíka s nežádoucí, tzv. bílou skupinou chlupů), protože tato vada nesouvisí se zdravím, produkcí a reprodukcí zvířete.

Výběr do organizovaného chovu

Jestliže máme čistokrevný chov králíků (či jej zamýšlíme založit), orientujeme se při výběru nových chovných králíků diametrálně jinak než v předešlém případě. Situace s hmotností a zdravím samozřejmě platí i zde, ale rovněž se zaměřujeme na exteriérové znaky plemene. Každé plemeno má ve standardu popis ideálu, výčet přípustných (lze tolerovat) a výčet nepřípustných vad (takové zvíře nelze zařadit do chovu). Pokud to možnosti dovolí, je vhodné si na vybrané zvíře sáhnout a vyndat je ven z klece. To je na výstavě však možné jen za přítomnosti a svolení garanta expozice. Tímto si lze udělat přesnější úsudek o kvalitě tvaru a srsti králíka. Pokud již máme zavedený čistokrevný chov, sami nejlépe víme, v kterých znacích plemene máme „navrch“, a rovněž „kde nás tlačí bota“. Obecnou zásadou je nepřipařovat zvířata se stejnými vadami zevnějšku, neboť by postupně došlo k jejich utužení v konkrétním chovu.

Správný výběr nových chovných zvířat dokáže chov posunout kupředu a o to větší je pak radost z kvalitních odchovaných mladých králíků. Výběr do chovu je potřebné provádět se zkušenostmi, protože jinak může nastat nežádoucí, zcela opačná situace. Začínajícím chovatelům jistě poradí s detaily správného výběru do čistokrevného chovu zkušení členové chovatelského spolku.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (3x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře